• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Mijn BV is failliet; kiezen voor een doorstart?

Mijn BV is failliet; kiezen voor een doorstart?

Mijn BV is failliet; kiezen voor een doorstart?

Plaats direct je vraag

Wat is nou precies een doorstart?

Bij de afwikkeling van het faillissement van een onderneming kan de curator in kwestie ervoor kiezen om het bedrijf voort te zetten. Dit gebeurt vaak als er nog inkomsten zijn. Er wordt door de rechter dan een afkoelingsperiode van maximaal 2 maanden ingesteld waarin de rechten van schuldeisers tijdelijk worden bevroren en de curator de tijd heeft om de boedel te inventariseren. Het bedrijf gaat tijdens de doorstart verder met de winstgevende delen. Een doorstart is enkel mogelijk bij een rechtspersoon, zoals een BV, aangezien deze rechtsvorm rechtspersoonlijkheid bezit waardoor je in je privé niet aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf.

Hoe komt de doorstart van een onderneming tot stand?

Aandeelhouders of bestuurders kunnen de curator altijd verzoeken tot een doorstart en deze staat hier in de meeste gevallen ook wel voor open. Dit heeft te maken met het gegeven dat de opbrengsten van een bedrijf vaak hoger liggen na een doorstart dan zonder doorstart. Ook andere partijen dan aandeelhouders en bestuurders kunnen om een doorstart verzoeken bij de curator. De verschillende partijen doen een bieding op de activa die nodig zijn voor een doorstart, waarna de activa van de failliete onderneming door middel van een activa-transactie van de curator worden overgenomen door een andere nieuwe rechtspersoon. Hierbij blijven de passiva (de schulden) achter bij de failliete onderneming en kunnen de schuldeisers hun schulden niet meer op de doorstartende partij verhalen. 

Voorbeeld
Hansje en haar broers runnen al enige tijd het familiebedrijf GLAASJE BV dat bekend staat om zijn onbreekbare glanzende glazen. De laatste maanden ervaart het bedrijf echter grote concurrentie van andere bedrijven die ook onbreekbare glazen aanbieden, maar tegen een veel lagere prijs. Hansje en haar broers willen hun prijzen niet omlaag gooien, omdat ze hun kwaliteit en reputatie graag hoog willen houden. Het is nu helaas tot een punt gekomen dat het bedrijf zodanig hoge schulden heeft dat er een faillissement is aangevraagd. Hansje heeft ooit gehoord over de mogelijkheid van een doorstart, maar vraagt zich af of dat in hun situatie voordelig zou zijn.

Wat zijn de voordelen van een doorstart van je onderneming?

De meerwaarde van een doorstart is meestal vooral gelegen in de waarde van de goodwill die intact blijft. Daarnaast is het bij een doorstart niet verplicht het personeel van de failliete onderneming over te nemen. Dit komt doordat de wettelijke verplichting om bij een overdracht van een onderneming alle rechten en verplichtingen van het personeel over te laten gaan op de verkrijger, niet van toepassing is in geval van faillissement. Ook andere contracten dan arbeidscontracten gaan niet automatisch mee op de doorstartende partij, wat betekent dat deze zelf kan kiezen welke contracten hij wil voortzetten (cherry-picking).

Kortom, er zijn vele elementen die komen kijken bij een doorstart en het is dan ook niet gek als je het voorgaande niet meteen begrijpt. Wij raden je daarom aan om bij een faillissement van je onderneming tijdig een specialist op het gebied van het insolventierecht in handen te nemen die je kan voorzien van de benodigde kennis en adviezen en je eventueel kan helpen om tot een succesvolle doorstart te komen.

Plaats direct je vraag