• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Snel geld verdienen? Neem ontslag en ga als zzp’er voor je baas aan de slag.

Snel geld verdienen? Neem ontslag en ga als zzp’er voor je baas aan de slag.

Snel geld verdienen? Neem ontslag en ga als zzp'er voor je baas aan de slag.

4 redenen om je meteen in te schrijven bij de KvK 

1. Een zzp’er gaat langer mee

De zzp’er voelt minder werkdruk, heeft minder stress en is enthousiaster en meer gedreven in zijn werk. Zelfstandigen geven aan gemakkelijker te kunnen voldoen aan de (fysieke) eisen die de werkgever aan hen stelt dan de werknemers in loondienst. De zzp’er vindt het werk daarnaast gevarieerder dan de werknemer in loondienst, waardoor een kleinere kans op verveling ontstaat. Zzp’ers geven ook aan langer door te willen werken. Waar werknemers op hun 63ste willen stoppen, gaat de zzp’er door tot een leeftijd van 67 (bron: CBS, 2016).

2. De zzp’er is gelukkiger

Als zzp’er-er ben je ontzettend vrij. Je hebt flexibele werktijden, je bent vrij om opdrachten wel of niet te accepteren en je kunt je eigen tarief bepalen. Wanneer je een andere opdracht vindt, kun je dit gemakkelijk combineren met een andere opdracht of kun je er voor kiezen om gemakkelijk en snel je huidige opdrachtgever te verlaten.
Volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn zzp’ers beduidend tevredener met hun werk en hun bestaan als zelfstandige dan mensen in loondienst (bron: SCP Rapport, 2014). Zzp’ers (b)lijken de trend: in 2005 waren er nog geen 250.000 zzp’ers, inmiddels is dit gegroeid tot meer dan een miljoen (bron: CBS, 2016).

3. Aftrekbaar shoppen

Als zzp’er zijn alle kosten die je maakt voor jezelf, als zelfstandige, in principe belasting aftrekbaar. Hieronder valt bijvoorbeeld het afsluiten van een tweede telefoon- of internetabonnement, de aanschaf van een laptop, het hebben van zakenlunches, je studiekosten en eventueel zelfs de aankoop van werkkleding en aktetassen. Een goede reden om dat shirtje en die leuke tas toch nog te kopen. Daarnaast kun je op de apparaten die je voor je bedrijf aanschaft de waardevermindering afschrijven, waardoor je minder belasting betaalt.

4. Zelfstandige arts verdient de helft meer

Wanneer je in loondienst werkt en je jaarlijks bruto 30.000 euro verdient, kost dat je werkgever 27 procent meer: 38.049 euro. Jij als werknemer houdt van die 30.000 euro slechts 60 procent over: 18.000 euro. Als jij als zzp’er werkt hoeft je baas geen premies en heffingen te betalen aan de belastingdienst. Als je baas je hetzelfde blijft betalen als wat jij kostte toen je in loondienst werkte: 38.049 euro, hou jij daar als zzp’er 75 procent van over: 28.536 euro. Ben je medisch specialist? Kies er dan zeker voor om te gaan werken als zzp’er. Het inkomen van een arts als zzp’er lig namelijk zo’n 45 procent hoger dan bij een arts in loondienst (bron: CBS, 2016).

4 redenen om nog even onzelfstandig te blijven

1. Je bent een zelfstandige of je bent het niet

Stel je werkt als zzp’er en verdient een mooi bedrag per maand. Dan moet je er rekening mee houden dat jijzelf belastingen en premies moet afdragen. Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en het opbouwen van een pensioen zal je zelf moeten regelen. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt verder dat het niet in elke beroepsgroep op het gebied van inkomen verstandig is om zelfstandige te worden. Een kunstenaar verdient als zzp’er 43 procent minder dan een kunstenaar in loondienst (bron: CBS, 2016).

2. Het mes snijdt van twee kanten

De vrijheid die je hebt als zzp’er heeft ook een keerzijde. Je kent als zelfstandige relatief veel onzekerheid. Je heb geen garantie dat je opdrachtgever je oproept voor een nieuwe klus. Je bent afhankelijk van de welvaart van het bedrijf en het werk dat beschikbaar is. Een economische crisis kan een zzp’er hard raken. De werkgever zal er in zo’n geval eerder voor kiezen de zzp’ers niet meer op te roepen dan zijn eigen personeel te ontslaan. Daarnaast kun je niet zomaar met het kleinste griepje in bed blijven liggen. Als zzp’er ben jij zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging bij ziekte. Een voordeel is dat de zzp’er minder vaak een burn-out en minder ziekteklachten heeft dan de normale werknemer. De kans dat je als zzp’er ziek thuis komt te zitten is de helft kleiner dan bij normale werknemers (bron: CBS).
Ben je van plan een huis te kopen? De meeste banken wil dat zelfstandigen hun jaarcijfers van ten minste drie jaar kunt aantonen voordat zij in aanmerking komen voor een hypotheek. 

3. Modelovereenkomst als uitgangspunt

De werkgever wilde in het verleden graag dat de zzp’er een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afsloot. Hierdoor kregen jij en je opdrachtgever duidelijkheid over de arbeidsrelatie die jullie met elkaar hebben afgesloten. De VAR is nu vervangen door een modelovereenkomst op grond van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Van belang is dat tussen de zelfstandige en de opdrachtgever geen sprake is van een gezagsrelatie, zoals tussen een werkgever en de werknemer. Op deze manier is het voor de belastingdienst duidelijk dat het hier gaat om een zelfstandige en niet om iemand in loondienst, wat van belang is voor het doorberekenen van inkomensheffing en andere belastingen. Veel zzp’ers zijn bang dat het nu moeilijker is om als zzp’er te werken. Dit is niet zo. Alles wat nu niet meer kan, mocht eerder ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomst alleen veel duidelijker wat wel en niet kan. De belastingdienst kan op deze manier gemakkelijker zzp’ers opsporen die op papier zelfstandig zijn, maar in de praktijk werken als werknemer. Een gevolg kan zijn dat een bedrijf minder snel kiest voor een zzp’er.

4. Gemakkelijk de laan uit

Als zzp’er kun je in principe niet ontslagen worden. Ontslag is namelijk iets arbeidsrechtelijks, waar de zzp’er niet onder valt. Een zzp’er werkt als opdrachtnemer voor een opdrachtgever, wat omschreven kan worden als een overeenkomst van opdracht. In zo’n geval moet een opdrachtgever, om een zzp’er te ‘ontslaan’, de overeenkomst ontbinden. Dit is over het algemeen vrij gemakkelijk. Dit in tegenstelling tot het ontslaan van iemand die werkt als werknemer onder een vast contract, waar eerst toestemming gevraagd moet worden aan het UWV. Op basis van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen kan in uitzonderlijke gevallen wel ontslagbescherming geboden worden aan zelfstandigen werken op grond van een overeenkomst.