• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Dit is een 'milde' vorm van ontslag. Dat wil niet zeggen dat juridische bijstand overbodig is, de vaststellingsovereenkomst laten checken door een advocaat kan erg nuttig zijn.

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, is ontslag vaak een logisch gevolg. Het hoeft echter niet noodzakelijk te zijn om met een conflict uit elkaar te gaan. Een einde maken aan een arbeidsrelatie met instemming van beide partijen wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. 

Plaats direct je vraag

Advocaat Ontslag Met Wederzijds Goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden en advocaat

Vertrekken bij je werk is, ook als dat met instemming van beide partijen gebeurt, een grote verandering. Deze verandering heeft zowel zakelijk als privé gevolgen. Daar komen de nodige emoties bij kijken en daarom is het verstandig de hulp van een professional in te roepen. Een advocaat zal je situatie te allen tijde zakelijk bekijken en je helpen om de (financiële) voorwaarden die aan het ontslag verbonden zijn, goed voor je te regelen.

Ontslag met wederzijds goedvinden komt relatief veel voor. Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn er een aantal voordelen om er samen uit te komen:

  1. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het niet verplicht om het UWV of de rechter in de procedure te betrekken. Dit voorkomt (juridische) verrassingen;
  2. De arbeidsrelatie kan snel worden beëindigd: als ontslag onvermijdbaar is, is het wel zo prettig als het spoedig afgehandeld wordt; 
  3. Als je in een specifieke branche werkzaam bent, kan het zijn dat je elkaar nog tegenkomt. In zo’n geval is het prettig als je, ook na het ontslag, met elkaar door een deur kan.

Uiteraard zijn er ook situaties waarin ontslag met wederzijds goedvinden niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het conflict is ontstaan op basis van principiële meningsverschillen. In een dergelijk geval is een gang naar de rechter helaas onvermijdbaar.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden alle afspraken tussen de werkgever en werknemer vastgelegd. Het document waarin alle afspraken staan wordt een vaststellingsdocument genoemd. Dit document is van groot belang. Niet alleen vanwege de financiële afspraken die erin worden vastgelegd, maar evenzeer voor het aanvragen van een WW-uitkering. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen om het vaststellingsdocument op te stellen en je helpen om er voor te zorgen dat de voorwaarden uit het document niet in strijd zijn met de regels van het UWV. Zaken die worden vastgelegd in een vaststellingsdocument zijn in de volgende categorieën te verdelen:

  1. Financiële zaken: de hoogte van je transitievergoeding (“gouden handdruk”), het opgebouwde pensioen, de uitbetaling van resterende vakantiedagen enz.;
  2. Beëindiging van de werkzaamheden: de datum waarop je stopt met werken, het inleveren van de bedrijfseigendommen;
  3. Toekomstige carrière: afspraken over de bedrijfsgeheim(-en), getuigschriften en eventueel een concurrentiebeding.

Over al deze voorwaarden zal onderhandeld moeten worden. Na het tekenen van het vaststellingsdocument, heb je twee weken lang de tijd om het document, zonder reden van opgaaf, op te zeggen. Het is echter het verstandigst om het in een keer goed te doen, dit scheelt tijd en de nodige emoties en irritaties. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het onderhandelen over voorwaarden voor ontslag met wederzijds goedvinden. 

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Voorheen had je geen recht op een WW-uitkering, als je geen bezwaar maakte tegen je ontslag. Dat is nu veranderd. Wel kun je onder bepaalde voorwaarden WW krijgen, wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden. Het UWV zal de voorwaarden uit de vaststellingsovereenkomst bekijken om na te gaan of je recht hebt op WW. Daarom is het van groot belang dat de voorwaarden en afspraken die in het vaststellingsdocument zijn opgenomen, juridisch correct zijn en er aan de voorwaarden is voldaan om het recht op WW te behouden. Het UWV kijkt naar een heel aantal zaken bij het bepalen van de vraag of er WW wordt toegekend. Twee voorwaarden zijn noodzakelijk:

  1. Het initiatief tot de beëindiging van de arbeidsrelatie komt vanuit de werkgever. Wanneer je zelf als werknemer de eerste stappen tot het ontslag heb gezet, vervalt je recht op WW;
  2. Er mag geen sprake zijn van ernstige misdraging van de kant van de werknemer. Als je het heel erg bont hebt gemaakt op je werk, waardoor ontslag noodzakelijk is, dan heeft het UWV recht om je de WW te ontzeggen.

Er is sprake van een heel andere situatie als je ziek bent. In dat geval mag de werkgever geen initiatief nemen tot ontslag, er is dan namelijk sprake van een opzegverbod. Mocht je, terwijl je ziek bent, toch willen vertrekken bij je werkgever en je tekent een vaststellingsdocument, dan vervalt daarmee direct je recht op een WW-uitkering.

Heb je net te horen gekregen dat je werkgever je gaat ontslaan en wil je aansturen op een ontslag met wederzijds goedvinden? Of ben je inmiddels al in onderhandeling en wil je weten of de voorwaarden uit het vaststellingsdocument gunstig voor je zijn? Wil je laten controleren of je onder de voorwaarden uit het contract je recht op een WW-uitkering behoudt? Onze advocaten beantwoorden al je vragen en helpen je om het ontslag zo soepel als mogelijk te laten verlopen. 

Plaats direct je vraag