• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Dividendbelasting

Over dividend wat je ontvangt uit aandelen moet je belasting te betalen. Ben je een ondernemer en weet je niet of je dividendbelasting moet betalen?

Of ben je een buitenlandse aandeelhouder en ben je van mening dat je te veel dividendbelasting hebt betaald?

Plaats direct je vraag

Advocaat Dividendbelasting

Wat kan een advocaat voor mij betekenen?

Vooral omtrent het terugvragen van betaalde dividendbelasting in het buitenland is het vaak onduidelijk welke regels voor jou van toepassing zijn. Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag en elk verdrag bevat weer andere regels. Een advocaat kan je helpen uit te zoeken welke regels voor jou gelden en je zo snel informeren omtrent jouw recht op vrijstelling of verrekening van dividendbelasting.

Wanneer moet ik als ondernemer dividendbelasting betalen?

Wanneer je als bedrijf winst maakt is het mogelijk om een deel van de winst uit te keren aan aandeelhouders. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Over het uitgekeerde dividend moet je als bedrijf dividendbelasting te betalen. Het algemene tarief van de dividendbelasting is 15%. Als particulier kan je de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting.

Wanneer je als vennootschap aandelen hebt in een andere vennootschap en daar dividend uit ontvangt kan je de dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Dit is dus eigenlijk precies hetzelfde als bij particulieren, die verrekenen de dividendbelasting met de inkomstenbelasting.

Wanneer kan ik worden vrijgesteld van dividendbelasting?

  • Deelnemingsdividend: Als je als vennootschap meer dan 5% aandelen in een andere vennootschap bezit, word je vrijgesteld van dividendbelasting. Dit heet een deelneming.
  • Buitenlandse moedermaatschappij: Als je als Nederlandse dochtermaatschappij dividend uitkeert aan een buitenlandse moedermaatschappij dan kan het zijn dat je minder belasting moet betalen of helemaal niet belastingplichtig bent.
  • Vennootschapsbelasting: Vanaf 2018 is het mogelijk om voor een vrijstelling van dividendbelasting in aanmerking te komen wanneer je als Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Op dit moment is er nog enkel een teruggaveregeling. Er wordt dan in eerste instantie wel dividendbelasting ingehouden maar dit kun je terugvragen.

Ik ben een inwoner van Nederland en ik heb buitenlandse aandelen, hoe vraag ik mijn dividendbelasting terug?

In het buitenland is de dividendbelasting vaak hoger dan in Nederland. Daarom is het in sommige gevallen mogelijk om dividendbelasting terug te vragen wanneer je als inwoner van Nederland buitenlandse aandelen in bezit hebt. Dit kan op twee manieren:

  • (Gedeeltelijke) vrijstelling: De manier waarop vrijstelling kan worden verkregen verschilt per verdrag. Sommigen verdragen bieden de mogelijkheid om voorafgaand aan betaling aan te vragen dat de rechtspersoon die je dividend uitkeert direct het verlaagde tarief aan dividendbelasting kan inhouden. Vaak is hiervoor een verklaring van de Nederlandse belastingdienst nodig waarin wordt bevestigd dat je een inwoner van Nederland bent. Ook is het mogelijk om, wanneer de vrijstelling niet is toegepast, achteraf een teruggave van de teveel betaalde dividendbelasting aan te vragen. Dit verzoek moet binnen een bepaalde termijn, die per verdrag verschilt, worden aangevraagd.
  • Verrekening: Als geen vrijstelling van toepassing is kan verrekening plaatsvinden om te voorkomen dat dubbele belasting wordt betaald. Je betaalt dan namelijk zowel in het buitenland als in Nederland belasting over het uitgekeerde dividend. Let op: wanneer vrijstelling van toepassing is heb je geen recht op verrekening omdat er geen sprake is van dubbele belasting die wordt betaald. Verrekening houdt in dat je de belasting die je in het buitenland hebt betaald kunt aftrekken van je inkomstenbelasting.

Of je in aanmerking komt voor vrijstelling of verrekening hangt af van de afspraken die gemaakt zijn in het verdrag tussen Nederland en het betreffende land waarin je aandelen in bezit hebt. Als je voor vrijstelling of verrekening in aanmerking komt, dien je dit aan te vragen bij de belastingdienst. Binnen welke termijn je dit verzoek moet indienen en voor welk bedrag kan worden vrijgesteld of verrekend hangt af van de afspraken die zijn gemaakt in het verdrag tussen Nederland en het land waarin je aandelen in bezit hebt.
Wanneer je niet precies weet wat de regels zijn in de toepasselijke verdragen is het slim om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die je meer informatie en hulp kan bieden bij het terugvragen van te veel betaalde dividendbelasting.

Als er geen verdrag tussen Nederland en het betreffende land bestaat dan wordt door de Eenzijdige Regeling bepaald hoe de dividendbelasting kan worden verrekend. Er kan tot maximaal 15% van de bruto dividendbelasting worden verrekend.

Plaats direct je vraag