• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Deze overeenkomst komt, als het goed is, tot stand zonder tussenkomst van een advocaat. Doorgaans heb je voldoende aan een makelaar en een notaris.

Plaats direct je vraag

Advocaat Koopovereenkomst

Koopovereenkomst en advocaat

Mocht een koop van een huis, ondanks een door beide partijen getekende koopovereenkomst, geen doorgang vinden, dan zijn in de koopovereenkomst meestal de ontbindende voorwaarden opgenomen. Bekendste hiervan is het financieringsvoorbehoud. Als blijkt dat de financiering niet rond komt, kan de koper – onder voorwaarden – afzien van de koop. Daarnaast geldt een wettelijk bedenktijd van drie dagen. Een particuliere koper mag, zonder opgaaf van redenen, besluiten af te zien van de aankoop van het huis.

Het is verstandig om de koopovereenkomst, eenmaal getekend, in te schrijven in het Kadaster. Zodoende word je, als koper, niet geraakt door een eventueel faillissement van de verkoper. Men kan in geval van faillissement geen beslag laten leggen op het (voormalige) huis van de verkoper.

Het kan zijn dat een koper om andere redenen dan bovenstaande, de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Voor dergelijke situaties kennen de meeste (model)koopovereenkomsten een boeteclausule.

Een advocaat komt in beeld als er een conflict ontstaat over de uitleg van de bepalingen in de koopovereenkomst. Ook als het – de getekende koopovereenkomst ten spijt – plots stil wordt aan de zijde van koper of verkoper, is het raadzaam een advocaat te contacten. Niet om per direct een rechtszaak te starten, maar wel om je te laten adviseren. Wat is, in dit stadium, wijsheid? Houd er rekening mee dat het te laat benaderen van een specialist onvoordelig uit kan pakken. De (ver)koop van een huis gaat om veel geld, dus bij (dreigende) juridische problemen is het aan te raden een advocaat om advies te vragen.

Plaats opdracht