• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken

Dit type gebrek openbaart zich pas als het huis al gekocht is.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Verborgen Gebreken

Verborgen gebreken en advocaat

Je hebt een huis gekocht, alles geregeld, en na enige tijd vertoont het huis gebreken. Denk aan lekkage, scheuren in de muur, stankoverlast, huiszwam, bodemverontreiniging etc. Had de verkoper dit kunnen weten? En, zo ja, was hij of zij verplicht deze gebreken te melden?

Juridisch zeer interessante vragen. In algemene zin heeft de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Een verkoper is hoe dan ook aansprakelijk als hij gebreken bewust heeft verzwegen. Dat mag niet en is wanprestatie, een schadevergoeding kan worden gevorderd. Moeilijker ligt het wanneer de verkoper niet op de hoogte was van het gebrek en het gebrek zich pas bij bewoning door de koper openbaart. De ernst van het gebrek is in dit geval leidend. Een koper mag verwachten dat de woning ‘de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen’(art. 7:17 Burgerlijk Wetboek). Mist een woning dergelijke eigenschappen, dan is de verkoper hoe dan ook aansprakelijk – los van de vraag of verkoper weet had van het gebrek.

Genoemd artikel laat ruimte voor interpretatie. Dit is ook zichtbaar in de jurisprudentie over verborgen gebreken. Elke zaak staat op zich. De rechter houdt steeds rekening met de omstandigheden van het geval. Een jaren ’30-huis bezit andere eigenschappen dan een nieuwbouwhuis.

Een advocaat kan je adviseren hoe om te gaan met verborgen gebreken. Daarnaast kan een advocaat de rol van mediator op zich nemen. Immers, het is goed mogelijk dat de verkoper en de koper het eens zijn over het gebrek, maar dan resteert nog steeds de vraag wie voor welk deel aansprakelijk is. Een ervaren advocaat met kennis en kunde van bouwtechnische aspecten kan ik zo’n geval uitstekend helpen.

Plaats direct je vraag

advocaatzoeken.nl matcht jouw opdracht met onze specialisten. Ze doen je allemaal (max. 5) een voorstel en jij kiest degene met het best passende profiel.