• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Fiscaal Recht

Fiscaal Recht

Moet je inkomstenbelasting, loonbelasting of dividendbelasting betalen maar weet je niet wat dit is en hoe dit werkt? Hieronder meer informatie.

Fiscaal recht wordt over het algemeen gezien als ingewikkeld, maar toch krijgen we er allemaal mee te maken. Omdat fiscaal recht ingewikkeld is kan het soms verstandig zijn om een advocaat in te schakelen voor advies en informatie. Ook kan het zijn dat je wordt beschuldigd van onjuiste belastingaangifte of belastingfraude. In zulke gevallen is het belangrijk om je te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht!

Advocaat Fiscaal Recht

Plaats direct je vraag

Ik heb een boete opgelegd gekregen vanwege het doen van een onjuiste belastingaangifte, wat kan ik doen?

We krijgen er allemaal jaarlijks mee te maken, de aangifte inkomstenbelasting. Het doen van aangifte inkomstenbelasting wordt vaak ervaren als lastig en vervelend. Het is echter wel belangrijk om de belastingaangifte op de juiste manier te doen om te voorkomen dat er een conflict ontstaat. In geval van een conflict kan een advocaat hulp bieden.

De aangifte inkomstenbelasting houdt in dat je aangeeft wat je inkomsten zijn. Het is in Nederland verplicht om belasting te betalen over je inkomsten. Meestal stuurt de Belastingdienst je een bericht wanneer je belastingaangifte moet doen, maar ook als je geen bericht hebt ontvangen kan het zijn dat je belastingaangifte moet doen. Je betaalt belasting over de volgende inkomsten:

 • Inkomsten uit werk
 • Inkomsten uit financiële belangen in een vennootschap: Er is sprake van een financieel belang wanneer je ten minste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap bezit. 
 • Inkomsten uit spaargeld en beleggingen

Het is belangrijk om op tijd belastingaangifte te doen. Wanneer je dit niet doet kan de Belastingdienst een boete opleggen. Ook kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen wanneer je te laat of helemaal geen inkomstenbelasting doet terwijl dit wel de bedoeling is.

Hoe kan ik belastingfraude melden?

Er zijn verschillende soorten belastingfraude:

 • Fraude inkomstenbelasting: Hiervan is sprake als er bijvoorbeeld inkomsten worden verzwegen of als aftrekposten worden opgevoerd of verhoogd terwijl dit niet terecht is.
 • Fraude vennootschapsbelasting: Hiervan kan sprake zijn in dezelfde gevallen als bij fraude inkomstenbelasting. Ook kan hiervan sprake zijn als je bijvoorbeeld een onjuiste vestigingsplaats opvoert.
 • Fraude vermogensrendementsheffing: Dit houdt in dat je vermogen in box 3 verzwijgt. In box 3 betaal je belasting over het rendement wat je hebt ontvangen uit je vermogen.

Wanneer je het vermoeden hebt dat er belastingfraude wordt gepleegd kan je dit (anoniem) melden bij de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Je kunt fraude melden door een email of brief te sturen. In een melding probeer je zoveel mogelijk informatie te geven over wat er aan de hand is en de gegevens van de persoon waar het om gaat. Wanneer je een vermoeden hebt van een grote belastingfraude waar bijvoorbeeld meerdere personen bij betrokken zijn dan kun je dit melden bij het Team Criminele Inlichtingen. Ernstige belastingfraude kan bijvoorbeeld witwassen, faillissementsfraude of beleggingsfraude zijn. Een dergelijke fraude kun je niet anoniem melden maar je persoonsgegevens blijven wel geheim waardoor je identiteit niet bekend zal worden.

Wat zijn de gevolgen van belastingfraude?

De kans dat de belastingdienst erachter komt dat je fraude hebt gepleegd is behoorlijk groot omdat de belastingdienst veel mogelijkheden heeft om dit te controleren en veel bevoegdheden heeft om belastingfraude tegen te gaan. Wanneer de belastingdienst erachter komt dat je fraude hebt gepleegd kan dit grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om in een dergelijk geval een advocaat in te schakelen die je bij kan staan. Beschuldiging van belastingfraude kan gevolgen hebben voor je eigen reputatie of de reputatie van je bedrijf. Bij belastingfraude kan naast een boete ook gevangenisstraf worden opgelegd.

Ik heb te veel loonheffing betaald, hoe kan ik dit terugvragen?

Werkgevers betalen loonheffing in naam van de werknemers. Loonheffing bestaat uit de loonbelasting en de premie die betaald moet worden voor de volksverzekeringen. Deze volksverzekeringen zijn:

 • De Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • De Wet langdurige zorg (WLZ)
 • De Algemene ouderdomswet (AOW)

Werkgevers betalen loonbelasting om te voorkomen dat werknemers aan het einde van het jaar heel veel inkomstenbelasting moeten betalen. Loonbelasting is eigenlijk een soort voorheffing op de inkomstenbelasting. Loonheffing moet betaald worden over het loon van de werknemers. Loon bestaat uit:

 • Salaris
 • Overwerkloon
 • 13e maand 
 • Vakantiegeld
 • Loon in natura: Dit kan bijvoorbeeld een auto van de zaak zijn.

Voorbeeld
Jan verdient 4.000 euro bruto per maand, maar hij krijgt netto 2.500 euro uitbetaald. Jan krijgt maar 2.500 euro uitbetaald omdat er 1.500 euro naar de Belastingdienst wordt overgemaakt door zijn werkgever. Dit bedrag van 1.500 euro is de loonheffing.

Het kan gebeuren dat je te veel loonheffing hebt betaald. Het bedrag dat wordt gereserveerd voor je loonheffing is gebaseerd op een fulltimebaan. Wanneer je dan achteraf niet het hele jaar fulltime hebt gewerkt heb je dus te veel loonbelasting betaald. Dit gebeurd bijvoorbeeld als je ziek of ontslagen wordt of als je een bijbaantje hebt. In het geval dat je te veel loonbelasting hebt betaald kan je dit terugvragen.

Wat is een loonbelastingverklaring en wanneer heb ik recht op loonheffingskorting?

Als werknemer ontvang je van je werkgever een loonbelastingverklaring. Een dergelijke verklaring vul je in en geef je vervolgens terug aan je werkgever. Op basis van de loonbelastingverklaring weet je werkgever voor welke heffingskortingen je in aanmerking komt. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. Loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is een vast bedrag wat per jaar wordt vastgesteld. De arbeidskorting is een percentage van je bruto inkomen wat afhankelijk is van je leeftijd en de hoogte van je inkomen. Een heffingskorting is een bedrag wat in mindering wordt gebracht op de loonheffingsbelasting en de premies volksverzekering. Dit is zowel voor jou als je werkgever voordelig omdat zo je werkgever minder loonbelasting en premie moet afdragen waardoor jij meer nettoloon krijgt uitbetaald.

Je komt in aanmerking voor loonheffingskorting wanneer je in loondienst werkt. Je kunt deze loonheffingskorting echter maar bij één werkgever aanvragen. Wanneer je dus twee verschillende banen hebt is het slim om bij de werkgever waar je het meeste verdient de loonheffingskorting aan te vragen.

Wie betaalt de naheffing van de loonbelasting?

Soms kan het gebeuren dat je als werknemer te weinig loonbelasting hebt betaald. De werkgever krijgt dan meestal een zogenaamde ‘naheffing’. Deze naheffing houdt in dat het tekort aan loonbelasting wat is afgedragen nog betaald moet worden. De werkgever probeert vaak om deze naheffing te verhalen op de werknemer. Je kunt dit als werknemer weigeren als je ervan overtuigd bent dat de opgelegde naheffing onjuist is. Je kunt dan bezwaar en beroep aantekenen. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Wat is vennootschapsbelasting en welke tarieven gelden er bij vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting als je eigenaar bent van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv). Ook stichtingen en verenigingen moeten soms vennootschapsbelasting betalen.

De tarieven die je over het belastbare bedrag moet betalen worden per jaar opnieuw vastgesteld. In 2021 betaal je 15% over een belastbaar bedrag tot €245.000 en 25% indien het bedrag hoger ligt dan €245.000.

Hoe bereken ik mijn vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting over het ‘belastbare bedrag’. Het belastbare bedrag bestaat uit de winst die je in een jaar gemaakt hebt verminderd met de te verrekenen verliezen. Als je als bedrijf verlies hebt gemaakt kun je deze verliezen verrekenen, dit zijn de te verrekenen verliezen. Verlies kun je op twee manieren verrekenen:

 • Carry back: Je verrekent je gemaakte verlies met de belastbare winst uit het voorgaande jaar 
 • Carry forward: Je verrekent je gemaakte verlies met toekomstige winsten die je maakt in maximaal de daaropvolgende negen jaren. 

Hoe vraag ik dividendbelasting terug?

Dividend is het uitbetalen van winst aan aandeelhouders. Dividend zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om aandelen langer vast te houden. Bedrijven zijn echter niet verplicht om dividend uit te keren. Over inkomen in de vorm van dividend moet je dividendbelasting te betalen. De vennootschap die dividend uitkeert moet hierover een bepaald bedrag inhouden. Dit ingehouden bedrag is de dividendbelasting die je betaalt.

Je kunt de dividendbelasting die je betaalt verrekenen met je inkomstenbelasting. Deze belasting is dan een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting. In eerste instantie konden alleen inwoners van Nederland aanspraak maken op verrekening van dividendbelasting met de inkomstenbelasting. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat ook buitenlandse aandeelhouders tegenwoordig aanspraak kunnen maken op verrekening wanneer er een belastingverdrag is gesloten met Nederland.

Voorbeeld
Jan heeft Belgische aandelen en ontvangt hieruit 7.000 euro aan dividend. Over dit bedrag betaalt Jan 1750 euro (25%) dividendbelasting. Omdat in Nederland maar maximaal 15% aan dividendbelasting kan worden verrekend en er een belastingverdrag bestaat tussen Nederland en België mag Jan bij zijn belastingaangifte het bedrag van 1050 (15%) aan dividendbelasting opgeven.

Stel dat Jan 2500 euro inkomstenbelasting moet betalen. Dan mag hij het bedrag aan buitenlandse dividendbelasting van hierboven (1050 euro) verrekenen waardoor hij nog maar 2500-1050 = 1450 euro belasting moet betalen.

Hoe zit het met omzetbelasting bij zzp’ers?

Omzetbelasting (ob) wordt ook wel Btw (Belasting over toegevoegde waarde) genoemd. Bij de aangifte van de omzetbelasting is het de bedoeling dat je doorgeeft hoeveel btw je hebt gerekend over de producten of diensten die je hebt geleverd. Wanneer je als bedrijf in een jaar minder dan 1345 euro aan btw betaalt hoef je geen omzetbelasting te betalen. Je valt dan als bedrijf onder de kleine ondernemersregeling. Deze regeling geldt echter niet voor bepaalde rechtsvormen zoals een bv, nv of stichting. Als het bedrag aan btw wat je hebt betaald tussen de 1345 en 1883 euro valt kan het zijn dat je belastingvermindering kan krijgen.

Er zijn drie soorten belastingtarieven. Op goederen die worden geëxporteerd wordt een tarief van 0% gerekend. Dit houdt in dat je geen btw berekent, maar wel voorbelasting mag aftrekken. Dit houdt in dat je op gekochte goederen en diensten die je hebt ingekocht voor zakelijk gebruik de daarop berekende btw af mag trekken. Op primaire goederen zoals eten en drinken geldt een belastingtarief van 6%. Het meest voorkomende tarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle overige goederen en diensten.

De meeste zzp’ers doen per kwartaal btw-aangifte. Het is echter aan de belastingdienst om te bepalen wanneer je als bedrijf btw-aangifte moet doen.

Voorbeeld
Esther is zzp’er en heeft in een kwartaal 1500 euro omzet gedraaid. Over dit bedrag rekent zij 300 euro btw aan haar klanten. Ook heeft Esther een aantal zakelijke aankopen gedaan, zoals een nieuw kopieerapparaat en een waterkoker. Dit heeft haar 150 euro gekost inclusief btw. Het bedrag van 31,50 btw mag Esther als voorbelasting aftrekken. Esther moet dus 300-31,50 = 268,50 aan omzetbelasting betalen in het betreffende kwartaal.

Motorrijtuigenbelasting betalen met buitenlandse auto?

Als je een motorrijtuig bezit en hij staat ingeschreven op jouw naam dan moet je motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Dit wordt ook wel wegenbelasting genoemd. Een motorrijtuig is bijvoorbeeld een personenauto, bestelauto of motor. Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting voor voertuigen met een elektrische motor, aanhangwagens die lichter zijn dan 750 kilo, caravans en wegen- en landbouwmachines.

Stel dat je een auto op jouw naam bezit, maar deze niet gebruikt, dan is het verstandig om deze auto tijdelijk te ‘schorsen’. Schorsen houdt in dat je over de geschorste periode geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Schorsen kost in het eerste jaar 100 euro en in de daaropvolgende jaren 50 euro. Het is niet toegestaan om deze auto te gebruiken tijdens de schorsingsperiode.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting je moet betalen hangt af van verschillende dingen zoals het gewicht en het soort voertuig. Je kunt je wegenbelasting vaak opvragen via het kenteken van het voertuig.

Ben je beschuldigd van belastingfraude of weet je niet hoe je om moet gaan met een vermoeden van belastingfraude?

Plaats direct je vraag