• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Cao

Als werknemer krijg je te maken met een cao. Een cao is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Om misverstanden en problemen te voorkomen is het goed om ervan bewust te zijn welke afspraken er precies zijn vastgelegd in jouw cao.

Advocaat Cao

Plaats direct je vraag

Wat is een cao?

De Collectieve Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een of meer werkgevers, werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties. In deze overeenkomst zijn onder andere het loon, de werktijden, de werkomstandigheden en de opzegtermijn geregeld.

Er zijn twee soorten cao’s:

  • Bedrijfstak-cao: Dit heet ook wel een sector-cao. Een dergelijke cao geldt binnen een bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld binnen de sector landbouw. Zo’n cao wordt afgesloten door een of meer werkgeversorganisaties. De cao geldt dan voor alle werknemers van bedrijven die lid zijn van die werkgeversorganisaties.
  • Ondernemings-cao: Dit is een cao die enkel geldt voor werknemers van een specifieke onderneming. Een cao kan gelden voor alle werknemers van een bedrijf, maar het kan ook dat er meerdere cao’s zijn binnen een bedrijf die zich allemaal richten op een ander onderdeel of een andere afdeling van het bedrijf.

Vaak zijn in een cao gunstigere arbeidsvoorwaarden vastgelegd dan de voorwaarden die gelden volgens de wettelijke regelingen. Zo is het vastgelegde loon in een cao vaak hoger dan het wettelijke minimumloon. De wettelijke regelingen geven de minimale voorwaarden aan waar een cao aan moet voldoen.

Voorbeeld
Wessel werkt bij een bloemist. In zijn cao staat een bedrag aan loon opgenomen dat lager ligt dan het minimumloon zoals bepaald in de wettelijke regelingen. Mag dit?

Antwoord
Nee, het minimumloon is het laagste bedrag dat iemand mag worden uitbetaald voor een bepaald soort werk op een bepaalde leeftijd. Een lager bedrag is dus niet toegestaan.

Een cao wordt afgesloten voor een termijn van maximaal vijf jaar. Wanneer de afgesproken termijn is verlopen kunnen drie dingen worden gedaan:

  • De cao wordt verlengd, de afgesproken cao gaat dan opnieuw in onder dezelfde voorwaarden.
  • Er wordt opnieuw onderhandeld waardoor een nieuw cao ontstaat.
  • De cao wordt niet verlengd en er komt geen nieuw cao.

Wat is een algemeenverbindendverklaring (avv)?

In het geval dat een cao algemeen verbindend verklaard wordt betekent dit dat de cao ook geldt voor bedrijven die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie van de sector waarbinnen de cao geldt. Een algemeenverbindendverklaring kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.
Een bepaling wordt meestal algemeen verbindend verklaard om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie bestaat op basis van arbeidsvoorwaarden. Of een cao algemeen verbindend is verklaard kan je online opzoeken bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Mijn werkgever houdt zich niet aan de cao, wat kan ik doen?

Als je werkgever zich niet houdt aan de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao dan kan je hem daarop aanspreken. Probeer er samen met je werkgever uit te komen door het gesprek aan te gaan. Als jullie er niet uitkomen kan je als je lid bent van een vakbond dan kan je hier terecht voor hulp. Wanneer het gaat om een bedrijfstak-cao dan kan je ook terecht bij de werkgeversorganisatie die betrokken is bij de cao. Ook kan je een advocaat inschakelen die je helpt om er samen met je werkgever uit te komen. Een advocaat is beter op de hoogte van jouw rechten en plichten en zal je daarom goed kunnen helpen in je verdediging.

Plaats direct je vraag