• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ziektewet

In voorkomende gevallen kan het slim zijn om je bij conflicten rondom de Ziektewet te laten bijstaan door een advocaat. Hieronder geven we een toelichting.

De Ziektewet (ZW) regelt dat werknemers die ziek zijn recht hebben op een uitkering. De loondoorbetalingsverplichting die normaal gesproken voor de werkgever geldt, is dan niet van toepassing.

Advocaat Ziektewet

Plaats direct je vraag

Wat houdt de Ziektewet in?

In principe is het zo dat je werkgever je loon nog 104 weken moet uitbetalen (zie ook: WIA-uitkering). Je valt dan niet onder de Ziektewet-uitkering. Er zijn twee gevallen waardoor je wel aanspraak kan maken op een Ziektewet-uitkering:

 1. Je hebt geen werkgever (meer);
 2. Je hebt wel een werkgever maar een hoog ziekterisico (zwangere vrouwen, orgaandonoren, no-risk polis).

Er zijn daarnaast een aantal zaken die van invloed zijn:

 • Je hebt geen recht op loon van je werkgever;
 • Je moet je op tijd hebben ziekgemeld bij het UWV (als je nog een werkgever hebt, meld je je ziek bij je werkgever), uiterlijk op de tweede dag van het ziek zijn;
 • Je bent niet in staat om te werken door je ziekte;
 • Je woont niet in het buitenland;
 • Je zit niet in voorlopige hechtenis, in het huis van bewaring of in de gevangenis;
 • Je moet verzekerd zijn voor de Ziektewet (je bent niet verzekerd als je vrijwilliger bent, wethouder of directeur-grootaandeelhouder).

Zijn bovenstaande voorwaarden op jou van toepassing en heb je daar vragen over? Of wil je meer weten over de voorwaarden? Onze advocaten kunnen je goed van dienst zijn. 

Krijg ik een Ziektewet-uitkering als ik ziek ben en geen werkgever heb?

Het kan zijn dat je ziek wordt op het moment dat je geen werkgever hebt. Denk hierbij aan oproepkrachten of wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt tijdens dat jouw ziek-zijn. Als je oproepkracht bent kan het zo zijn dat er sprake is van nawerking van de Ziektewet. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer je in de laatste twee maanden meer dan zestien dagen hebt gewerkt, de nawerking acht dagen is. Deze uitkering krijg je niet automatisch, je moet de uitkering zelf aanvragen bij het UWV. Wil je hier hulp bij? Neem dan contact op met ons.

Voorbeeld Ziektewet-uitkering en nawerking
Marianne uit Putten werkt als oproepkracht voor een kantoor. Ze is afgelopen twee maanden tien keer opgeroepen om te komen werken, de laatste keer dat ze is opgeroepen is 15 juli. Op 17 juli wordt Marianne ziek. Ze kan geen aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. Ze heeft in de laatste twee maanden slechts tien dagen gewerkt, terwijl voor nawerking zestien dagen is vereist.

Krijg ik een Ziektewet-uitkering als ik wel een werkgever heb en een hoog ziekte risico?

Wat houdt de no-risk polis in?

Deze polis is bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen aan te nemen die een ziekte of handicap hebben. De werknemer krijgt op basis van deze polis een Ziektewet-uitkering van het UWV als hij of zij ziek wordt. De werkgever hoeft op deze manier dus niets te betalen als de werknemer ziek wordt. Je hoeft de no risk polis niet aan te vragen, als je voldoet aan de voorwaarden (te vinden op de site van het UWV) ontstaat de polis automatisch. De polis blijft vijf jaar bestaan en kan verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Krijg ik een uitkering als ik ziek wordt tijdens mijn zwangerschap?

Ben je ziek geworden voordat je met verlof ging? Je werkgever kan dan een Ziektewet-uitkering voor je aanvragen via het UWV. Je krijgt een uitkering vanaf de eerste werkdag waarop je ziek bent. De uitkering is 100% van het dagloon. Je ontvangt deze uitkering tot het begin van je zwangerschapsuitkering. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.

Herken je bovenstaande situatie en wil je er meer over weten? Onze advocaten hebben het antwoord op jouw vragen.

Hoe teken ik bezwaar aan tegen de beslissing over mijn ZW-uitkering?

Je krijgt binnen 4 weken bericht van het UWV, in die brief staat of je een Ziektewet-uitkering krijgt of niet. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV, Het is handig om altijd eerst naar het UWV te bellen, zodat zij hun beslissing kunnen uitleggen. Wil je na de uitleg alsnog bezwaar maken, dan kan dat. Bezwaar maken kan in principe online, via de site van het UWV. Laat je wel van te voren goed voorlichten door een advocaat.

Heb ik nog plichten tijdens mijn Ziekte-wet uitkering?

Jazeker. Het UWV controleert of je je aan je plichten houdt. Doe je dit niet, dan kan je uitkering tijdelijk minder worden of worden gestopt. Ook krijg je een boete. Als je te veel aan uitkering hebt ontvangen, zal je dit moeten terugbetalen. Zit jij op dit moment in zo’n situatie en wil je advies van een deskundige? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Het UWV let op de volgende punten:

 • Geef altijd de juiste informatie over jezelf en je situatie door;
 • Als er iets wijzigt, dan geef je dit door (dus ook als je beter bent!);
 • Je hebt een geldig identiteitsbewijs;
 • Je komt naar afspraken bij het UWV;
 • Je werkt mee aan onderzoek en aan je herstel;
 • Je zoekt en behoudt passend werk;
 • Je werkt actief mee aan je re-integratie.

Advocaat Ziektewet

Hoe hoog is de Ziektewet-uitkering?

Een keer per maand keert het UWV de uitkering uit. Aan de hand van wat je verdiende voordat je ziek werd, wordt berekend wat je zogenoemde dagloon is. De Ziektewet-uitkering is 70% van je dagloon. Je dagloon bereken je door je jaarloon te delen door het aantal werkdagen in een jaar (261).

Voorbeeld berekening dagloon
Pieter uit Vlissingen verdient jaarlijks €36.500 euro bruto. De berekening van zijn dagloon is als volgt: €36.500 / 261 = €139,85. Pieters dagloon is dus €139,85. De uitkering voor de Ziektewet zal, als Pieter voldoet aan de voorwaarden, uitkomen op 139,85 * 0,7 = € 97,90 per werkdag.

Er zijn een aantal bijzondere gevallen:

 • Voor starters op de arbeidsmarkt gelden andere regels, omdat het dagloon bij deze berekening te laag uitvalt;
 • Als je een no-risk polis hebt kan je uitkering 100% van je dagloon zijn.

Val jij onder bovengenoemde bijzondere gevallen en heb je niet helemaal voor ogen wat je rechten en plichten zijn? Dan kunnen onze advocaten jou helpen.

Wat is het maximum bedrag dat ik - via een Ziektewet-uitkering - kan ontvangen?

Het maximum dagloon is door het UWV vastgesteld op €225,57 (2021). Als jouw dagloon meer is dat dit bedrag, dan zal over dit meerdere geen uitkering worden uitbetaald. Je uitkering zal in zo'n geval dus minder dan 70% van je dagloon zijn.

Wanneer eindigt mijn Ziektewet-uitkering?

Je ontvangt de Ziektewet-uitkering totdat je weer beter bent. Echter zit er wel een maximum aan het de uitkering, namelijk twee jaar (104 weken). Deze termijn gaat in vanaf de eerste dag dat je arbeidsongeschikt bent.

Ziektewet-uitkering en advocaat

Omdat het sociale zekerheidsrecht lastig is en vaak onderhevig aan veranderingen, is het aan te bevelen om op tijd een advocaat in de arm te nemen. Iemand met de juiste kennis en expertise kan in zo’n situatie veel voor je betekenen (het proces versnellen, helpen met brieven schrijven naar instanties en eventuele problemen oplossen). Je kan altijd bij ons terecht voor je vragen, onze advocaten hebben namelijk de juiste expertise om jou te helpen.

Plaats direct je vraag