• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Schuldeiser

Heb jij iemand op je nek die geld van je wil of ben jij degene die graag geld zou terugzien? Dit kun je beide regelen met de hulp van een advocaat. Hoe? Dat kun je hier lezen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Schuldeiser

Wat betekent ‘schuldeiser’?

Een schuldeiser is iemand die nog geld moet krijgen van een ander persoon (de schuldenaar) volgens de overeenkomst die de schuldeiser en de schuldenaar hebben gesloten.

Voorbeeld
Piet en Freek uit Almere hebben een overeenkomst. Piet koopt de auto van Freek. Freek levert de auto aan Piet, maar Piet heeft nog niet betaald. Freek krijgt dus nog geld van Piet en is dus de schuldeiser, en Piet moet nog geld aan Freek betalen en is daarmee de schuldenaar.

Kan een schuldeiser een verzoek tot faillietverklaring doen?

Ja, dat kan zeker. Er zijn vier partijen die faillissement kunnen aanvragen: de schuldenaar zelf, de schuldeisers, het Openbaar Ministerie en de rechtbank op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een faillissementsaanvraag wordt ook wel een faillissementsrekest genoemd. Op het moment dat jij schuldeiser bent van een niet betalende partij, dan kan jij via de tussenkomst van een advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek tot faillietverklaring. Er moet dan wel zijn voldaan aan twee voorwaarden:

  1. Naast de aanvrager van het faillissement, moet er nog een schuldeiser zijn die een vordering heeft op de schuldenaar;
  2. De schuldenaar moet zijn opgehouden met betalen.

Voorbeeld
Milou heeft een eigen lunchroom in Amsterdam en koopt producten in bij het bedrijfje van Anne. De lunchroom loopt niet goed en Milou kan de rekeningen die ze nog heeft openstaan bij Anne niet betalen. Anne heeft al meerdere keren gevraagd naar het geld, maar ze heeft het tot op heden niets ontvangen. Anne weet dat Milou ook achterloopt met het betalen van de huur. Anne besluit om het faillissement van de lunchroom van Milou aan te vragen, aangezien is voldaan aan de twee bovenstaande voorwaarden. Anne schakelt een advocaat in, die voor haar de faillissementsaanvraag kan doen bij de rechtbank.

Is een van jouw leveranciers opgehouden met betalen? Zit jij in dezelfde positie als Anne en wil je het faillissement aanvragen van een schuldenaar van jouw bedrijf? Dan heb je een advocaat nodig om dit voor jou te doen. Zonder tussenkomst van een advocaat kan je het faillissement niet aanvragen namelijk. 

Wat is de rangorde binnen de schuldeisers?

Zoals uiteengezet in het artikel over faillissement is de curator verantwoordelijk voor het verdelen van de boedel. De rangorde van de schuldeisers die wordt aangehouden bij het verdelen van de boedel is als volgt:

1. Boedelvorderingen
Deze vordering moet als eerste worden betaald en heeft dus altijd voorrang. Boedelvorderingen worden ook wel boedelschulden genoemd. Deze vordering ontstaat tijdens het faillissement, denk hierbij aan bijvoorbeeld het salaris van de curator.

2. Preferente vorderingen
De schuldeisers die een preferente vordering hebben gaan ‘voor’ de gewone schuldeisers. Zij hebben wettelijk voorrang. Denk hierbij aan de Belastingdienst en het UWV.

3. Concurrente vorderingen
Dit is de laatste categorie, schuldeisers met een concurrente vordering hebben geen voorrang. Pas als de boedelvorderingen en de preferente vorderingen zijn betaald, en er is nog geld over, worden de concurrente vordering betaald.
Een uitzondering op de bovengenoemde vorderingen zijn de separatisten.

4. Separatisten
Separatisten zijn schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht. Een zakelijk recht rust op een zaak of een goed. Typerend voor een zakelijk recht is dat het blijft rusten op de zaak, ongeacht in wiens handen de zaak zich bevindt. De separatisten hebben dus een zakelijk recht (meestal pandrecht, hypotheekrecht of retentierecht) en daardoor kunnen ze rechtstreeks verhalen op het vermogen van de schuldenaar. Dit betekent dat ze hun rechten kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Voorbeeld
Nu de lunchroom van Milou failliet is verklaard, wordt er door de curator gekeken welke vorderingen er nog openstaan. Milou heeft nog een vordering openstaan bij de Belastingdienst, bij Anne en bij haar huurbaas. Ook het salaris van de curator moet worden betaald. De volgorde zal dus als volgt zijn: eerst zal het salaris van de curator worden betaald (boedelvordering), dan de Belastingdienst (preferente vordering) en als er nog geld over is, kunnen de vorderingen van Anne en de huurbaas (concurrente vorderingen) worden betaald.

Wat is schuldeisersverzuim?

In de meeste voorbeelden die worden gegeven, is de schuldenaar in verzuim. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een overeenkomst is gesloten en de schuldenaar verzuimt te betalen. Maar ook de schuldeiser kan in verzuim zijn, waardoor de schuldenaar zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.

Voorbeeld
Bas wil de auto van Tim kopen. Ze spreken af dat Tim de auto pas aan Bas hoeft te leveren, op het moment dat Bas het geld heeft overgemaakt. Tim weigert echter zijn rekeningnummer te geven aan Bas. Bas kan dus het geld niet overmaken en daardoor hoeft de auto niet geleverd te worden.

Op het moment dat de schuldeiser in verzuim is kan er ontbinding of schadevergoeding worden gevorderd. Er zijn veel regels met betrekking tot schuldeisersverzuim, zorg dus dat je bij schuldeisersverzuim zo snel mogelijk een advocaat inschakelt die jou de juiste regels kan uitleggen.

Waar kan een advocaat mij bij helpen?

Als schuldeiser wil je dat je openstaande vordering zo snel mogelijk wordt betaald. Een advocaat kan jou hiermee helpen. Wil je als schuldeiser het faillissement aanvragen van het bedrijf van de schuldenaar? Dan heb je hier een advocaat bij nodig! Niet alleen bij een faillissementsaanvraag, maar ook bij schuldeisersverzuim, wanneer de schuldeiser dus in verzuim is, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan samen met jou kijken of het contract kan worden ontbonden en hoe je schadevergoeding kan krijgen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat