• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslagrecht

Ontslagrecht

Staat je baan op de tocht of breken er onzekere tijden aan? Hieronder meer informatie.

Het arbeidsrecht betreft het hele stelsel van rechtsregels dat van toepassing is op werkzaamheden die tegen beloning worden verricht. Vaak is hiervoor een schriftelijke of mondelinge overeenkomst gesloten. Het arbeidsrecht beschermt de ‘zwakke partij’ (werknemer) tegen de ‘sterke partij’ (werkgever). Het arbeidsrecht heeft ook betrekking op relaties anders dan werknemer-werkgever. Tegenwoordig zijn veel mensen zzp’er. Zij zijn opdrachtnemer, degene die hun de opdracht verstrekt is de opdrachtgever. En tot slot is er de aannemer van werk (bijv. in de bouw). De aannemer neemt werk aan van zijn opdrachtgever. Bij al deze verhoudingen speelt het arbeidsrecht een rol.

Ontslag en advocaat

Het arbeidsrecht betreft het hele stelsel van rechtsregels dat van toepassing is op werkzaamheden die tegen beloning worden verricht. Vaak is hiervoor een schriftelijke of mondelinge overeenkomst gesloten. Het arbeidsrecht beschermt de ‘zwakke partij’ (werknemer) tegen de ‘sterke partij’ (werkgever). Het arbeidsrecht heeft ook betrekking op relaties anders dan werknemer-werkgever. Tegenwoordig zijn veel mensen zzp’er. Zij zijn opdrachtnemer, degene die hun de opdracht verstrekt is de opdrachtgever. En tot slot is er de aannemer van werk (bijv. in de bouw). De aannemer neemt werk aan van zijn opdrachtgever. Bij al deze verhoudingen speelt het arbeidsrecht een rol.

Je hebt ruzie met je baas en wilt vertrekken. Waar moet je op letten bij ontslag? Het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren en jij wordt de laan uitgestuurd. Heb je recht op een ontslagvergoeding? Je kan al maanden niet werken, jouw werkgever vindt dat je verzuimt maar jij stelt dat je ziek bent. Hoe is dit verschil van inzicht op te lossen?

Of denk aan het concurrentie- en relatiebeding dat je ooit tekende. Jij gaat, inmiddels voor jezelf begonnen, af en toe op de koffie bij enkele van je ‘oude klanten’. Niet verboden, zeg jij. Schenden van de afspraken in het beding, stelt je oude werkgever. En ook regelgeving over re-integratietrajecten, schorsingen, cao-regelgeving, aansprakelijkheid bij ongevallen op de werkvloer: er zijn ontzettend veel cases denkbaar die raken aan het arbeidsrecht.

Is er in jouw geval sprake van een (dreigend) conflict? Dan kan het heel handig zijn om tijdig een advocaat te benaderen. Niet altijd om direct te gaan procederen en je werk- of opdrachtgever voor het gerecht te dagen. Juist een goed advies in een vroegtijdig stadium van het conflict kan de schade – financieel en emotioneel – aanzienlijk beperken. Een advocaat kan eventueel als mediator optreden, zo kan een rechtszaak voorkomen worden. Het verdient aanbeveling om bij arbeidsrechtelijke conflicten te kiezen voor een gespecialiseerde advocaat.

Ontslag kent vele vormen. Er is het welbekende ontslag op staande voet. Je wordt per direct de laan uitgestuurd omdat je werkgever hiervoor dringende redenen zegt te hebben. Een veel mildere vorm van ontslag is dat met wederzijds goedvinden. Je beëindigt in goed overleg met je werkgever de arbeidsovereenkomst. Laat je wel vooraf informeren door een advocaat!

Andere vormen zijn ontslag van rechtswege, ontslag om reden van niet-functioneren, ontslag om bedrijfseconomische redenen. En dat is nog niet alles, er zijn legio redenen voor ontslag. De meest voorkomende zijn opgenomen op onze website. Kies de vorm die op jou van toepassing is en licht jouw casus toe. Een aantal van de advocaten van advocaatzoeken.nl worden aan je voorgesteld, waarna jij de advocaat van jouw keuze - vrijblijvend - benadert. 

Plaats je opdracht hier en een ervaren advocaat zal je helpen. »»

Advocaat Werk Ontslag