• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Omzetverlies door wegwerkzaamheden? Zo kan je compensatie krijgen van de overheid.

Omzetverlies door wegwerkzaamheden? Zo kan je compensatie krijgen van de overheid.

 Omzetverlies door wegwerkzaamheden? Zo kan je compensatie krijgen van de overheid

Plaats direct je vraag

Wanneer heeft een bedrijf recht op schadevergoeding bij wegwerkzaamheden?

Vaak liggen wegen lang open en zijn bepaalde ondernemingen moeilijk, of zelfs niet bereikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het enorme project van de Noord/Zuidlijn. Ook veel kleinere projecten zoals asfaltreparatie kunnen ervoor zorgen dat een onderneming een hoop omzet misloopt. Voor dit soort problemen moeten we ons wenden tot het bestuursrecht. Het betreffende bedrijf heeft op basis hiervan recht op schadevergoeding van de overheid als het omzetverlies loopt door de werkzaamheden. Dit is gebaseerd op het beginsel dat diegene die onevenredig wordt getroffen door rechtmatig overheidshandelen, hiervoor moet worden gecompenseerd. Wel moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan, wil een bedrijf in aanmerking komen voor vergoeding.

Als eerste vereiste heeft een bedrijf slechts recht op schadevergoeding of nadeelcompensatie door de overheid als deze kan aantonen dat hij zwaarder wordt getroffen dan vergelijkbare andere bedrijven. Dit wordt ook wel de ‘speciale last’ genoemd.

Voorbeeld
In een drukke winkelstraat wordt een reparatie aan het riool uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor ligt gedurende twee weken het stuk straat voor de winkel van X open. Er staan grote zandzakken recht voor de deur van de winkel, waardoor de winkel moeilijk bereikbaar is en groot omzetverlies lijdt. In dit geval kan winkel X aantonen dat deze zwaarder wordt getroffen dan andere vergelijkbare winkels in de winkelstraat, deze zijn immers nog wel bereikbaar. In dit geval draagt winkel X een speciale last.

Een ander belangrijk vereiste is dat de geleden schade niet behoort tot het normale ondernemingsrisico (‘abnormale last’) van de ondernemer. Het is namelijk gebruikelijk en begrijpelijk dat de overheid soms moet handelen (door wegreparatie bijvoorbeeld), met als gevolg dat bedrijven schade lijden. Dit is nou eenmaal het risico dat je loopt met een bedrijf. Toch kan een onderneming zodanig zwaar getroffen worden door een maatregel, dat dit niet meer binnen het normale ondernemingsrisico valt. Relevant hierbij zijn bijvoorbeeld de duur van de maatregel en de hoogte van de schade. Als het omzetverlies minder dan 5% van de jaaromzet is, valt deze schade doorgaans niet onder het normale ondernemingsrisico. Het is daarom belangrijk om de precieze omvang van de schade te berekenen. Relevant is ook wanneer de overheid het bedrijf op de hoogte stelt van de werkzaamheden. Wanneer dit erg laat is, is de kans op compensatie groot.

Voorbeeld
Op de A27 worden gedurende 3 dagen wegwerkzaamheden uitgevoerd, waardoor een groot gedeelte van de snelweg wordt afgesloten. Hierdoor moet het tankstation dat aan dit stuk ligt voor drie dagen dicht. Dit leidt vanzelfsprekend tot grote omzetschade. Echter behoort deze schade tot het normale ondernemingsrisico. Als eigenaar van een tankstation kan je namelijk verwachten dat er soms aan de weg gewerkt moet worden om deze begaanbaar te houden. Helaas voor het tankstation kan het deze schade dus niet op de overheid verhalen.

Verder is het van belang dat je als onderneming wel maatregelen hebt genomen om de schade te beperken. Als je dit helemaal niet doet, is de kans op schadevergoeding voor omzetverlies niet groot. Tevens kom je hier niet snel voor in aanmerking als je al verzekerd bent voor dit soort schade. Een advocaat kan je in jouw concreet geval vertellen of je in aanmerking kunt komen voor vergoeding van omzetverlies door rechtmatig overheidsoptreden zoals wegwerkzaamheden.

Hoe dien ik een verzoek tot schadevergoeding door omzetverlies in?

Waar je een verzoek tot schadevergoeding voor omzetverlies ten gevolge van de genoemde werkzaamheden indient, ligt aan de werkzaamheden zelf en wie deze uitvoert. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een plaatselijke rotonde die dicht is, zal je het verzoek moeten indienen bij de gemeente. Lijd je schade door werkzaamheden aan een provinciale weg? Dan stap je naar de provincie. Voor schade na grote projecten aan het spoor bijvoorbeeld, zul je het verzoek moeten indienen bij Rijkswaterstaat.

De eisen die hangen aan het indienen van een verzoek tot schadevergoeding verschillen per instantie, het kan zelfs per gemeente flink verschillen. Een advocaat kan jou en jouw bedrijf bijstaan in het opstellen en indienen van een dergelijk verzoek.

Wat als ik het niet eens ben met het schadebesluit van de overheid en hoe maak ik bezwaar?

Na indiening van het verzoek, kan het gebeuren dat je een negatief besluit krijgt. De overheid kan van oordeel zijn dat je geen recht hebt op schadevergoeding, of slechts een klein gedeelte krijgt vergoed. Als je het hier niet mee eens bent kan je bezwaar maken bij de overheid. Bij bezwaar leg je schriftelijk uit waarom je het toch echt niet eens bent met het besluit. Het bestuursorgaan gaat de zaak dan nog een keer overwegen. Vergeet niet dat er een termijn is voor het indienen van een bezwaar, meestal is dit zes weken. Als het bezwaar ook niet het gewenste resultaat oplevert kan je in hoger beroep gaan. Als laatste optie staat nog hoger beroep bij de Raad van State open. Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht is perfect in staat om je te begeleiden in dit proces. Hoe eerder je een advocaat inschakelt, hoe groter de kans op een goede afloop. Wij helpen je graag met het vinden van de juiste advocaat voor jouw situatie.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat