• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Wanneer door een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis de werksituatie ineens onmogelijk is geworden, kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Dit is zo’n ernstige maatregel dat een rechtsgang vaak onvermijdelijk is.

Plaats direct je vraag

Advocaat Ontslag Op Staande Voet

Ontslag op staande voet en advocaat

Ontslag op staande voet is verreweg de meest ingrijpende vorm van ontslag dat wij in Nederland kennen. Er moet echt sprake zijn van een onhoudbare situatie op de werkvloer wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn. De belangrijkste stelregel wanneer je van je baas te horen krijgt dat je op staande voet ontslagen bent: niets ondertekenen! Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de afhandeling van het ontslag en je rechten op bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Omdat bij een ontslag op staande voet de relatie tussen werkgever en werknemer compleet verstoord is, is een gang naar de kantonrechter vaak onvermijdelijk. De
kantonrechter beoordeelt een ontslag op staande voet op de, onder meer, de volgende onderdelen:

 • De reden voor het ontslag moet dringend zijn en zo dringend dat er geen mogelijkheid meer is voor een andere vorm van het beendiging van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld ontslag met wederzijds goedvinden;
 • De opgegeven reden moet door de werkgever met feiten worden gestaafd. Wanneer een werkgever je bijvoorbeeld verdenkt van diefstal, dan moet hij of zij dit kunnen bewijzen;
 • Er moet sprake zijn van een onverwijld ontslag. Met onverwijld wordt in de rechtsspraak bedoeld dat er niet te veel tijd mag zitten tussen de opgegeven reden voor het ontslag en het daadwerkelijke ontslag. Wanneer je bijvoorbeeld je baas in maart hebt beledigd of uitgescholden, dan mag je niet pas in april daarvoor ontslag op staande voet krijgen;
 • De reden voor het ontslag moet volstrekt duidelijk zijn voor de werknemer. De werkgever mag hier geen misverstanden over laten bestaan;
 • De omstandigheden van de werknemer en de gevolgen van het eventuele ontslag, leeftijd, gezinsomstandigheden etc. spelen allemaal een rol. 

Omdat ontslag op staande voet zo’n ingrijpende maatregel is, zal de rechter heel kritisch kijken naar de door werkgever opgegeven reden(-en) en de bewijzen.

Wat moet ik doen als ik ontslag op staande voet krijg?

Vaak wordt het ontslag in eerste instantie in een gesprek gemeld. De werkgever zal je daarna schriftelijk laten weten dat hij overgaat tot een ontslag op staande voet. Let op: bij een ontslag op staande voet is de werkgever niet verplicht om de aanvraag tot ontslag eerst aan te geven bij het UWV of de kantonrechter. Zodra je te horen hebt gekregen dat je baas je wil ontslaan doe je er verstandig aan een advocaat in de arm te nemen. Deze helpt je namelijk bij het opstellen van je brief naar de werkgever waarin je aangeeft het niet eens te zijn met de reden voor het ontslag op staande voet. In juridische termen noemen we dit ‘een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet’. Je geeft hiermee te kennen dat, wat jou betreft, je nog steeds voor de betreffende werkgever werkt. De werkgever is dan verplicht om je loon te blijven doorbetalen zolang de arbeidsovereenkomst nog niet officieel is beëindigd.

In sommige gevallen is er eerst sprake van sprake van een schorsing voordat een ontslag op staande voet volgt.

Voorbeeld
De werkgever Jan denkt dat zijn werknemer Peter heeft gestolen uit de kassa. Hij schorst Peter en stelt een onderzoek in. Na drie dagen is het onderzoek afgerond en Jan vindt dat hij voldoende bewijs heeft om Peter op staande voet te ontslaan. Dit wordt Peter door Jan in een gesprek meegedeeld. Het ontslag wordt vervolgens schriftelijk bevestigd door Jan. Peter is het niet eens met het ontslag en laat dit direct weten in een brief aan Jan. De brief heeft hij samen met zijn advocaat opgesteld. Het is nu aan de kantonrechter om te bepalen of Jan voldoende bewijzen heeft verzameld. 

Omdat deze volgorde vaak voorkomt, is het belangrijk om te weten dat je als werknemer niet verplicht bent om mee te werken aan het onderzoek. Sterker nog, dat kan zelfs zeer onverstandig zijn.

Wanneer je in beroep gaat tegen het ontslag op staande voet en de werkgever houdt voet bij stuk, dan komt de zaak via een spoedprocedure voor de rechter. Wanneer de rechter het ontslag op staande voet terecht vindt, dan word je per direct op straat gezet en vervalt je recht op een WW-uitkering. Wanneer het ontslag echter als onterecht wordt beoordeeld door de rechter (en dit komt veel voor), dan blijf je officieel in dienst bij je werkgever. Vaak is de situatie dan echter onhoudbaar, waardoor de werkgever en de werknemer beide willen stoppen met de arbeidsrelatie. In zo’n geval wordend de onderhandelingen gestart over een ontslagvergoeding. Vaak kan deze, vanwege de ernst van de situatie, hoog uitvallen voor de werknemer. Een advocaat kan deze onderhandelingen voor je voeren.

Wat is een (on-)terechte reden voor een ontslag op staande voet?

Het is lastig om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een ernstige gedraging of nalatigheid van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:

 • Onder invloed zijn tijdens het werk;
 • Diefstal, fraude of vandalisme;
 • Frauderen met je CV;
 • Bedrijfsgeheimen doorspelen;
 • Werkweigering (al hangt dit zeer van de omstandigheden af).

Voor al deze zaken geldt dat de rechter van geval tot geval bekijkt of de door de werkgever opgegeven reden in dat specifieke geval als dringend mag worden gezien en of er bewijzen zijn. Over het algemeen worden de volgende redenen niet als dringend genoeg gezien om een ontslag op staande voet goedgekeurd te krijgen:

 • Slecht functioneren;
 • Regelmatig te laat komen;
 • Het niet halen van doelstellingen of targets;
 • Als je functie komt te vervallen. 

Zoals gezegd is een ontslag op staande voet een ingrijpende maatregel. Omdat er voldoende alternatieven zijn, zal de rechter zeer streng toetsen of de opgegeven reden(-en) van de werkgever terecht zijn.

Ben je in conflict gekomen met je werkgever en heb je te horen gekregen dat je per direct ontslagen bent? Of is je ontslag door de rechter als onterecht bestempeld en zoek je een advocaat die helpt bij de onderhandeling over je ontslagvergoeding? Kom direct in actie! Hoe sneller je schakelt, hoe groter de kans dat de zaken gunstig voor je aflopen!

Plaats direct je vraag

De advocaat van jouw keuze kan dan een toelichting geven en ook, samen met jou, bepalen of het nuttig is de zaak aanhangig te maken bij de kantonrechter.