• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Remigratie

Het gebeurt regelmatig dat mensen terugkeren naar hun land van herkomst. Via de remigratiewet kan je dan een remigratie-uitkering krijgen voor je levensonderhoud.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Remigratie

Ik ga remigreren, heb ik recht op een remigratie-uitkering?

Als je gaat remigreren kan je een remigratie-uitkering krijgen. Om in aanmerking te komen voor een remigratie-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent 55 jaar of ouder.
  • Je woont in Nederland.
  • Je bent buiten Nederland geboren: Deze voorwaarde geldt niet voor vluchtelingen of asielgerechtigden.
  • Je hebt de nationale tijd van het land van herkomst waar je naartoe gaat remigreren, of je hebt deze nationaliteit gehad.
  • Je was ouder dan 18 jaar toen je in Nederland kwam wonen.
  • Je hebt in de 12 maanden voordat je een remigratie-uitkering aanvraagt al aan een stuk door een uitkering ontvangen.
  • Je hebt minimaal 8 jaar aan een stuk door legaal in Nederland gewoond.

Daarnaast is het van belang om goed na te gaan welke datum je in Nederland bent komen wonen. Per land is vastgesteld voor welke datum je in Nederland moet zijn komen wonen. Als je na deze datum in Nederland bent komen wonen heb je geen recht op een remigratie-uitkering.

Ik word verdacht van fraude, wat nu?

Net als bij alle andere uitkeringen is het ook bij de remigratie-uitkering van belang dat je alle belangrijke informatie naar waarheid doorgeeft. Als je dit niet doet en dus onterecht een uitkering ontvangt heet dit dit frauderen. Dit is een zware beschuldiging en het is dan ook belangrijk om de hulp van een advocaat in te schakelen als je wordt beschuldigd van fraude. Een advocaat kan zorgen dat een dergelijke zaak snel wordt afgehandeld en heeft veel kennis over jouw rechten en plichten waardoor hij de juiste argumenten kan aanvoeren.

Hoe hoog is een remigratie uitkering?

De remigratie uitkering wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog deze uitkering is hangt af van het land waar je naartoe gaat remigreren en je gezinssituatie. Om je gezinssituatie te beoordelen wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel mensen er mee verhuizen of dat je alleen woont en hoe oud de mensen zijn die meeverhuizen. Ook wordt er gekeken of je al andere Nederlandse uitkeringen ontvangt. Als dit het geval is wordt dit bedrag van je remigratie uitkering afgetrokken.

Ben je beschuldigd van fraude, of is je onterecht een remigratie-uitkering geweigerd?

 Plaats direct je vraag