• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruzie of onenigheid met je verzekeraar: hoe los je dit op?

Ruzie of onenigheid met je verzekeraar: hoe los je dit op?

Ruzie of onenigheid met je verzekeraar: hoe los je dit op?

Plaats direct je vraag

Ruzie over bepalingen uit de polisvoorwaarden of het stopzetten van uitkeringen

Het kan zo zijn dat er onenigheid bestaat over de uitleg of toepassing van een bepaling uit de polisvoorwaarden. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder een ‘materiële beschadiging’, of een ‘van buiten komend onheil’? Ook kan de verzekeraar een beroep doen op verzwijging door de verzekerde, op een dekkingsprobleem door overgang naar een nieuwe verzekering of op een eventuele samenloop van verzekeringen. Een andere mogelijkheid is dat een verzekeraar stopt met het doen van uitkeringen, als deze bijvoorbeeld van mening is dat het toch allemaal wel meevalt met de schade. Nog vervelender is het als een verzekeringsmaatschappij überhaupt niet uw claim uitkeert. Wat je dan het beste kan doen, lees je hier.  

Voorbeeld
Nora heeft laatst een nieuwe laptop gekocht en hier meteen een verzekering op afgesloten. Na een paar dagen valt de laptop van de trap en is deze tot Nora’s verdriet helemaal kapot. Direct neemt zij contact op met de verzekering, maar deze weigert de schade te vergoeden, aangezien zij van mening zijn dat Nora de laptop opzettelijk van de trap heeft gegooid, omdat ze eigenlijk een andere kleur wilde hebben.

Klacht indienen bij je verzekeraar zelf of via Kifid

Als je het niet eens bent met de dienstverlening van jouw verzekeraar, kan je een klacht indienen. Dit dien je eerst te doen via de interne klachtenprocedure van je verzekeraar, zodat die de kans krijgt om deze af te handelen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zou je het probleem na drie maanden aanhangig kunnen maken via een brief aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Kifid bestaat uit een Geschillencommissie en een Financiële Ombudsman die een onafhankelijk oordeel kunnen geven over het geschil wat je hebt met je verzekeraar. Eerst zal de Financiële Ombudsman de klacht behandelen, waarbij een vaste procedure wordt gevolgd:

  1. De Ombudsman neemt contact op met de verzekeraar in kwestie of een tussenpersoon na het ontvangen van de brief met de klacht.
  2. Er vindt een onderzoek plaats naar het geschil aan de hand van de standpunten van de betrokken partijen.
  3. De Ombudsman stelt een gemotiveerd advies op met het doel tot een minnelijke oplossing te komen.
  4. Het advies wordt aan verzekeraar en verzekerde verstrekt binnen een termijn van 90 dagen, welke verlengd kan worden met nogmaals 90 dagen.

Als de uitkomst van deze procedure niet bevredigend voelt, is er een mogelijkheid om de Geschillencommissie ernaar te laten kijken. Ben je dan nog steeds niet tevreden met de uitkomst? Dan is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. 

Ruzie niet op te lossen met klachtenprocedure, wat nu?

In het geval de klachtenprocedure geen uitkomst biedt, is er de mogelijkheid een advocaat in handen te nemen die gespecialiseerd is op het gebied van het verzekeringsrecht. Een advocaat kan het gesprek aangaan met de verzekeraar, of deze dagvaarden en zo de gerechtelijke procedure starten. Zodra een advocaat het gesprek onderling aangaat met de verzekeraar, of al in het stadium van de klachtenprocedure, zal de verzekeraar in veelvoorkomend geval een schikking aanbieden. Wil je weten hoe je het beste om dient te gaan met een dergelijk schikkingsvoorstel? Lees dan deze blog.

Plaats direct je vraag