• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Verborgen gebreken bij koopwoning: Wat nu?

Verborgen gebreken bij koopwoning: Wat nu?

Verborgen verbreken bij koopwoning

Hoe lang na aankoop van een woning kan ik verborgen gebreken verhalen op de verkoper?

In principe heeft de verkoper van een woning een mededelingsplicht. Dit houdt in dat verkoper verplicht is om bepaalde eigenschappen van de woning die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet dat ze van belang zijn voor de koper en dat de koper hiermee niet bekend is, te vermelden. Ook bij het vermoeden van een gebrek bestaat er een mededelingsplicht voor de verkoper.

Voorbeeld:
Jan en José verkopen hun huis. Zij verhuizen vanwege ernstige geluidsoverlast van de buren. Omdat zij graag hun huis zo snel mogelijk willen verkopen overwegen Jan en José om de mogelijke kopers niets te vertellen over de geluidsoverlast. Mag dit?

Nee. Jan en José zijn op de hoogte van dit gebrek en kunnen redelijkerwijs inzien dat het voor een koper van het huis belangrijk is om te weten van de geluidsoverlast. Hier geldt dus een mededelingsplicht voor Jan en José.

Tegenover de mededelingsplicht staat dat de koper een onderzoeksplicht heeft: alvorens tot koop over te gaan moet de koper actief onderzocht hebben wat hij koopt. Zo kan een koper ervoor kiezen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren of zelf het woning nauwkeurig na te lopen. Voor eenvoudig te achterhalen gebreken geldt een sterkere onderzoeksplicht dan voor lastiger te achterhalen gebreken.

Indien er achteraf sprake blijkt van verborgen gebreken prevaleert in principe de mededelingsplicht van de verkoper boven de onderzoeksplicht van de koper. Dus wanneer een verkoper niet voldaan heeft aan zijn mededelingsplicht dan blijft hij aansprakelijk, zelfs wanneer koper zijn onderzoeksplicht ook geschonden heeft. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter bepalen dat de kosten van de schade door koper en verkoper moeten worden gedeeld en ze dus beide aansprakelijk zijn.

In principe geldt een termijn van twee maanden om een melding te maken van verborgen gebreken bij de verkoper. De wet stelt echter dat een gebrek ‘binnen bekwame tijd’ moet worden vermeld. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat een klacht die pas later dan twee maanden wordt ingediend niet als ‘te laat ingediend’ wordt gezien. Zo mag de termijn van twee maanden worden overschreden indien hierdoor de belangen van de verkoper niet worden geschaad. Schakel bij twijfel een advocaat in voor advies.

Wanneer verjaren verborgen gebreken?

Indien een klacht over verborgen gebreken niet kan worden opgelost tussen koper en verkoper kan ervoor worden gekozen om de zaak voor de rechter te brengen. Het aanhangig maken van een rechtszaak moet uiterlijk twee jaar na de ingediende klacht worden gedaan. Indien dit niet gebeurt dan is de zaak verjaard.

Voorbeelden van verborgen gebreken

Veel voorkomende gebreken bij woningen zijn asbest, vocht of lekkage. Dit zijn gebreken die ernstige schade kunnen veroorzaken aan de woning of aan de menselijke gezondheid. Daarom is het van belang om, zodra je dergelijke gebreken als koper ontdekt, zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de verkoper. Indien verkoper niet meewerkt, schakel dan een advocaat in voor advies. Een gespecialiseerde advocaat kan helpen bij het aanhangig maken vaan een zaak bij de rechter.

Verborgen gebreken geconstateerd bij je nieuwe woning? Schakel dan een gespecialiseerde advocaat in voor advies. 

Plaats direct je vraag