• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet uit. Wat zijn mijn rechten?

Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet uit. Wat zijn mijn rechten?

Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet uit. Wat zijn mijn rechten?

Plaats direct je vraag

Mag mijn werkgever mijn loon later uitbetalen?

Allereerst moet u nagaan of er wel sprake is van uitblijven van betaling van loon. Hiervoor moet u in uw arbeidsovereenkomst kijken. Volgens de wet mag uw werkgever uitbetaling van uw loon voor een bepaalde tijd verlengen, afhankelijk van per welke periode u betaald krijgt.

Wordt u wekelijks uitbetaald? Dan mag uw werkgever betaling van uw loon verlengen tot een maand. Wordt u maandelijks uitbetaald of per een termijn die langer dan een maand is? Dan mag uw werkgever betaling van uw loon verlengen tot een kwartaal.  Als een kortere termijn is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst, moet uw werkgever zich daaraan houden. Is een langere termijn afgesproken dan de wet toestaat? Dan is het beding nietig en wordt het geacht niet te bestaan!

Voorbeeld
Kees krijgt maandelijks uitbetaald op de 24e van de maand. Hij heeft zijn salaris van 24 maart nog niet ontvangen. In zijn arbeidsovereenkomst staat dat zijn werkgever uitbetaling mag verlengen tot een kwartaal. Zijn werkgever heeft tot 24 juni om zijn loon van de maand maart uit te betalen. Daarna is zijn werkgever in verzuim en kan Kees stappen ondernemen.

Emma wordt wekelijks uitbetaald. Ze zou op 7 juli worden uitbetaald voor haar diensten van die week. Dat is nog niet gebeurd. Het is inmiddels 20 juli. Emma controleert haar arbeidsovereenkomst en ziet dat haar werkgever uitbetaling mag verlengen tot een maand. Vanaf 7 augustus kan Emma dus nakoming vorderen.

Wat kan ik doen als mijn loon niet op tijd wordt uitbetaald?

U kunt beginnen met het sturen van een aangetekende brief. Daar geeft u helder in aan welke bedragen over welke periodes u nog niet hebt ontvangen. U mag uw werkgever een redelijke termijn geven om dit te doen. Gaat uw werkgever hier niet op in? Overschrijdt uw werkgever de redelijke termijn? Dan is het verstandig een advocaat in te schakelen. Vaak schrikt een brief van een advocaat behoorlijk af en zijn werkgevers bereid mee te werken. Ook kunt u een salarisverhoging krijgen van maximaal 50% over het bruto salaris dat u te laat ontvangt. Gaat uw werknemer ook hier niet mee in zee? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen. Een advocaat kan u dan helpen met de juiste stukken en formaliteiten.

Mijn werkgever is failliet verklaard. Krijg ik mijn salaris dan nog?

Is uw werkgever failliet? Dan is de situatie anders. Na het faillissement krijgt uw werkgever een curator toegewezen die vanaf dat moment alles regelt. Uw werkgever mag niet meer beschikken over zijn bedrijf en het vermogen. U blijft na faillissement in principe in dienst, tenzij de curator uw contract opzegt. In uw contract staat wat de opzegtermijn is. Dit is in faillissement maximaal zes weken. In deze zes weken wordt u gewoon doorbetaald en moet u doorwerken. Deze doorbetaling gaat via het UWV. Daar kunt u ook loon van tot 13 weken voor uw ontslag terugkrijgen, net als andere vergoedingen zoals vakantiegeld. Dit moet u zelf regelen binnen 1 week na uw ontslag. Let op! Bij ontslag door faillissement heeft u geen recht op een transitievergoeding!

Moet u nog loon krijgen van voor de 13 weken vóór uw ontslag? Dan is dat een preferente vordering die u bij de curator dient in te dienen. De curator betaalt de schuldeisers van de failliet uit aan de hand van een rangorde. Eerst worden boedelschulden zoals het salaris van de curator gedaan. Daarna komen de preferente vorderingen, zoals uw loon aan de beurt. Het is dus mogelijk dat u niet of slechts deels wordt terugbetaald, als er niet genoeg geld in de faillissementsboedel zit.

Een praktijkvoorbeeld:
Jan heeft de volgende vorderingen op zijn werkgever:

  • Loon van januari 2022.
  • Loon van juli 2022.
  • Zijn vakantiegeld over 2022.

De werkgever van Jan wordt in augustus 2022 failliet verklaard. In zijn contract staat dat hij nog 6 weken opzegtermijn heeft en dan dus betaald door kan werken. Bij het UWV kan hij zijn loon van juli 2022 aanvragen omdat dit binnen de 13 weken valt voor zijn ontslag. Daarnaast kan hij ook zijn vakantiegeld van het UWV ontvangen. Als de curator niet in staat is hem door te betalen tijdens de 6 weken opzegtermijn, kan dit ook via het UWV.

Het loon van Jan over januari 2022 kan hij niet bij het UWV aanvragen omdat dit buiten de 13 weken voor zijn ontslag valt. Dit loon dient hij dus bij de curator ter verificatie aan te melden. Zijn vordering komt op de lijst van schuldeisers terecht. Als er voldoende vermogen in de faillissementsboedel is, kan hij dat geld ook terug krijgen.

Wilt u hulp bij het opeisen van uw salaris?

Hulp nodig? Een advocaat kan u wijzen op uw rechten en plichten en kan daarnaast ook voor u alle stukken opstellen. Slaagt u er niet in om er met uw werkgever uit te komen? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen. Het is ook dan aan te raden dan een advocaat in te schakelen. Via onze website kunt u een aanvraag indienen voor een advocaat. Doet u dat liever telefonisch? Dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Plaats direct je vraag