• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Asielaanvraag

Als je gevlucht bent uit het land waar je geboren bent, omdat je leven in gevaar is of vanwege discriminatie op grond van religie, dan kun je in Nederland asiel aanvragen. In Nederland heeft iedereen die een asielaanvraag indient recht op een advocaat.

Ben je op zoek naar een advocaat die je kan bijstaan bij jouw asielaanvraag of zoek je een advocaat die een familielid kan bijstaan bij zijn of haar asielaanvraag?

Plaats opdracht

Advocaat Asielaanvraag

Asielaanvraag en advocaat

Er komen dagelijks een groot aantal vluchtelingen in Nederland binnen. Al deze mensen hebben het recht om asiel aan te vragen. Nadat je in Nederland over de grens bent gekomen, word je opgevangen in een van de aanmeldcentra (die zich bevinden in Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar) of je wordt, wanneer je met het vliegtuig in Nederland bent aangekomen, opgevangen op vliegveld Schiphol. Wanneer je via Schiphol in Nederland arriveert, dan bestaat de kans dat je in afwachting van je asielaanvraag, in een zogenaamde grensdetentie geplaatst wordt. Als je een gegronde reden hebt om daar bezwaar tegen te hebben (bijvoorbeeld omdat je een familielid in Nederland hebt wonen), dan kan een advocaat je bijstaan bij het aanvechten van deze detentie.

Binnen twee dagen na aankomst in Nederland krijgt een asielzoeker een advocaat toegewezen; daarnaast staat het iedere asielzoeker vrij om zelf een advocaat te kiezen.

Wat zijn het eerste en tweede gehoor?

Nadat je een advocaat hebt toegewezen gekregen, volgt er een rustperiode van zes dagen. Je krijgt dan de tijd om te herstellen van de vermoeidheid van een (vaak traumatiserende) vlucht uit het land van herkomst. Na deze rustperiode volgt het eerste gehoor. In het bijzijn van je advocaat word je door de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) bevraagd over het land waar je vandaan komt en de route die je hebt afgelegd om in Nederland te komen. Na dit eerste gehoor volgt er weer een periode van rust en neemt je advocaat het verslag van het eerste gehoor met je door. Dan volgt het tweede gehoor. In dit gehoor wordt er gevraagd naar de reden van jouw vlucht en de reden(-en) waarom je (op korte termijn) niet kunt terugkeren naar het land van herkomst. De volgende redenen worden daarbij als gegrond gezien:

  • De persoon die de asielaanvraag doet is in gevaar vanwege ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging; of de persoon behoort tot een sociale groep die gediscrimineerd wordt in het land van herkomst (bijv. als je homoseksueel bent in een land waar dat niet getolereerd wordt).
  • De persoon die de asielaanvraag doet loopt risico op foltering, een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst.

Als een van de twee voorwaarden op jouw situatie van toepassing is, dan bestaat de kans dat je asielaanvraag wordt toegekend en dat je een voorlopige verblijfsvergunning krijgt.

Na het tweede gehoor komt de IND met een zogenaamd voornemen. Dit kan een voornemen tot toewijzing zijn of, en dit komt steeds meer voor, een voornemen tot afwijzing. Nederland kent een streng asielbeleid, daarom is het verstandig om goede juridische hulp te zoeken. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de advocaat zelf te betalen, dan verwijzen wij je door naar een advocaat die onder toevoeging (pro deo) werkt. Wanneer de IND op jouw asielaanvraag een voornemen tot afwijzing geeft, dan mag de advocaat bij de IND bepleiten waarom dit voornemen onterecht is. In reactie hierop kan de IND de asielaanvraag herzien of definitief afwijzen. Let op: je mag als vluchteling maar in één EU-lidstaat een asielaanvraag doen.

Wat als je asielaanvraag afgewezen wordt?

Wanneer je asielaanvraag is afgewezen, dan heb je de mogelijkheid om deze afwijzing aan te vechten in de rechtbank. Een advocaat helpt je met de voorbereiding van de rechtszaak en voert namens jou het woord tijdens alle verhoren en de zitting. Mocht de rechter de afwijzing terecht vinden, dan is de Raad van State de volgende en laatste mogelijkheid tot beroep. Belangrijk om te weten is dat de uitzettingsprocedure tijdens het verloop van het beroep wel doorgaat. Het kan dus zijn dat je tijdens het beroep van je asielaanvraag (tijdelijk) terug moet keren naar het land van herkomst.

Gezinshereniging

Musa is gevlucht vanuit Centraal-Afrika naar Nederland. Hij zit nu in het aanmeldcentrum in Den Bosch en heeft een voorlopige verblijfsvergunning gekregen. Zijn vrouw Samantha en zijn twee kinderen willen ook naar Nederland toekomen.

Het hierboven geschetste voorbeeld is een voorbeeld wat in de werkelijkheid veelvuldig terugkomt. Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging als je een asielzoeker bent? Er zijn twee dingen heel belangrijk:

  1. De aanvraag voor gezinshereniging moet door de persoon die in Nederland asiel heeft aangevraagd binnen drie maanden nadat hij of zij in Nederland gearriveerd is, ingediend worden. Je kunt een asielaanvraag doen bij de Nederlandse ambassade of bij het consulaat van het land van herkomst.
  2. De asielaanvraag heet in geval van gezinshereniging een ‘afgeleide asielaanvraag’. Het is namelijk een aanvraag die een gevolg is van de asielaanvraag van de eerste persoon van het gezin die in Nederland is binnengekomen. Voorwaarde voor deze afgeleide asielaanvraag is dat er sprake is van een feitelijke gezinsband (huwelijk, ouder-kind relatie etc.)

In het geval van Musa is het dus van belang dat hij de aanvraag voor Samantha en zijn twee kinderen binnen drie maanden gedaan heeft, en dat de IND op de hoogte is van zijn aanvraag tot gezinshereniging. Hiermee zijn de kansen op een toegestane afgeleide asielaanvraag namelijk aanzienlijk vergroot. Uiteraard kan een advocaat je bijstaan bij het invullen van de benodigde papieren en het verzamelen van de noodzakelijke documenten voor een aanvraag tot gezinshereniging.

Ben je zojuist de Nederlandse grens gepasseerd en zoek je een advocaat die je bijstaat bij je asielaanvraag? Of wil je iemand helpen die als vluchteling in Nederland is binnengekomen en die moet starten met een asielaanvraag? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in asielrecht en staan je graag bij. Ook als het proces van je asielaanvraag reeds gaande is of je hulp zoekt bij je aanvraag tot gezinshereniging. 

Plaats direct je vraag