• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp)

Wsnp staat voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Deze wet geeft mensen die in zwaar financieel weer verkeren de mogelijkheid om na drie jaar schuldenvrij te zijn. Dit traject van drie jaar wordt het schuldsaneringstraject genoemd.

Plaats direct je vraag

Advocaat Wsnp

Dit is natuurlijk heel fijn, maar je komt niet zomaar in aanmerking voor dit traject. Eerst moet je zelf hulp zoeken bij de gemeente en als dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kan het schuldsaneringstraject jou misschien een betere uitkomst bieden. Je vraagt een verzoek tot toelating tot het schuldsaneringstraject aan bij de rechtbank. Als dit verzoek wordt gehonoreerd, kom je terecht in het wettelijke schuldsaneringstraject. Maar voor het zover is, moet de rechter eerst je persoonlijke faillissement uitspreken. 

Hoe kan ik worden toegelaten tot het schuldsaneringstraject?

Je moet aan verschillende eisen voldoen (en blijven voldoen!) om te worden toegelaten tot het schuldsaneringstraject. De rechter controleert of je aan de alle gestelde voorwaarden voldoet. Zo moet je op dit moment niet in de Wsnp zitten en mag je de afgelopen tien jaren niet in de Wsnp hebben gezeten. Ook moet je bereid zijn om je drie jaar lang in te spannen om je schuldeisers af te betalen (zie ook hieronder: ‘Wat zijn mijn rechten en plichten in de Wsnp?’). Je schulden mogen niet zijn ontstaan door een misdrijf, onverantwoord gedrag of fraude.

Voorbeeld
Amber uit Vlissingen zit financieel in de problemen. Eerst klopt ze aan bij de gemeente, maar de schuldhulpverlening leidt niet tot de gewenste oplossing. Daarom wordt er een verzoek ingediend bij de rechtbank tot toelating tot het schuldsaneringstraject. Amber voldoet aan alle criteria, wordt persoonlijk failliet verklaard en komt in het schuldsaneringstraject terecht.

Zit jij net als Amber in financiële problemen maar ben je het niet eens met de uitspraak die de rechter heeft gedaan over jouw schuldsaneringstraject? Een advocaat kan jou in deze situatie helpen en kijken of er bezwaar gemaakt kan worden. 

Welke rol heeft de bewindvoerder tijdens mijn schuldsaneringstraject?

Op het moment dat je in het wettelijke schuldsaneringstraject zit, word je drie jaar lang door een aangewezen bewindvoerder gecontroleerd. De bewindvoerder berekent welk bedrag jij elke maand nodig hebt om je vaste lasten te betalen, dit wordt het “vrij te laten bedrag” genoemd. Het geld dat je overhoudt, moet je storten op de boedelrekening. Door het storten van dit maandelijkse bedrag worden zoveel mogelijk schulden afgelost. Van dit bedrag wordt ook de bewindvoerder betaald.

Voorbeeld
Vanaf april 2014 zit Joop uit Vlaardingen in het schuldsaneringstraject. Elke maand lost hij een bedrag af op de boedelrekening. Hiermee worden zijn openstaande schulden en de bewindvoerder betaald.

Wat zijn mijn rechten en plichten in de Wsnp?

Als je in de Wsnp zit heb je verschillende rechten en plichten. Als je in een schuldsaneringstraject zit mag je geen nieuwe schulden maken. Je mag dus niet in de min staan op je bankrekening. Je bent verplicht om minimaal 36 uur per week te werken, of, als je geen werk hebt, om te gaan solliciteren. Als er iets verandert in je situatie moet je dit melden bij je bewindvoerder, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen.

Voorbeeld
Joop zit nu al een tijdje in het schuldsaneringstraject. Hij houdt zich netjes aan de regels: hij loopt niet achter met betalen en hij werkt 40 uur per week. Hij besluit om te gaan samenwonen met zijn vriendin. Dit wordt gezien als een ‘verandering in de situatie’ en daarom moet Joop dit melden bij zijn bewindvoerder.

Wat betekent het om ‘een schone lei’ te krijgen?

Zoals hiervoor uitgelegd, krijg je op het moment dat je je drie jaar lang netjes aan de regels hebt gehouden, een schone lei. Dit betekent dat je de schulden die na drie jaar nog openstaan, niet hoeft te betalen. Heb je eerder dan drie jaar je schulden afbetaald, dan zet de rechter het schuldsaneringstraject eerder stop.

Voorbeeld
Nu Joop in april 2014 het schuldsaneringstraject is ingegaan, krijgt hij in april 2017 een schone lei. De nog openstaande schulden hoeft hij dan niet meer te betalen.

Heeft het schuldsaneringstraject ook gevolgen voor schuldeisers?

Ja, zeker! Er zijn verschillende consequenties voor jou als schuldeiser op het moment dat je schuldenaar in een schuldsaneringstraject terecht komt. Niet alleen vervallen de beslagen die zijn gelegd, maar ook zal je als schuldeiser geen betalingen ontvangen. Zoals hierboven beschreven, moet de schuldenaar een maandelijks bedrag storten op de boedelrekening. Van deze rekening worden de schuldeisers betaald, maar het kan dus zijn dat je als schuldeiser niet de gehele vordering betaald krijgt. Het bedrag dat nog openstaat na drie jaar, kan je als schuldeiser niet verhalen op de schuldenaar.

Op het moment dat iemand in het schuldsaneringstraject terecht komt, wordt dit gepubliceerd in (de digitale versie van) de Staatscourant. Tegen de uitspraak dat jouw schuldenaar is toegelaten tot het schuldsaneringstraject, kan je geen bezwaar maken.

Voorbeeld
Joop had nog schulden uitstaan bij meerdere bedrijven. De bedrijven willen graag bezwaar maken tegen het feit dat Joop dit traject ingaat omdat ze bang zijn dat ze niet hun gehele vordering meer terugkrijgen. Kunnen zij bezwaar maken? Nee, deze bedrijven kunnen geen bezwaar of beroep aantekenen tegen het feit dat Joop dit traject ingaat.

Wat moet ik doen als schuldeiser op het moment dat mijn schuldenaar/debiteur in een schuldsaneringstraject terecht komt?

Als schuldeiser moet je, wanneer één van je schuldenaren/debiteuren in het schuldsaneringstraject terecht komt, de vordering indienen bij de bewindvoerder. De vordering moet wel ontstaan zijn vòòrdat de Wsnp van toepassing is verklaard op jouw debiteur. De vorderingen moeten zijn ingediend voor de verificatievergadering. Tijdens de vergadering worden alle schulden vastgesteld door de rechtbank.

Waar kan een advocaat mij bij helpen?

Als jij in het schuldsaneringstraject terecht komt, kan een advocaat jou helpen bij bezwaar maken tegen de uitspraak van de rechter met betrekking tot de schuldsanering. Wanneer de rechter oordeelt dat jij niet in aanmerking voor dit traject komt, is het mogelijk dat je het hier niet mee eens bent. Een advocaat kan samen met jou zoeken naar je juiste oplossing en binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken.

Plaats direct je vraag