• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Je hoort er steeds vaker over in je buurt: je ontslagen vriend of vriendin heeft een vaststellingsovereenkomst getekend met zijn of haar werkgever. Maar wat is nu precies een vaststellingsovereenkomst?

Plaats opdracht

Advocaat Opstellen Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer je ontslagen wordt heeft dat hoe dan ook impact op je professionele- en je priveleven. In Nederland kennen we verschillende vormen van ontslag. Je hebt ontslag op staande voet, ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag met wederzijds goedvinden. In veel gevallen zijn er voor jou, als werknemer, mogelijkheden om een bepaalde vorm van compensatie te krijgen voor het feit dat je (gedwongen) je werk moet verlaten. In een vaststellingsovereenkomst wordt deze vorm van compensatie (‘gouden handdruk’) vastgelegd. Het is belangrijk om je te realiseren dat een vaststellingsovereenkomst iets anders is dan een transitievergoeding. Een transitievergoeding is namelijk een ontslagvergoeding die wordt vastgesteld door het UWV of door een kantonrechter. De hoogte van de transitievergoeding is gebonden aan vaste regels. Dit in tegenstelling tot de vaststellingsovereenkomst.

Wat wordt er in een vaststellingsovereenkomst opgenomen?

Stel je voor dat jij en je werkgever hebben besloten dat je ontslag neemt/ontslagen wordt bij een grote retailorganisatie. Het botert al een tijd niet tussen jou en je manager en van beide kanten is er behoefte om een einde te maken aan deze situatie. Het is dan heel gebruikelijk om een vaststellingsovereenkomst met elkaar op te stellen. Immers, jou kan niet de volledige verantwoordelijkheid voor het conflict worden verweten, maar je moet wel de gevolgen dragen van het ontslag. Daarom gaan jij en je werkgever met elkaar in overleg wat een redelijke vergoeding is voor jouw vertrek bij het bedrijf. 

Het belangrijkste element in een vaststellingsovereenkomst is de ontslagvergoeding (“gouden handdruk”). Vaak neemt een werkgever de transitievergoeding als uitgangspunt voor het starten van de onderhandelingen over de hoogte van jouw ontslagvergoeding. Het is goed mogelijk om in een vaststellingsovereenkomst een relatief hoge ontslagvergoeding te laten opnemen. De werkgever wil namelijk de gang naar de kantonrechter, die zich ook tegen het ontslag kan uitspreken, voorkomen. Dat versterkt je onderhandelingspositie als werknemer.

Naast de hoogte van de ontslagvergoeding, worden ook de volgende zaken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst:

  • Resterende vakantiedagen: worden deze volledig uitbetaald door de werkgever of slechts gedeeltelijk?
  • Blijf je als werknemer de resterende opzegtermijn werken bij het bedrijf of wordt er afgesproken dat je helemaal niet meer hoeft te komen?
  • Afspraken over het inleveren van bedrijfseigendommen;
  • Eventueel kan er ook een concurrentiebeding worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst en kunnen er afspraken worden gemaakt over bedrijfsgeheimen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de afspraken die in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen bindend zijn. Teken daarom nooit een vaststellingsovereenkomst zonder dat je deze hebt voorgelegd aan een advocaat. Je kunt namelijk worden gehouden aan de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan.

Wel is het zo dat je als werknemer na het opstellen van de vaststellingsovereenkomst twee weken bedenktijd hebt. Deze afspraak moet verplicht worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Heeft de werkgever dat nagelaten, dan heb je zelfs recht op drie weken bedenktijd.

Advocaten vaststellingsovereenkomst

Heb ik na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst nog recht op een WW-uitkering?

Of je recht heb op een WW-uitkering na het tekenen van een overeenkomst hangt volledig af van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Voor 2006 gaf je het recht op een WW-uitkering op wanneer je zelf instemde met je ontslag. Dat is inmiddels veranderd, maaar onder bepaalde omstandigheden kan je recht op WW alsnog komen te vervallen. Ook daarom is het van het grootste belang om een advocaat mee te laten kijken naar de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Om je recht op een WW-uitkering te behouden moet in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst staan wat de reden voor het ontslag is en het moet duidelijk zijn dat het ontslag niet volledig aan jou, werknemer, te wijten is.

Vaststellingsovereenkomst en advocaat

Ontslagen worden brengt vaak stress mee en roept altijd emoties op. Vaak ben jij als werknemer niet goed op de hoogte van alle zaken waarop jij recht hebt bij een ontslag. Daarnaast is het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de afspraken in een getekende vaststellingsovereenkomst bindend zijn. Als je een nadelige vaststellingsovereenkomst hebt getekend, ben je verantwoordelijk voor de daarin opgenomen afspraken. Laat je daarom altijd bijstaan door een advocaat wanneer je ontslagen wordt en je de onderhandelingen start over je ontslagvergoeding. Onze advocaten kunnen de onderhandelingen (deels) voor je voeren, zijn op de hoogte van alle geldende regelgeving over dit onderwerp en kunnen beoordelen of de vaststellingsovereenkomst die je wil gaan tekenen juridisch geldig is en of je bijvoorbeeld niet je recht op een WW-uitkering opgeeft met het tekenen van deze vaststellingsovereenkomst. Kortom, met een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en ontslagregelingen sta je er sterker voor ten tijde van een ontslag en het uitonderhandelen van de vaststellingsovereenkomst. 

Vermoed je dat je binnenkort ontslagen gaat worden of heb je net te horen gekregen dat je het bedrijf waar je werkt moet verlaten? Onze advocaten helpen je graag met onderhandelen over en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Wij proberen voor jou het onderste uit de kan te halen, zodat je krijgt wat je toebehoort. Heb je een voorstel van je werkgever ontvangen en wil je weten wat de gevolgen zijn van de afspraken uit dit voorstel? Onze advocaten laten je precies weten wat de gevolgen zijn van het tekenen van het betreffende voorstel.

Plaats opdracht