• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Loonbelasting

Als je in loondienst werkt moet je loonbelasting te betalen. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt betaald door je werkgever. Is er te veel loonbelasting afgedragen? Of eist je werkgever dat jij een naheffing betaalt?

Belastingrecht is vaak ingewikkeld en daarom is het verstandig om in dergelijke gevallen hulp van een specialist in te schakelen.

Plaats opdracht

Advocaat Loonbelasting

Ik werk voor meerdere werkgevers, hoe zit het met loonheffingskorting?

De loonheffingskorting bestaat uit de algemene korting en de arbeidskorting. Je betaalt minder loonheffing waardoor een hoger loon wordt uitbetaald. Je kunt de loonheffingskorting maar bij één werkgever toepassen. Het is slim om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar je het meeste verdient. Wanneer je bij meerdere werkgevers loonheffingskorting ontvangt moet je waarschijnlijk aan het eind van het jaar belasting betalen. Let er dus goed op dat je werkgevers niet te weinig loonbelasting over jouw loon betalen! Het is vervelend als je achteraf een hoog bedrag aan belasting moet betalen.

Voorbeeld
Roos heeft sinds kort twee banen. Bij werkgever 1 werkt zij 35 uur en bij werkgever 2 werkt zij 30 uur per maand. Bij werkgever 1 verdient Roos 8 euro en bij werkgever 2 verdient Roos 10 euro per uur. Bij welke werkgever kan Roos het beste de loonheffingskorting toepassen?

Antwoord
Bij werkgever 1 verdient Roos 35x8=280 euro per maand en bij werkgever 2 verdient Roos 30x10=300 euro per maand. Roos verdient dus meer bij werkgever 2 en kan daarom het beste loonheffingskorting aanvragen bij werkgever 2. 

Ik heb meerdere werkgevers na elkaar gehad, hoe zit het met loonheffingskorting?

Als je meerdere banen na elkaar hebt gehad, hebben jouw werkgevers waarschijnlijk allemaal loonbelasting over jouw loon betaald. Het kan dan zijn dat je te veel loonbelasting hebt betaald en een deel terug kunt vragen. 

Ik heb een boete opgelegd gekregen naar aanleiding van een loonbelastingcontrole, wat nu?

De belastingdienst doet steeds meer loonbelastingcontroles, ook wel boekenonderzoeken genoemd. Een loonbelastingcontrole wordt aangekondigd door de belastingdienst. Het is slim om je tijdens een dergelijke controle te laten bijstaan door een belastingadviseur. Je bent als werkgever verplicht om aan een dergelijke controle mee te werken. Dit houdt in dat:

 • Je toegang geeft tot het pand waar jouw onderneming is gevestigd;
 • Je alle informatie die van belang is voor de controle aan de controleurs overhandigd;
 • Je inzage geeft in je administratie;
 • Je toestaat dat kopieën worden gemaakt. 

Ondanks het feit dat je vrij veel informatie dient af te geven, zijn er ook een aantal dingen die niet hoeven te worden overhandigd:

 • Fiscale adviezen van je belastingadviseur of accountant
 • Medische gegevens over je werknemers
 • Privégegevens zoals het inkomen van je echtgenoot of kinderen of je agenda. 

Bij een algemeen boekenonderzoek wordt de hele administratie van jouw bedrijf gecontroleerd, maar vaak worden er deelcontroles gedaan. Er wordt dan bijvoorbeeld gecontroleerd of je een juiste afdracht van omzetbelasting of loonbelasting hebt gedaan. Bij de loonbelastingcontrole worden alle gegevens die betrekking hebben op werknemers gecontroleerd. Het is belangrijk om de volgende gegevens van werknemers te bewaren:

 • Een identificatiebewijs
 • Een loonbelastingverklaring of gegevens die van belang zijn voor loonheffingen
 • Een verklaring met een verzoek om wel of geen loonheffingskorting toe te passen
 • De bijlage studenten- en scholierenregeling. Dit is niet noodzakelijk. 

Wanneer de belastingdienst ondervindt dat je bewust of onbewust gegevens hebt verzwegen dan is het mogelijk dat zij je een naheffing of boete opleggen. Een boete kan ook worden opgelegd als blijkt dat je de administratie niet op orde hebt. 

Mijn werkgever eist dat ik de naheffing loonbelasting betaal, maar ik ben het hier niet mee eens, wat kan ik doen?

Een naheffing van de loonheffing kan op twee manieren worden geheven:

 • Bruto methode: De naheffing wordt bij de werkgever geheven. 
 • Netto methode: Deze methode is gunstiger voor de werkgever, de heffing kan dan namelijk worden geheven bij de werknemer. De belastingdienst zal een verzoek om de heffing te verhalen op de werknemer echter niet altijd toewijzen.

In eerste instantie komt een naheffing vaak bij de werkgever terecht. De werkgever moet controleren of een naheffing juist is of niet. Een onjuiste naheffing kan in elk geval niet worden verhaald op de werknemer. Tegen een onjuiste heffing dient de werkgever bezwaar te maken. Indien een naheffing juist is kan de werkgever proberen om de heffing te verhalen op de werknemer. De rechter moet een dergelijk verzoek goedkeuren. Een dergelijk verzoek wijst wordt vaak toegewezen als:

 • De werkgever terecht meende en mocht menen dat hij op de juiste wijze loonbelasting had ingehouden en afgedragen
 • De werknemer heeft nagelaten om bepaalde informatie door te geven die van belang is voor de afdracht van de loonbelasting en daarom had kunnen weten dat de werkgever ten onrechte te weinig loonbelasting inhield.

Wanneer de werknemer redelijkerwijs niet te verwijten valt dat er te weinig loonbelasting is afgedragen of wanneer een naheffing onjuist blijkt te zijn maar de werkgever heeft nagelaten hiertegen bezwaar te maken of beroep aan te tekenen, zal de rechter een verzoek om de naheffing te verhalen op de werknemer afwijzen. Wanneer je ervan overtuigd bent dat een naheffing niet op jou als werknemer kan worden verhaald, maar je werkgever dit toch probeert kan je hiertegen bezwaar maken. Het is verstandig om hierbij een advocaat in te schakelen.

Plaats direct je vraag