• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Re-integratie

Het kan gebeuren dat je als werknemer ziek wordt waardoor je een tijd niet kunt werken. Vaak duurt ziekte niet heel lang, maar het kan voorkomen dat je voor een langere periode niet kan werken.

In dat geval is het belangrijk dat je als werknemer weer op een goede manier aan de slag kan gaan en hier hulp bij krijgt door middel van re-integratie. Zorgen voor de juisten re-integratie is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de zieke werknemer.

Plaats opdracht

Advocaat Re-integratie

Wat is re-integratie?

Re-integratie is het proces waarbij je weer langzaam aan het werk gaat wanneer je voor langdurige tijd ziek bent geweest. Er zijn twee soorten re-integratie:

  • Re-integratie eerste spoor: Dit houdt in dat de zieke werknemer weer aan de slag gaat bij zijn huidige werkgever. Dit kan betekenen dat de werknemer weer dezelfde functie gaat uitvoeren, maar het kan ook betekenen dat hij een andere functie gaat uitvoeren. 
  • Re-integratie tweede spoor: In dit geval gaat de zieke werknemer bij een nieuwe werkgever aan de slag.

Mijn werkgever werkt niet mee aan mijn re-integratie, wat kan ik hiertegen doen?

In principe zijn er algemene regels over het re-integratieproces vastgesteld. Er is in stappen vastgelegd in wat en in welke weken de werkgever of werknemer moet doen. Zo moet een bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse hebben geschreven en moeten werkgever en werknemer binnen acht weken samen een plan van aanpak hebben opgesteld.

Als je werkgever hier niet aan meewerkt of als je werkgever je niet bereid is om je terug te laten keren in je oude functie, schakel dan een advocaat in. Een advocaat kan je helpen om te zorgen dat je werkgever van gedachten veranderd of door een rechter wordt veroordeeld om zijn gedrag aan te passen of jou je functie terug te geven.

Voorbeeld
Dorien werkt bij een bloemist. In november wordt ze ernstig ziek waardoor ze niet meer kan werken. Haar werkgever is niet erg bereid om mee te werken aan haar re-integratieproces, aangezien er na 8 weken nog steeds geen stappen zijn ondernomen om een plan van aanpak te maken of een bedrijfsarts in te schakelen. Na een tijd wil Dorien weer langzaam aan het werk gaan, maar haar werkgever weigert haar weer aan het werk te laten gaan. Kan haar werkgever dit doen? Nee, een werkgever moet actief meewerken aan het re-integratieproces en kan Dorien niet zomaar haar baan weigeren. Schakel in dit geval een advocaat in voor hulp.

Mijn werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie, wat nu?

Als je werknemer niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak, niet verschijnt bij de bedrijfsarts of geen ander werk accepteert, dan kan je als werkgever besluiten om niet langer loon uit te betalen. Ook kan het UWV besluiten om na twee jaar geen WIA-uitkering uit te keren.

Als werkgever kan je natuurlijk niet zomaar dit soort besluiten en maatregelen doorvoeren. Hiervoor moet het UWV eerst hebben geoordeeld dat de werknemer inderdaad te weinig of niet meewerkt aan zijn re-integratieproces.

Plaats direct je vraag