• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Fraude

Ben je beschuldigd van fraude? Dat is een behoorlijke beschuldiging. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat er fraude wordt gepleegd door mensen in jouw omgeving. Het is belangrijk om dit te melden.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Fraude

Ik word beschuldigd van fraude, waar kan een advocaat mij bij helpen?

Als je wordt beschuldigd van fraude kan er een strafprocedure worden gestart. Een gespecialiseerde advocaat heeft veel kennis van fiscaal recht en kan je daarom het beste adviseren over je rechten en de beste manier om een dergelijke procedure door te komen.

Meldingen die de Financiële Inlichtingen- en onderzoeksdienst (FIOD) krijgen waarin iemand wordt beschuldigd van fraude zullen allereerst goed onderzocht worden. Er wordt informatie over de vermoedelijke verdachte en het delict verzameld. Op basis van deze informatie wordt besloten of wel of niet vervolgd wordt.

In het geval dat er wordt besloten om tot vervolging over te gaan zijn er twee mogelijke opties. Een zaak kan door een toezichthouder wordt afgehandeld of door het OM. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de belastingdienst. Wanneer besloten wordt dat tot vervolging wordt overgegaan is het belangrijk om direct hulp van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een advocaat kan grotendeels het woord voor je doen en zorgen dat je rechten worden beschermd tijdens de strafprocedure. Daarbij heeft een gespecialiseerde advocaat meer kennis van fiscaal recht waardoor hij je goed kan adviseren.

Ik heb het vermoeden dat er fraude wordt gepleegd, waar kan ik dit melden?

Wanneer je het vermoeden hebt dat er fraude wordt gepleegd is het belangrijk om dit te melden of aangifte te doen. Er zijn verschillende soorten belastingfraude:

  • Kassafraude: Dit is een vorm van fraude waarbij, met het doel om economisch voordeel te halen, een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een geldbedrag uit een kassa van een vereniging of een bedrijf te halen. Vaak worden bijvoorbeeld goederen vals retour geboekt waardoor het aankoopbedrag uit de kassa wordt gehaald. Vaak wordt kassafraude gepleegd voor het ontduiken van (omzet)belasting
  • Fraude met toeslagen: Bij deze vorm van fraude worden onterecht toeslagen aangevraagd. Wanneer mensen vragen om ondersteuning in hun inkomen verleent de overheid dit vaak direct. In eerste instantie wordt de toeslag dan uitgegeven op basis van vertrouwen en de overheid zal later checken of je daadwerkelijk in aanmerking kwam voor een toeslag. Wanneer je twee keer onterecht een toeslag aanvraagt kan een boete worden gegeven. 
  • Btw-carrouselfraude: Dit houdt in dat een ondernemer geen btw afdraagt aan de belastingdienst, terwijl hij wel btw rekent over de goederen of diensten die verleend worden. Dit is niet toegestaan. 
  • Fraude via stroman/katvanger: Om de werkelijke eigenaar van een bankrekening, bedrijf of voertuig niet makkelijk vindbaar te maken wordt vaak gebruikgemaakt van stromannen of katvangers. Zij zijn dan op papier de eigenaar van bijvoorbeeld een bedrijf of voertuig terwijl de werkelijke gebruiker of eigenaar iemand anders is.

Voorbeeld
Bas is 18 jaar oud en wordt gevraagd door een man om zijn pinpas uit te lenen tegen een vergoeding. De man wil graag dat hij geld opneemt voor hem. Aangezien Bas er een flinke vergoeding voor krijgt klinkt dit erg aantrekkelijk, zo kan Bas snel geld verdienen. Is het slim wat Bas doet?

Antwoord
Nee, Bas wordt hier door de man gebruikt als katvanger of stroman. De man zal waarschijnlijk het geld wat hij via de bankrekening van Bas wil verkrijgen gebruiken voor criminele doeleinden. Daarom wil de man graag onvindbaar blijven en gebruikt hij een andere bankrekening. Dit heet pinpasfraude. Voor Bas kan dit grote gevolgen hebben aangezien hij aansprakelijk kan worden gesteld wanneer wordt ontdekt wat er gebeurd is. Ook kan Bas hierdoor een strafblad krijgen.

Wanneer het gaat om een vermoeden van kleinschalige belastingfraude kun je dit het beste melden bij een belastingkantoor. Als het geen kleinschalige fraude is kun je contact op nemen met de FIOD. Als je een vermoeden hebt van een ernstige en grootschalige fraude of zelfs georganiseerde criminaliteit, neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen. Dit is een team dat informatie verzamelt omtrent ernstige misdrijven.

Wanneer je een melding maakt van fraude kan de belastingdienst contact met je opnemen wanneer ze bijvoorbeeld een vraag hebben. Dit gebeurt dan vaak telefonisch of via e-mail. De belastingdienst kan niet laten weten hoe het verder gaat met de afhandeling van jouw melding, aangezien er rekening moet worden gehouden met de persoonlijke levenssfeer van verdachten.

Kun je iemand anoniem aangeven bij de belastingdienst?

Iemand beschuldigen van het plegen van fraude is een behoorlijke beschuldiging. Daarom is het begrijpelijk dat het lastig is om zoiets te melden en dat je liever niet wilt dat de belastingdienst jouw gegevens in haar bezit heeft. Om het melden van fraude makkelijker en toegankelijker te maken is het mogelijk om fraude anoniem te melden. Je kan allereerst een anonieme brief sturen naar FIOD maar het is ook mogelijk om fraude te melden bij de anonieme meldlijn van de belastingdienst. Je kunt deze lijn bellen en anoniem een melding maken.

Het melden van grootschalige fraude bij het Team Criminele Inlichtingen, zoals witwassen, faillissementsfraude of beleggingsfraude kan niet anoniem. Het is echter wel zo dat je persoonsgegevens geheim blijven, waardoor je identiteit nooit bekend zal worden gemaakt.

Hoe herken je fraude?

Omdat fraude niet altijd even gemakkelijk te herkennen is en vaak goed verborgen wordt door de persoon die de fraude pleegt hieronder een voorbeeld van een situatie waarin het mogelijk is dat er fraude wordt gepleegd:

Voorbeeld
Jan en Anita willen graag een dakkapel en schakelen hiervoor een aannemersbedrijf in. Het bedrijf laat direct weten dat ze graag contant uitbetaald willen worden. In eerste instantie vinden Jan en Anita dit geen probleem, maar wanneer zij meerdere keren vragen om een factuur en deze niet krijgen beginnen ze vraagtekens te krijgen bij het aannemersbedrijf. Het blijkt dat de aannemer zwart werkt en zijn inkomsten verzwijgt voor de belastingdienst.

Ik kreeg de FIOD op bezoek, wat nu?

De FIOD is de opsporingsdienst van de belastingdienst die fraude opspoort. Wanneer de FIOD een vermoeden heeft dat er fraude wordt gepleegd zullen ze een onderzoek starten waarin bewijs wordt verzameld om de verdachte, indien nodig, voor de rechter te brengen.

Om informatie en bewijs te verzamelen kan het zijn dat de FIOD een bezoek brengt aan de verdachte. Zo kunnen ze bijvoorbeeld administratie of computers in beslag nemen. Het is onmogelijk om voorbereid te zijn op een onverwachts bezoek van de FIOD. Daarom is het belangrijk om een advocaat in te schakelen op het moment dat je met de FIOD te maken krijgt om je te laten informeren over je rechten.

Er wordt tegenwoordig ook veel samengewerkt door FIOD op internationaal niveau met buitenlandse opsporingsdiensten vanwege internationale wetgeving.

Ik ben op staande voet ontslagen door een valse beschuldiging van fraude, wat nu?

Wanneer je als werknemer wordt beschuldigd van fraude kan dit een reden zijn voor je werkgever om over te gaan tot ontslag op staande voet. Dit is een heftige beslissing, want hierdoor heb je per direct geen inkomen meer en de relatie tussen jou en je werkgever wordt hierdoor behoorlijk verstoord. Het is belangrijk om hulp in te schakelen van een advocaat in een dergelijk geval om de schade te minimaliseren en je te laten informeren over de rechten die je hebt. Een werkgever kan je namelijk niet zomaar ontslaan, hij moet kunnen aantonen dat hiervoor een goede reden is. 

Wat is uitkeringsfraude?

Er zijn verschillende soorten uitkeringen zoals een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Wanneer je bij het aanvragen van een uitkering opzettelijk niet eerlijk bent over je (financiële) situatie is er sprake van uitkeringsfraude. Het komt vaak voor dat mensen niet eerlijk zijn over hun inkomsten of aangeven alleen te wonen terwijl ze in werkelijkheid met een partner samenwonen.

Voorbeeld
Tom woont samen met zijn vriendin in Utrecht en hij krijgt vanwege zijn lage inkomen een bijstandsuitkering. Na een tijd krijgt hij een nieuwe baan waar hij meer gaat verdienen, waardoor hij geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering. Tom geeft bewust niet door aan de belastingdienst dat hij meer gaat verdienen omdat hij zijn huidige bijstandsuitkering wil behouden. Het opzettelijk achterhouden van informatie omtrent inkomen is strafbaar.

De gevolgen van uitkeringsfraude zijn dat de teveel ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. Wanneer zelfs meerdere keren fraude wordt gepleegd moet de teveel ontvangen uitkering 1,5 keer terug worden betaald. Bij ernstige gevallen van uitkeringsfraude kan zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Wat zijn de gevolgen van belastingfraude?

Fraude wordt zwaar bestraft. Je komt dan in aanraking met het strafrecht. Een advocaat kan je helpen om de straf zoveel mogelijk te reduceren. Een straf kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van jou of jouw bedrijf.

De belastingdienst kan op een aantal manieren straffen:

  • Vervolgen: Dit is de meest ingrijpende sanctie. Wanneer wordt overgegaan tot vervolging betekent dit dat er een strafprocedure wordt gestart en dat de zaak voor de strafrechter komt. De strafrechter kan een boete, taakstraf of celstraf opleggen. De maximale celstraf voor belastingfraude is zes jaar.
  • Verzuimboete opleggen: Deze boete wordt opgelegd wanneer je niet de juiste informatie aan de belastingdienst hebt verstrekt of wanneer je te laat belastingaangifte hebt gedaan.
  • Vergrijpboete opleggen: Deze boete wordt opgelegd wanneer je opzettelijk geen belastingaangifte doet of opzettelijk onjuiste informatie hebt verstrekt aan de belastingdienst.
  • Strafbeschikking opleggen: Dit is, net als vervolging, een strafrechtelijke maatregel. Het verschil is alleen dat een strafbeschikking een straf is die wordt opgelegd door het OM in plaats van door de strafrechter. Een strafbeschikking kan niet bestaan uit een celstraf, dit blijft de taak van de rechter.

Plaats opdracht