• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslagen of ontslag aanstaande? Zo haal je er het maximale er voor jezelf!

Ontslagen of ontslag aanstaande? Zo haal je er het maximale er voor jezelf!

Ontslagen of ontslag aanstaande? Zo haal je er het maximale eruit voor jezelf!

1. Bijscholing

Je werkgever kan je ontslaan omdat het bijvoorbeeld niet goed gaat met het bedrijf. Dit wordt een ontslag om bedrijfseconomische redenen genoemd. Je werkgever kan in zo’n geval een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Je werkgever moet echter, om deze goedkeuring te krijgen, voldoende duidelijk maken dat er geen mogelijkheid was om jou te herplaatsen naar een andere passende functie. Dit hoeft geen functie te zijn waar je voor gestudeerd hebt, ook functies waar je aanvullende scholing voor nodig hebt moet je werkgever in acht moet nemen wanneer hij de opties voor herplaatsing overweegt.

2. Disfunctioneren

Vindt je baas dat je niet goed functioneert en heb je via via gehoord dat hij je eruit wil gooien? Je kan gelukkig niet zomaar ontslagen worden voor disfunctioneren. Allereerst geldt dat je werkgever je tijdig moet voorzien van kritiek op je functioneren. Je werkgever moet je vervolgens de gelegenheid bieden om te verbeteren. Lukt dit niet binnen je huidige functie? Dan moet je baas de mogelijkheden overwegen om je te herplaatsen. Heb jij weer even tijd om jezelf op te rapen en ervoor te zorgen dat je baas je meer niet kwijt wil!

Wanneer is sprake van disfunctioneren? Een medewerker van Grolsch moest een presentatie houden voor bezoekers aan de fabriek. Hij vond dit zo spannend dat zijn maag ervan van streek raakte en hij deze leegde tijdens de presentatie. Grolsch ontsloeg de medewerker meteen. De rechter was het hier niet mee eens. Het bedrijf had moeite moeten doen om de stress bij de man weg te nemen. In plaats van met lege handen liet de rechter de man daarom weggaan met een ontslagvergoeding van 125.000 euro en een schadeloosstelling van 20.000 euro (bron: Welingelichte Kringen, 2016).

3. Verwijtbaar handelen

Ben je ontslagen op grond van verwijtbaar handelen? Hierbij kan je denken aan handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht of veiligheidsvoorschriften, of geweld op werk. Ontslag op grond van verwijtbaar handelen sluit niet uit dat je nog recht hebt op transitievergoeding. De rechter heeft namelijk bepaald dat enkel in geval van ‘ernstig’ verwijtbaar handelen je geen recht hebt op transitievergoeding. Ernstig verwijtbaar handelen is handelen dat zo vergaand is dat je werkgever je er op staande voet voor mag ontslaan. Dit is een uitzonderingsgeval en hier is niet snel sprake van.

Wat zijn redenen om iemand te ontslaan? In ieder geval niet het feit dat iemand lid is van een motorclub die verdacht wordt van criminele organisaties. De minister van Justitie had een justitieambtenaar ontslagen omdat hij lid was van motorclub Satudarah. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht) oordeelde dat de motorrijder niet enkel op basis van het lidmaatschap ontslagen mocht worden (bron: Welingelichte Kringen, 2016).

4. Better safe than sorry

Ben je zwanger of zit je in je verlof? Dan zit je in een bijzonder beschermde positie. Als zwangere werkneemster mag je werkgever het dienstverband niet opzeggen. Dit opzegverbod geldt niet alleen tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens het bevallingsverlof en zelfs tot zes weken na afloop van het bevallingsverlof.

5. Nietige proeftijd

Tijdens de proeftijd geldt dat beide partijen, de werkgever en jij als werknemer, met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst mogen opzeggen. Het moet dan wel gaan om een geldig proeftijdbeding. De proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn en mag niet langer zijn dan de maximale duur die overeenkomt met de lengte van je arbeidscontract. Arbeidscontracten van een halfjaar of minder mogen zelfs helemaal geen proeftijd stellen. Wordt ten onrechte een te lange proeftijd gesteld? Dan is deze nietig en heeft er nooit een proeftijd gegolden. De werkgever kan je dan niet zomaar ontslaan, want je bent dan al aan het werk als gewone werknemer op basis van je contract en je hebt nooit in de proeftijd gezeten.

6. Ketenregeling

Wanneer je een tijdelijk contract hebt waar de einddatum van bereikt is en je werkgever biedt je geen nieuw tijdelijk contract aan, dan eindigt je arbeidsovereenkomst. Biedt je werkgever je wel een nieuw tijdelijk contract aan, dan moet je even opletten. Volgens de ketenregeling geldt dat wanneer je werkgever je meer dan twee tijdelijke contracten heeft aangeboden, de keten te lang is en je automatisch een vast contract hebt gekregen. Bij het ‘eindigen’ van je tijdelijke contract kan je dan gewoon blijven zitten waar je zit en wanneer je werkgever van je af wil, word jij beschermd door een volwaardige ontslagbescherming.

7. Advocaatje erbij

Wanneer jij op basis van bovenstaande punten van mening bent dat het ontslag onrechtvaardig was, of dat je recht hebt op meer vergoeding, is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Een professionele arbeidsrechtadvocaat weet exact waar jij recht op hebt en hoe hij of zij dit voor jou kan bewerkstellingen. De advocaatkosten lijken misschien veel, maar in de praktijk vergoed de werkgever in geval van een schikking of een procedure veelal de advocaatkosten van de werknemer. De werkgever kan deze kosten namelijk als bedrijfskosten wegzetten, wat uiteindelijk voor de werkgever juist scheelt. Kost het jou als werknemer helemaal niets!

Ben je op grond van bovenstaande van plan om meteen juridische stappen te gaan zetten richting je werkgever? Wij hebben gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in dienst die je graag willen helpen. Klik hier om een opdracht te plaatsen.