• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Faillissementsrecht en Insolventierecht

Het woord insolventie stamt af van (in)solvere, hetgeen (niet)betalen betekent. In geval van niet kunnen betalen, is vaak sprake van een (dreigend) faillissement.

Insolventie en advocaat

Hoewel insolventie in de eerste plaats een financieel(economisch) probleem is, speelt het recht een grote rol bij het faillissement van ‘insolvente partijen’. Immers, bij een faillissement zijn vrijwel altijd schuldeisers betrokken, partijen die nog geld krijgen van de schuldenaar. Of dit kan, lukt en zo ja, in welke mate, daarover gaat het insolventierecht; het is in feite een mix van vele rechtsgebieden. Je hebt van doen met contractenrecht (algemene verbintenissen), goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ook het procesrecht (bijv. voor de faillietverklaring of surseance van betaling).

Bij een faillissement is meestal sprake van meerdere partijen. Dat betekent omschakelen. Jij hebt een zakelijke relatie, deze failleert, en vervolgens heb je direct van doen met andere zakelijke relaties van degene die failliet gaat. Je hebt er niet om gevraagd, maar er wel mee van doen. Daarom is het insolventierecht zeer waardevol en ook veelgebruikt. Dit rechtsgebied probeert op eerlijke wijze recht te doen aan alle partijen die bij een faillissement betrokken zijn.

Misschien wel de belangrijkste wijze waarop voorgaande (‘recht doen aan alle partijen’) plaatsvindt, is door het voorkomen van een faillissement. Dat is nogal eens de beste oplossing – er kan mogelijk een betalingsregeling getroffen worden waardoor de crediteuren per saldo beter af zijn dan in geval van faillissement.

Kijk, iemand failliet laten verklaren, dat is tamelijk eenvoudig. Zodra er twee of meer vorderingen bestaan op een schuldenaar kan de faillietverklaring worden aangevraagd. Voldoende is dat ‘summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’. Die toestand ontstaat, in juridische zin, als er meerdere schuldeisers zijn en de schuldenaar niet meer betaalt. Pas op met het al te snel aanvragen van faillissement. Als gezegd kan het heel goed zijn dat juist het voorkomen van een faillissement de beste oplossing is. Dreigt voor jouw onderneming een faillissement? Of ben je (potentieel) schuldeiser bij een faillissement? Bijstand van een advocaat is dan noodzakelijk. Iemand die adviseert, die met je meedenkt. En jouw belang voor ogen heeft. 

Zie ook:

 •  Surseance van betaling

 •  Faillissement

 •  Overig

Of plaats hier direct jouw opdracht. »»

 Advocaat Insolventie

© advocaatzoeken.nl