7 dagen, 8.00-22.00 uur 088-8338888
088-8338888Gratis en vrijblijvende intake 7 dagen per week 8.00-22.00 uur

Ontslagrecht - Ontslag en transitievergoeding

Ontslag krijgen is in veruit de meeste gevallen zeer onprettig. Vaak is er sprake van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie en willen zowel de werknemer als de werkgever zo snel mogelijk van de situatie af.

Een van de belangrijkste zaken die dan moet worden afgehandeld is de ontslagvergoeding. Denk je dat je recht hebt op een ontslagvergoeding? 

Plaats direct je vraag

Advocaat Ontslag En Transitievergoeding

Transitievergoeding

Als je ontslagen wordt heb je in sommige gevallen recht op ontslagvergoeding oftewel transitievergoeding. Dit is een vergoeding die volgens een standaardberekening gemaakt wordt. De belangrijkste bepalingen zijn:

- 0,33 maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren (minimaal twee jaar dienstverband).
- 0,5 maandsalaris voor elk extra dienstjaar (alleen voor personen van 50 jaar of ouder).
- De transitievergoeding is max. 76000 euro of een jaarsalaris (in het geval dat hoger ligt dan het eerder genoemde bedrag.

Voorbeeld
Jan heeft 12 jaar voor een bedrijf gewerkt en verdiende daar 2200 euro. De rechter vindt dat het bedrijf waar Jan werk schuldig is aan zijn ontslag.
In dit geval krijgt hij voor de eerste tien jaren in dienst: (2200 x 0,33) x 10 = 7260 euro. Voor de laatste twee jaar krijgt hij (2200 x 0,5) x 2 = 2200. De totale transitievergoeding wordt dus 7260 + 2200 = 9260 euro.

Rechters beoordelen of een werkgever er alles aan heeft gedaan om een ontslag te voorkomen. Als de rechter van mening is dat dat niet het geval is, dan wordt het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

In dat geval is de werkgever verplicht om de werksituatie voor de werknemer te verbeteren en ervoor te zorgen dat er weer een werkbare situatie ontstaat. Uit ervaring blijkt dat dat vaak heel moeilijk is. Beide partijen willen toch het liefst de wegen scheiden. Steeds vaker kiezen werkgevers ervoor om naast de transitievergoeding nog een extra bedrag mee te geven, om zo een einde te maken aan het arbeidsconflict. In dit geval kan een advocaat veel voor je betekenen. Afhankelijk van de situatie kan een advocaat namelijk met jou bepalen wat een redelijke ontslagvergoeding is en welke mogelijkheden er zijn om naast een transitievergoeding ook nog een extra bedrag te ontvangen. Uiteraard kan de advocaat ook de onderhandelingen voor je voeren.

ABC-formule

Wanneer een ontslag vroeger een zaak voor de kantonrechter werd, dan werd de hoogte van de vergoeding bepaald door de zogenaamde ABC-formule. Dit staat voor: 

A: het salaris
B: het aantal dienstjaren
C: de correctiefactor. De hoogte van de correctiefactor werd bepaald door de kantonrechter. Hij beoordeelde in hoeverre de schuld van het ontslag bij de werkgever dan wel de werknemer lag. Wanneer de rechter de schuld bij de werkgever vond liggen, werd de correctiefactor hoger dan 1. In het geval de werknemer schuld had, werd de factor lager dan 1.

Het totaal bedrag van het maandsalaris vermenigvuldigt met het aantal dienstjaren werd met deze correctiefactor vermenigvuldigd.

Voorbeeld
Jan heeft 12 jaar voor een bedrijf gewerkt en verdiende daar 2200 euro. De rechter vindt dat het bedrijf waar Jan werk schuldig is aan zijn ontslag. De correctiefactor wordt bepaald op 1,2 . Het bedrag wat Jan krijgt is 2200 (A) x 12 (B) x 1,2 (C) = 31680 euro.

Stel nu dat de rechter vindt dat Jan verkeerd zit en de correctiefactor wordt bepaald op 0,8. De ontslagvergoeding wordt in dit geval: 2200 (A) x 12 (B) x 0,8 (C)= 21120 euro.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

© advocaatzoeken.nl

Direct hulp nodig?

Of bel gratis (8.00-22.00,
7 dagen per week):
Of laat ons terugbellen: