7 dagen, 8.00-22.00 uur 088-8338888
088-8338888Gratis en vrijblijvende intake 7 dagen per week 8.00-22.00 uur

Sociale Zekerheidsrecht - FVP & IOW

Het kan gebeuren dat je op latere leeftijd je baan kwijtraakt. Dan is het vaak lastiger om een nieuwe baan te vinden. Het kan zijn dat je dan in aanmerking komt voor FVP of IOW. Vraag een advocaat om mee informatie.

Plaats opdracht

Advocaat FVP & IOW

Ik ben ontslagen, kom ik in aanmerking voor FVP?

FVP staat voor Financiering Voortzetting Pensioen. De FVP is een regeling voor werknemers van ouder dan 40 jaar die hun baan kwijtraken. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan je tijdens de periode dat je werkloos bent toch een bijdrage voor je pensioenopbouw krijgen:

  • Toen je werkloos werd was je 40 jaar of ouder;
  • Er was een pensioenvoorziening van toepassing in je laatste dienstbetrekking;
  • Je hebt een aanvraag voor FVP ingediend.

Als je voldoet aan de voorwaarden zal de UWV je aanmelden bij de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. De wachttijd is een half jaar. Daarom ontvang je over de periode van 180 dagen geen voortzettingsbijdrage. Als je minder dan 180 dagen werkloos bent dan ontvang je geen voortzettingsbijdrage.

Hoe zit het met FVP bij deeltijd-WW?

Bij deeltijd-WW kan je alleen pensioen opbouwen over de uren die je als werknemer bij je werkgever hebt gewerkt. Over de uren waarop je een WW-uitkering krijg je in principe geen FVP.

Wat is IOW en wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?

IOW staat voor Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. Als je 60 jaar of ouder bent op het moment dat je werkloos raakt dan kan je in aanmerking komen voor een IOW-uitkering. Een IOW-uitkering kan je krijgen na je WW-uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je was 60 jaar of ouder toen je werkloos werd, maar je hebt de pensioenleeftijd nog niet bereikt.
  • Je kreeg een WW-uitkering na 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020.
  • Je hebt een WW-uitkering gehad voor de maximaal mogelijke periode.
  • Je hebt langer dan 3 maanden een WW-uitkering gekregen

Ik woon momenteel niet in Nederland, kan ik een IOW-uitkering krijgen?

Als je WW-uitkering stopt maar je niet in Nederland verblijft, dan krijg je pas een IOW-uitkering op het moment dat je weer in Nederland verblijft.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

© advocaatzoeken.nl