• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Mijn schadeclaim is afgewezen: Hoe pak je een conflict met een verzekeraar aan?

Mijn schadeclaim is afgewezen: Hoe pak je een conflict met een verzekeraar aan?

Mijn schadeclaim is afgewezen: Hoe pak je een conflict met een verzekeraar aan?

In deze gevallen kan de verzekeraar een schadeclaim afwijzen

Of het nou gaat om een autoverzekering, inboedelverzekering of reisverzekering; een verzekeraar hoeft natuurlijk niet elke schadeclaim toe te wijzen. Er zijn verschillende grondslagen die verzekeraars kunnen hebben voor een rechtmatige afwijzing. De eerste is logischerwijs dat de schade niet onder de dekking van de desbetreffende verzekeraar valt. Hiervoor is het altijd goed om de polisvoorwaarden nauwkeurig door te nemen.

Een tweede reden voor afwijzing van een schadeclaim is dat de schade niet voldoende bewezen kan worden. Om deze reden is het sterk aan te raden om van de schade zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Maak bijvoorbeeld duidelijke foto’s van de geleden schade en laat verklaringen van getuigen het verhaal ondersteunen.

Je verzekeraar kan in de meeste gevallen een claim tevens afwijzen als er sprake is van opzet of (gedeeltelijke) eigen schuld. Ben je bijvoorbeeld tegen een paaltje aangereden en je hebt geen All-Risk autoverzekering? Dan wordt je schadeclaim zeer waarschijnlijk afgewezen.

Tot slot kan een schadeclaim logischerwijs geweigerd worden als de verzekeraar na onderzoek vermoedt dat er fraude in het spel is. Bij verzekeringsfraude probeert de verzekerde de verzekeraar opzettelijk te misleiden door bijvoorbeeld te liegen over schade of bezittingen zelf kwijt te maken. Gevolg: de schadeclaim wordt geweigerd. Vaak zijn de gevolgen van verzekeringsfraude echter veel ingrijpender. Zo kan de verzekeraar de verzekering ontbinden, maar ook de fraude melden bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). In dat geval kan de verzekerde geen verzekering meer afsluiten tegen normale tarieven. In het ergste geval doet de verzekeraar bij fraude aangifte bij de politie en wordt de fraudeur strafrechtelijk vervolgd.

Meer weten over in welke gevallen een schadeclaim terecht kan worden afgewezen door een verzekeraar? Een advocaat gespecialiseerd in het verzekeringsrecht kan je hier alles over vertellen.

Is de afwijzing van de schadeclaim wel voldoende onderbouwd?

Het is belangrijk om de afwijzing van de claim van de verzekeraar goed door te nemen. Reden hiervoor is dat de verzekeraar een zodanige afwijzing in alle gevallen adequaat moet onderbouwen. En dit gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Het komt meermaals voor dat de verzekeraar bij een weigering van de schade simpelweg verwijst naar een bepaling in de polisvoorwaarden. Dit is echter niet genoeg. De afwijzing moet ook echt goed onderbouwd worden. Dit betekent dat aangetoond moet worden dat de betreffende claim onder een bepaalde uitsluiting in de polisvoorwaarden valt bijvoorbeeld.

Wat kan je doen als je het niet eens bent met de afwijzing van de schadeclaim?

Als je het niet eens bent met je verzekeraar is het proberen om het onderling op te lossen altijd de eerste stap. Meestal is er geschillenregeling die de verzekeraar hanteert. Er wordt dan met nieuwe experts gekeken naar de zaak. In de meeste gevallen worden de kosten voor het inhuren van zo’n expert vergoed door de verzekeraar.

Kom je er na de geschillenregeling niet uit of is er überhaupt geen geschillenregeling? Dan zijn er nog verschillende opties om te pogen je gelijk te halen. Allereerst is het mogelijk om je geschil voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een klachtenloket waar mensen die een geschil hebben met een verzekeraar terechtkunnen. Ten tweede is het ook mogelijk om je geschil voor te leggen aan de rechter.

De klachtenprocedure bij het Kifid

Het Kifid behandelt het geschil alleen als er eerst onderling naar een oplossing is gezocht. Is dat het geval, dan voert het Kifid eerst een intake uit, waarna een jurist zich verdiept in het geschil. Deze kan hierna proberen te bemiddelen tussen de verzekerde en de verzekeraar. Als er via deze bemiddeling tot een oplossing wordt gekomen, eindigt de zaak daarmee. Gebeurt dat niet? Dan doet het Kifid zelf uitspraak. Hiervoor is het mogelijk dat je gevraagd wordt om op een hoorzitting je verhaal te doen. De uitspraak geschiedt in de vorm van een bindend advies. Dit houdt in dat, hoewel het geen rechterlijke uitspraak is, de verzekerde en de verzekeraar verplicht zijn zich aan de uitspraak te houden. Het Kifid geeft alleen een bindend oordeel als beide partijen hiermee instemmen. Let op: als je bindend advies krijgt van het Kifid, kan je het geschil in beginsel niet meer voorleggen aan een rechter.

Als je het niet eens bent met het bindend oordeel, kan je in beroep bij de rechter. Dit is anders dan wanneer je het geschil in eerste instantie voorlegt bij de rechter. De rechter die zich in het beroep over het oordeel van het Kifid buigt, kijkt alleen naar of het Kifid grove fouten heeft gemaakt bij de beoordeling. Van zulke grove fouten is niet vaak sprake.

Mocht je een geschil hebben met je zorgverzekeraar, dan kan je naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Hoewel een advocaat niet verplicht is bij een klacht bij het Kifid of SKGZ, kan dit wel aanzienlijk in je voordeel werken. Een advocaat kan de klacht namelijk zo goed mogelijk inkleden, zodat de kans op een voordelig bindend advies groter is.

De rechterlijke procedure na afwijzing van de schadeclaim

Als je een geschil hebt met de verzekeraar is het eveneens mogelijk om dit voor te leggen bij de bevoegde rechter. Vaak is oplossing van het geschil op deze manier tijdrovender en kostbaarder, maar soms is er geen andere optie. Dit is met name het geval als partijen geen bindend advies willen bij de geschillencommissie.

Bij verzekeringsgeschillen gaat men in beginsel naar de kantonrechter. Hierbij is een advocaat niet verplicht. Gaat het om een verzekeringsgeschil met een geldvordering van boven de 25.000 euro? Dan moet je naar de civiele rechter en is het verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat.

Voorbeeld geschil schadeclaim

Marijn heeft een nieuwe boot gekocht. Terwijl hij deze nog maar een week had, werd deze boot gestolen. Gelukkig is hij hiervoor verzekerd en hij dient een schadeclaim in bij de verzekeringsmaatschappij. Deze vermoedt dat Marijn er zelf wat mee heeft te maken en dat hij fraude heeft gepleegd om wat extra geld te verdienen. De claim wordt zodoende afgewezen. Marijn stapt naar de rechter. Met een advocaat heeft hij aan de rechter kunnen aantonen dat hij niets te maken had met de verdwijning van de boot en de rechter vordert de verzekeraar het schadebedrag te vergoeden.

Wat moet je doen als de verzekeraar een schikking aanbiedt?

Het komt erg vaak voor dat een verzekeraar na een klacht over afwijzing van een schadeclaim aanbiedt te schikken. Er wordt dan een bedrag aangeboden wat lager is dat de claim. Dit kan als reden hebben dat de verzekerde deels gelijk heeft of dat de verzekeraar een rechtsgang wilt vermijden. Hier volgen een aantal tips met betrekking tot het schikken met een verzekeraar.

Een eerste schikkingsvoorstel moet je bijna nooit in eerste instantie gelijk accepteren. De kans is namelijk groot dat er een hoop meer uit te halen valt. Het is verstandig om de onderhandelingen niet alleen te doen. Een advocaat kan je goed helpen bij de onderhandelingen met de vermogen verzekeraar. Bij het schikken is het daarnaast van groot belang dat alle afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Accepteer je een schikking? Dan zit je daar in principe aan vast. Denk dus goed na over het schikkingsbedrag en weeg er ook kosten voor je advocaat in mee. Kijk voor een indicatie van het te ontvangen bedrag ook naar wat mensen in vergelijkbare gevallen hebben gekregen van de schikkende verzekeraar. Heeft het gedoe met de verzekeraar je veel stress opgeleverd? Dan kan er in uitzonderingsgevallen ook smartengeld gevraagd worden. Tot slot, laat het schikkingsvoorstel altijd checken door een advocaat. Vage juridische termen en kleine lettertjes kunnen immers later in je nadeel werken.

Het grote voordeel van het accepteren van een schikking is dat een verdere kostbare procedure vermeden kan worden. Nadeel is dat je misschien minder ontvangt, terwijl je bij via rechter eventueel de volledige schadeclaim had kunnen ontvangen.

Hulp van advocaat bij geschillen met een verzekeraar

Een verzekeraar is een enorm grote partij met veel juridische mankracht. Het is daarom onverstandig om hier in je eentje tegen te vechten. Wanneer je je laat bijstaan door een advocaat kan dit het verschil maken. Bij het eerste onderlinge contact kan de advocaat de verzekeraar overtuigen van jouw gelijk en de claim laten uitbetalen. Ook kan hij of zij ervoor zorgen dat je een zo hoog mogelijke schikking ontvangt. Is er onderling niet uit te komen? Dan weet de gespecialiseerde advocaat precies hoe hij of zij jou moet verdedigen in het proces bij de geschilleninstanties of bij de rechter.

Denk je dus dat jouw schadeclaim onterecht is gewijzigd door de verzekeraar? Of heb je andere een ander verzekeringsgeschil? Neem dan contact met ons op een wij koppelen je aan een advocaat die je verder kan helpen.