• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Financiële herstructurering

Kampt je onderneming met financieel tegenvallende resultaten? Verkeert je onderneming in een crisis omdat je financieringsstructuur niet meer past? Is er wellicht sprake van wanbeleid?

Het is zaak om in dit soort situaties niet te lang te wachten en gelijk actie te ondernemen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Financiële Herstructurering

Herstructurering bedrijf bij financieel zwaar weer?

Wanneer je bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, wil je hier natuurlijk zo snel mogelijk weer uitkomen. Herstructurering is dan vaak noodzakelijk. Het kan zijn dat je dan je onderneming geheel opnieuw wenst te financieren of het vermogen wenst te versterken.

Het bestuur, overige beleidsbepalers, financiers en crediteuren moeten altijd rekening houden met risico’s en het feit dat het financieel ook wel eens minder goed kan lopen. Financieel zwaar weer is bijvoorbeeld te wijten aan externe omstandigheden, zoals een teruglopende vraag op de markt of een stijging van de inkoopprijzen en grondstoffen. Zwaar weer kan ook het gevolg zijn van interne factoren, zoals een onbehoorlijk bestuur en wanbeleid. Daarnaast kan een financier stoppen met het verstrekken van krediet, hetgeen kan leiden tot een ongunstige financiële situatie.

Voorbeeld
Binnen het bedrijf A. BV lopen de zaken al een tijdje niet naar wens. Het bedrijf handelt in bestek en is dus afhankelijk van de leverancier voor de grondstoffen hiervoor. Door externe omstandigheden heeft leverancier B. de prijzen verhoogd. Aangezien A. BV volledig afhankelijk is van leverancier B. heeft deze prijsverhoging een enorm effect op het bedrijf. Het bestuur besluit om over te gaan op herstructurering en schakelt een advocaat in.

In het bovenstaande wordt een voorbeeld gegeven van een bedrijf dat overgaat tot financiële herstructurering, omdat de situatie niet langer houdbaar is als er niets gebeurt.

Faillissement

Wanneer je bedrijf in een ongunstige financiële situatie verkeert, moet je er snel bij zijn. Als je er niet snel bij bent, kan je bedrijf in het slechtste scenario in een faillissement geraken. Wanneer je onderneming failliet is geraakt, betekent dit dat je niet meer kunt voldoen aan je betalingsverplichtingen. Er worden dan keuzes gemaakt: welke verplichtingen kunnen wel voldaan worden en welke niet? Belangrijk om te weten is dat een bedrijf zelf het faillissement kan aanvragen, maar ook een schuldeiser of het Openbaar Ministerie. Er wordt meestal een curator aangesteld om het faillissement verder af te wikkelen. Hij is dan ook nog de enige handelingsbevoegde persoon.

Je wilt er natuurlijk alles aan doen om een faillissement te voorkomen. Dit is mogelijk als er op tijd daadkrachtig opgetreden wordt bij een ongunstige financiële situatie. Wij kunnen je in contact brengen met ervaren advocaten die jou bijstaan in zware financiële tijden! 

Wat is de verantwoordelijkheid van het bestuur?

Risico’s nemen hoort bij ondernemen. Er zal dan ook niet altijd sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer een bestuurder een beslissing heeft genomen die achteraf niet zo voordelig uitpakte, ben je niet gelijk aansprakelijk. Als je buiten de grenzen van de redelijkheid gaat, kun je echter wel aansprakelijk worden gesteld. Volgens de wet moet een bestuurder zijn taken behoorlijk vervullen. Dit is echter wel een hele open norm, die interpretatie vergt. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • Het niet afsluiten van verzekeringen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering; 
  • Het nemen van onverantwoorde en buitensporige risico’s. 

Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij weet wanneer hij moet herstructureren. Als hij dus niet tijdig aan de bel trekt, kan dit nadelig voor hem uitpakken.

Voorbeeld
Frederik Hermans zit in het bestuur van bedrijf Y. Het bedrijf kent negatieve financiële tijden. Op een dag doet kredietverstrekker PH een aanbod. Het bedrijf van Frederik Hermans kan 60.000 euro lenen, maar dit moet wel over een week weer terugbetaald worden. Frederik Hermans is dermate gestresst door de ongunstige situatie waarin zijn bedrijf verkeert, dat hij akkoord gaat. Hij heeft namelijk direct geld nodig. Een week later klopt kredietverstrekker PH aan bij Frederik. Het bedrijf Y heeft het geld niet. Door de lening raakt het bedrijf in de problemen.

Het bovenstaande is een voorbeeld van wanbestuur. Frederik Hermans heeft onverantwoorde en buitensporige risico’s genomen door het bedrag te lenen. Hij wist namelijk dat bedrijf Y het geld niet binnen een week zou kunnen terugbetalen en bracht hiermee het bedrijf in een onnodig gevaarlijke situatie.

Wat is financiële herstructurering?

Een financiële herstructurering is een ingrijpende aanpassing aan de structuur, de operatie of de balans van een onderneming. Dit gaat vaak gepaard met kostenbesparingen, zoals bijvoorbeeld het ontslaan van personeel. Ook zijn er vaak saneringen en worden activa verkocht, dit alles om een gezondere onderneming te krijgen. Er wordt vaak overgegaan tot herstructurering als een onderneming financieel in zwaar weer verkeert. Door de herstructurering kan de onderneming in ‘afgeslankte vorm’ weer doorgaan. Herstructurering is dus bedoeld om een onderneming weer levensvatbaar te maken en te zorgen dat de onderneming niet failliet raakt.

In een dergelijke crisissituatie moet snel en vakkundig gehandeld worden. Heel regelmatig is sprake van een al jaren sluimerde slechte financiële situatie in een bedrijf. Een en ander wordt nogals eens te laat of niet opgemerkt, waardoor de gevolgen erger zijn dan ze hadden kunnen zijn.

Voorbeeld
Bedrijf X verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf heeft de hulp ingeschakelt van een advocaat, die een financiële herstructurering zal doorvoeren. Jetta, Mark en Kees werken op de Personeelsafdeling. Door de herstructurering moeten Mark en Kees bedrijf X helaas verlaten.

Het bovenstaande voorbeeld is een vorm van herstructurering. Dit is niet voor iedereen even gunstig, maar soms wel noodzakelijk.

Financiële herstructurering en advocaat

Wanneer je denkt dat je bedrijf een financiële herstructurering nodig heeft, is het verstandig om zo snel mogelijk de hulp in te schakelen van een advocaat die jou kan helpen om je bedrijf weer op de goede rit te krijgen! In het netwerk van advocaatzoeken.nl bevinden zich enkele specialisten. Advocaten die op regelmatige basis worden ingezet als curator, een belangrijke meerwaarde voor het goed begeleiden van een financiële herstructurering. Immers, als je aan de andere zijde van het spectrum actief bent, is dat een goede basis voor het deugdelijk en slim bijstaan van een bedrijf dat in financiële problemen verkeert. Ervaring is hierbij hoe dan ook een voordeel. Een ervaren advocaat kent de diverse 'slimme oplossingen' en heeft goed zicht op de (on)mogelijkheden. Alle advocaten uit ons netwerk kennen we persoonlijk, dat maakt dat we een goede keus voor u kunnen maken. Wij leggen het eerste contact, hierna is het aan de advocaat om u een plan van aanpak te presenteren. 

Plaats direct je vraag