• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Curator

Een curator vervult tijdens het faillissement een belangrijke rol, de curator zorgt ervoor dat zo veel mogelijk schuldeisers betaald kunnen worden. Met andere woorden: de curator vereffent de boedel.

Wil je meer informatie over faillissement en alles wat erbij komt kijken?

Plaats opdracht

Advocaat Curator

Wat zijn de (wettelijke) taken en bevoegdheden van de curator tijdens het faillissement?

Als een (rechts)persoon door de rechtbank failliet wordt verklaard, dan verliest de (rechts)persoon de beschikking en het beheer over het vermogen. De (rechts)persoon wordt dus handelingsonbevoegd. De persoon die als enige wél handelingsbevoegd is tijdens het faillissement, is de curator die wordt aangesteld door de rechter. De curator heeft zowel interne als externe taken. De curator maakt een overzicht van alle winst en schulden, één van zijn interne taken. Onder de externe taken valt bijvoorbeeld het openbaar maken van de faillietverklaring door middel van registratie. De curator is tevens verantwoordelijk voor het verdelen van de boedel. De curator moet daarbij de wettelijke rangorde (boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente vorderingen) aanhouden. De curator probeert met de middelen uit de boedel zoveel mogelijk schuldeisers te betalen. Het kan zijn dat de bestuurders iets te verwijten valt. De curator kijkt daarom ook altijd of hij de bestuurders aansprakelijk kan stellen voor (een gedeelte van) het faillissementstekort.

Voorbeeld
Bedrijf Y uit Rotterdam is failliet verklaard en de rechtbank heeft een curator aangesteld. De curator stelt de schuldenlijst op, maakt de faillietverklaring openbaar en kijkt of de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het faillissement.

Wie betaalt de curator?

Zoals hierboven geschreven is de curator verantwoordelijk voor het verdelen van de boedel. De wettelijke rangorde speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn namelijk bepaalde vorderingen namelijk voorrang krijgen bij het verdelen, onder andere het salaris van de curator. Het salaris van de curator valt namelijk onder de boedelvorderingen.

Voorbeeld
Bedrijf Z uit Amsterdam is failliet gegaan. Curator A is aangesteld. Het salaris van curator A kan gezien worden als een boedelvordering, en zal dus voorrang hebben op de overige vorderingen. Het salaris van curator A wordt betaald uit de boedel van bedrijf Z.

Kan ik van curator wisselen?

Een curator wordt aangesteld door de rechtbank, dit betekent dat de curator dus voor de rechtbank werkt. Je kan daarom niet zomaar van curator wisselen. Mocht er sprake zijn van een extreem bijzondere situatie, dan kan je dit aangeven bij de rechter-commissaris, deze kan bij gegronde redenen beslissen om een andere curator te benoemen.

Hoe kan ik actie ondernemen tegen de toestemming die de curator heeft gekregen van de rechter-commissaris?

Zoals hierboven uitgelegd is de curator verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en het verdelen van de boedel. De rechter-commissaris houdt het gehele faillissementsproces in de gaten. Ook moet de rechter-commissaris voor verschillende handelingen van de curator eerst toestemming geven. Denk hierbij aan het ontslaan van personeel (kijk voor meer informatie over ontslag bij onze artikelen over arbeidsrecht). Op het moment dat jij het niet eens bent met de gegeven toestemming, dan kan je hiertegen in beroep gaan. Hier heb je een advocaat bij nodig! Je hebt slechts 5 dagen om beroep in te stellen nadat de toestemming is gegeven door de rechter-commissaris. Een advocaat kan je helpen bij het instellen van hoger beroep of het uitzoeken van de consequenties van het eventueel niet slagen van hoger beroep. Klik hier om in contact te komen met een advocaat.

Voorbeeld
Bedrijf C uit Dordrecht is failliet verklaard. De bestuurders van bedrijf C zijn dus niet handelingsbevoegd meer. De curator, mevrouw B, is wel handelingsbevoegd en besluit dat de tien personeelsleden ontslagen moeten worden. De curator vraagt hiervoor toestemming aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris geeft de gevraagde toestemming op 1 maart 2017. De bestuurders van bedrijf C zijn het niet eens met de gegeven toestemming en moeten daarom uiterlijk 5 maart 2017 in hoger beroep gaan.

Wil jij net als bedrijf C tegen de curator in hoger beroep gaan? Dan heb je een advocaat nodig. Wij hebben advocaten gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Zij kunnen je dus niet alleen helpen met het indienen van hoger beroep, maar je ook adviseren over het verloop van het faillissement en de te nemen stappen.

Plaats direct je vraag