• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Omzetbelasting

Wanneer je eigenaar van een bedrijf bent moet je waarschijnlijk omzetbelasting betalen. Omzetbelasting wordt ook wel belasting toegevoegde waarde (btw) genoemd.

Bedrijven berekenen de te betalen omzetbelasting door in de verkoopprijzen van de producten of diensten die ze leveren.

Advocaat Omzetbelasting

Plaats direct je vraag

Hoe bereken ik hoeveel omzetbelasting ik moet betalen?

Je moet per jaar, per kwartaal of per maand aangifte omzetbelasting doen. Er zijn verschillende belastingtarieven:

  • 0% btw: Dit tarief is van toepassing op export naar landen buiten de EU of naar rechtstreekse export naar bedrijven binnen de EU.
  • 9% btw: Dit tarief is van toepassing op de primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken, sport, een kapper etc.
  • 21% btw: Dit tarief is van toepassing op alle andere producten en diensten.

Je kunt berekenen hoeveel omzetbelasting je verschuldigd bent door te kijken hoeveel btw je hebt ontvangen vanuit producten of diensten die je hebt geleverd aan klanten. Ook moet je kijken hoeveel btw je hebt betaald over goederen die je hebt aangeschaft voor je bedrijf. Je mag namelijk als ondernemer de btw aftrekken van goederen die je aanschaft voor je bedrijf.

Voorbeeld
Bas heeft een eigen kapperszaak. Voor de diensten die hij levert geldt een belastingtarief van 6%. Bas heeft afgelopen kwartaal een omzet gedraaid van 4000 euro inclusief btw. Bas moet dus een bedrag van 4000 x 0,06 = 240 euro omzetbelasting betalen. Daarnaast heeft Bas een aantal nieuwe föhns aangeschaft voor het bedrijf. Dit heeft hem in totaal 500 euro gekost. Over deze föhns werd een belastingtarief van 21% gerekend. Omdat Bas deze föhns aangeschaft heeft voor zijn bedrijf mag hij de betaalde belasting over de föhns terugvragen. Bas krijgt dus een bedrag van 500 x 0,21 = 105 euro terug van de belasting. Dit bedrag kan worden afgetrokken van de belasting die Bas nog moet betalen. Bas moet dus een bedrag van 240 – 105 = 135 euro aan omzetbelasting betalen.

Ik gebruik goederen of diensten van mijn bedrijf ook privé, ben ik daarvoor btw-plichtig?

Wanneer je goederen voor zowel je onderneming als privé gebruikt is er sprake van een speciale regeling. Je kunt dan enkel de btw terugvragen voor het deel dat je de goederen voor je onderneming hebt gebruikt.

Voorbeeld
Anita heeft een nieuwe computer aangeschaft. Zij gebruikt deze computer 80% in het kader van haar bedrijf en 20% privé. Dit betekent dat Anita het btw-bedrag dat ze heeft betaald over haar computer voor 80% kan terugvragen. Dus wanneer de computer 600 euro heeft gekost inclusief 21% btw kan Anita 80% van dit bedrag terugvragen aan de belastingdienst. Het betaalde btw-bedrag is 600 x 0,21 = 126 euro. Hiervan kan Anita 126 x 0,8 = 100,80 euro terugvragen aan de belastingdienst.

Wanneer je een auto van de zaak bezit geldt er ook een speciale regeling. Een auto van de zaak wordt vaak ook voor een deel privé gebruikt. Je betaalt het percentage dat je de auto privé hebt gebruikt aan btw over de aanschafwaarde en de overige kosten van de auto.

Daarom is het slim om een rittenadministratie bij te houden waarin je bijhoudt hoeveel kilometers je zakelijk en privé rijdt. Wanneer je geen rittenadministratie hebt bijgehouden kan je niet aantonen hoeveel kilometers je privé hebt gereden met de auto. Daarom heeft de belastingdienst in dergelijke gevallen het terug te betalen btw-bedrag op 2,7% gesteld.

Welke vrijstellingen van omzetbelasting zijn er en kom ik hiervoor in aanmerking?

Beroepen en diensten die worden uitgevoerd in het belang van iedereen zijn vaak niet verplicht tot het betalen van omzetbelasting. Vaak zijn bedrijven in de zorg, het onderwijs, verzekeringen, maar ook stichtingen die niet als doel hebben om winst te maken.

​​​​​​​Vaak heb je als startende ondernemer nog geen enorme omzet. Sinds 2020 is de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan €20.000, kom je in aanmerking voor deze vrijstelling. De rechtsvorm van de onderneming heeft geen invloed op de vrijstellingsregeling en de keuze geldt voor 3 jaar, of tot je de grens van €20.000 overschrijdt.

Let op: Wanneer je als bedrijf geen omzetbelasting hoeft te betalen, mag je ook geen btw rekenen over de goederen en diensten die je levert aan klanten. Je moet dan op je facturen vermelden dat er sprake is van een vrijstelling.

Mijn bedrijf heeft te maken met meerdere belastingtarieven, wat nu?

Het kan zo zijn dat je te maken krijgt met verschillende belastingtarieven. Het is belangrijk om dit duidelijk in je administratie bij te houden en op facturen aan te geven.

Voorbeeld
Kees is eigenaar van een bouwbedrijf. Zijn bedrijf heeft zojuist een huis geïsoleerd. Wanneer Kees de factuur verstuurt zijn er twee belastingtarieven van toepassing. Op de factuur staan namelijk de kosten van het isolatiemateriaal, hierop geldt een belastingtarief van 21%. Ook staan op de factuur de arbeidskosten waarop een belastingtarief van 9% geldt.

Plaats direct je vraag