• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Je merkt al een tijd dat het bij het bedrijf waar je werkt erg rustig is. Op een dag komt de gevreesde mededeling: je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Een advocaat kan je helpen om te kijken of je krijgt waar je recht op hebt.

Plaats direct je vraag

Advocaat Ontslag Om Bedrijfseconomische Redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Elk bedrijf kent ups en downs. Een van de meest vervelende bijkomstigheden van een slechte tijd in de economie is dat er mensen ontslagen moet worden. Dit is vervelend voor zowel de werkgevers als de werknemer. Maar als het dan toch tot een ontslag moet komen, is de werkgever vaak geneigd om een ontslag te baseren op bedrijfseconomische redenen. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn:

 • Een verslechterde financiële positie van het bedrijf;
 • Structureel lagere omzet;
 • Innovatie: door het inpassen van nieuwe technologie zijn er minder mensen nodig;
 • Een verhuizing van het bedrijf naar bijvoorbeeld een ander land.

In al deze gevallen kan het voor de werkgever noodzakelijk zijn om een aantal werknemers te ontslaan. Het ontslag om bedrijfseconomische redenen kan op twee manieren in gang worden gezet. De werkgever zou het ontslag via de kantonrechter kunnen laten verlopen. Maar de werkgever zal er veel vaker voor kiezen om het ontslag via het UWV aan te vragen.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Wanneer het ontslag via het UWV gaat, loopt de werkgever niet het risico dat hij of zij een ontslag- of transitievergoeding hoeft te betalen. Het UWV mag zich namelijk niet uitspreken over de vraag of een ontslagvergoeding op zijn plaats is. Het enige wat het UWV mag doen, is aangeven of een ontslag terecht is of niet. Daarbij wordt naar de volgende elementen gekeken:

 • De werkgever moet bewijzen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is om iemand te ontslaan;
 • Binnen het bedrijf is voor de werknemer geen passende andere functie (meer) aanwezig;
 • De werkgever moet ‘afspiegelen’: wanneer er meerdere mensen met dezelfde functie zijn, moet de werkgever die werknemer ontslaan waardoor de leeftijdsverdeling binnen het bedrijf het meest in balans blijft. Wanneer er bijv. drie mensen van 32 jaar oud werken en één iemand van 64 jaar oud, dan zal er iemand van 32 jaar worden ontslagen.

Wanneer de werkgever de procedure in gang heeft gezet bij het UWV, komt het vaak voor dat de werknemer een keuze krijgt voorgelegd: of het ontslagproces bij het UWV wordt voortgezet of de werknemer stemt toe met het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden) en krijgt de afgesproken ontslagvergoeding mee. Laat je in dit soort situaties altijd bijstaan door een advocaat. 

Wanneer het UWV besluit dat de aanvraag voor het ontslag terecht is, heeft de werkgever het recht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Je kunt dit ontslag aanvechten. Als je van mening bent dat je wél recht heb op een ontslagvergoeding kun je samen met een advocaat de zaak voor de kantonrechter brengen. Een rechter kijkt vooral naar deze zaken:

 • Hoe is de financiële positie van het bedrijf?
 • Je leeftijd en de duur van je dienstverband: hoe ouder je bent en hoe langer je ergens werkt, hoe meer kans je hebt op een ontslagvergoeding;
 • De aanwezigheid van een sociaal plan: in de regel wijken rechters daar niet of nauwelijks van af;
 • Je houding: heb je meegedacht over een ander functie etc. Hoe beter je je opstelt, hoe groter de kans is dat de rechter je (deels) in het gelijk stelt;
 • De opstelling van de werkgever.

Uiteraard is het verstandig om je te laten bijstaan door een advocaat wanneer je je ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat aanvechten. Een advocaat helpt je bij het opstellen van je verweer en het verzamelen van benodigde documenten.

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het kan zijn dat de werkgever lopende de ontslagprocedure - toch - om de tafel wil. Wanneer je gaat onderhandelen en overeenstemming bereikt over de hoogte van de ontslagvergoeding, dan wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naast de hoogte van de ontslagvergoeding kunnen ook zaken als toekomstige concurrentie, de omgang met bedrijfsgeheimen en het terugbrengen van bedrijfseigendommen worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Laat altijd een advocaat kijken naar je vaststellingsovereenkomst. De advocaat kan bepalen of je krijgt waar je recht op hebt, of je recht houdt op een WW-uitkering en of de zaken die in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen juridisch gezien door de beugel kunnen. Met een advocaat aan je zijde sta je altijd sterker in het voeren van de onderhandelingen over de afwikkeling van je ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Gaat het al een tijd niet goed bij het bedrijf waar je werkt en voel je de bui al hangen? Of heb je net te horen gekregen dat je de laan uit wordt gestuurd? Wij zoeken direct de best passende advocaat bij jou in de buurt. 

Plaats direct je vraag