• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Aanvraag verblijfsvergunning

Het aanvragen van een verblijfsvergunning verloopt in Nederland via de Toegang- en Verblijfprocedure (TEV). Dit is een ingewikkeld proces. Onze advocaten kunnen je bijstaan bij het aanvragen van (voorlopige) verblijfsvergunning.

Verblijfsvergunning en advocaat

Een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland is een hele klus. De procedure bestaat uit een aantal verschillende stappen en het is belangrijk om elke van deze stappen zorgvuldig uit te voeren en om alle vereiste documenten goed op orde te krijgen. Wanneer je namelijk een van de stappen onvolledig of onjuist uitvoert, neemt de kans dat je aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen namelijk fors toe. Het is verstandig om bij alle stappen van het proces professionele hulp in te roepen. 

Advocaat Aanvraag Verblijfsvergunning

Plaats direct je vraag

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Elke TEV-procedure start met de aanvraag van een zogenaamde MVV. Dit staat voor Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Deze MVV is als het ware een reisdocument waarmee de Nederlandse staat je toegang verleent om de grens te passeren. De machtiging kan op verschillende plekken worden aangevraagd:

 1. De Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land van herkomst;
 2. Bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

De machtiging is bedoeld voor een voorlopig verblijf. Je kunt met dit document enige tijd in Nederland verblijven. De MVV is als het ware de basis voor de later te verkrijgen verblijfvergunning.

Een van de belangrijkste elementen waarop gelet wordt bij de aanvraag van een MVV is de vraag met welk doel je naar Nederland toe wilt komen. Deze doelen worden in verschillende groepen (clusters) opgedeeld. Er zijn economische doelen:

 1. Culturele uitwisseling
 2. Studie
 3. Tijdelijke arbied
 4. Vaste arbeid
 5. Kennis & talent

Daarnaast zijn er ook sociale groepen:

 1. Familie & gezin
 2. Humanitair tijdelijk
 3. Bijzonder verblijf

Het is van groot belang dat het verblijfsdoel correct wordt ingevuld. Als de IND van mening is dat je dat het doel wat je hebt ingevuld niet overeenkomt met wat je daadwerkelijk in Nederland doet, dan bestaat de kans dat je teruggestuurd wordt.

Voorbeeld
Rachid is vanuit Marokko naar Nederland toegekomen. Hij heeft een machtiging gekregen om in Nederland te studeren. Maar bij controle blijkt dat Rachid aan het werk is in plaats van aan het studeren. De IND besluit om hem terug te sturen naar Marokko.

Een advocaat kan je helpen bij de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf, voor jezelf of voor een familielid of werknemer. Zij zijn gespecialiseerd in het op de juiste manier invullen van alle benodigde formulieren en documenten.

Toegang- en verblijfsprocedure (TEV)

Wanneer je van plan bent om langer in Nederland te verblijven, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Om een verblijfsvergunning te krijgen, moet je een Toegang- en verblijfsprocedure starten. Om kans van slagen te hebben, moet je minimaal aan de volgende eisen voldoen:

 1. Je bent in het bezit van een geldende MVV;
 2. Je bent in het bezit van een geldig paspoort (of een ander geldig document waarmee je de grens over mag;
 3. Je kunt voor je eigen inkomen zorgen (of diegene bij wie je woont zorgt daarvoor);
 4. Je moet voldoen aan je verblijfdsdoel.

Let op, dit zijn de belangrijkste eisen. Er zijn nog andere voorwaarden waar je aan moet voldoen. 

De volgende stap is dat je een aanvraag voor een verblijfsvergunning opstuurt naar de IND. Ook hier geldt: hoe meer je de aanvraag kunt voorzien van documenten (bijv. een inschrijving van de universiteit als je studeert), hoe meer kans van slagen. Als je in Nederland komt om te werken of te studeren, heb je ook een referent nodig. Dit kan het bedrijf zijn waarvoor je werkt of de universiteit waaraan je studeert. Deze instanties staan garant voor je aanvraag.

De immigratie- en naturalisatiedienst is verplicht om binnen 90 dagen antwoord te geven op je TEV-aanvraag. Het kan zijn dat er in deze periode bericht komt van de IND. Bijvoorbeeld omdat er nog meer documenten benodigd zijn. 

Als de IND na negentig dagen je aanvraag voor een verblijfvergunning gegrond vindt, dan krijg je een verblijfsvergunning voor een bepaalde periode. In de regel is dit een jaar. Na een jaar moet je weer een nieuwe aanvraag doen. Pas na vijf jaar kun je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Daarbij is het volgende wel van belang: stel je hebt een jaar gestudeerd in Amsterdam en nu heb je werk gevonden in Eindhoven. Je verblijfsdoel is daarmee veranderd: je doel is nu immers vaste arbeid in plaats van studie. Daarmee moet je verblijfsvergunning ook veranderen. Laat je bijstaan door een advocaat om onnodige problemen te voorkomen.

Negatief besluit Toegang- en verblijfsprocedure

De IND kan besluiten om je geen verblijfsvergunning te geven, daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn. Tegen de beslissing van de IND kan echter altijd bezwaar worden aangetekend. Neem in dat geval direct een advocaat in de arm om je te helpen bij het beroep en om ervoor te zorgen dat je alsnog in Nederland kunt blijven.

Sta je op het punt om naar Nederland toe te komen en heb je nog geen machtiging tot voorlopig verblijf? Of ben je al even in Nederland en wil je een verblijfsvergunning aanvragen? Wees verstandig en laat je bijstaan door een ervaren advocaat, zodat je de kans om in Nederland te blijven aanzienlijk vergroot. 

Plaats direct je vraag