• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Word je verdacht van pinpasfraude? Dit zijn je rechten

Word je verdacht van pinpasfraude? Dit zijn je rechten

Word je verdacht van pinpasfraude? Dit zijn je rechten

Plaats direct je vraag

Manieren van pinpasfraude

Er zijn veel soorten criminele activiteiten die men kan begaan met andermans pinpas. In vrijwel alle gevallen is er sprake van een persoon die zich voordoet als iemand anders. In dat geval spreken we ook van identiteitfraude. Kern is in ieder geval dat er met gestolen gegevens misdrijven worden gepleegd, waarbij soms grote sommen geld worden gestolen. Hier volgt een korte bespreking van een aantal vormen van pinpasfraude. Wanneer je van een van deze feiten wordt verdacht (terecht of niet), is het verstandig om zo snel mogelijk de hulp in te schakelen van een advocaat.

Skimming

Skimming is een criminele activiteit waarbij iemand onrechtmatig andermans pinpasgegevens opslaat en daar vervolgens geld vanaf haalt. Bij skimming wordt de fysieke pas gekopieerd, door middel van het kopiëren van de magneetstrip en de pincode op te slaan. Vervolgens kan men met die gegevens geld opnemen. Vaak gebeurt dat in het buitenland, zodat het slechter te traceren is.

Criminelen gebruiken verschillende methoden voor het skimmen van een pinpas. Vaak wordt een applicatie geïnstalleerd op een apparaat (denk aan een pinautomaat), die vervolgens de gegevens steelt. Er zijn zelfs kleine scanners die in bankautomaten geplaatst worden om passen te kopiëren.

Wanneer men op wat voor manier dan ook de magneetstrip kopieert, is bijkomstig de pincode nodig om geld van de rekening te halen. Het komt voor dat de pincode wordt gestolen via sensoren in het apparaat (zoals een pinautomaat) die het indrukken van de toetsen registreert. Daarnaast maken criminelen ook gebruik van een camera die op of bij een bankautomaat wordt geplaatst. Toch komt het nog het meest voor dat men simpelweg meekijkt bij het intoetsen van de pincode en vervolgens de kaart steelt.

Hoe meer er gedaan wordt door politie tegen dit soort criminele activiteiten, hoe creatiever men wordt met het stelen en kopiëren van andermans betaalgegevens. Er ontstaan dan ook steeds meer nieuwe methodes om dit te bereiken en geld te stelden.

Niet alleen een pinpas kan geskimd worden, maar ook een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Hiermee kan vervolgens identiteitsfraude worden gepleegd.

Skimmen is expliciet strafbaar gesteld in artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht. Er staat een maximale gevangenisstraf op van zes jaar. Ook kan er een taakstraf of geldboete worden gegeven door de rechter.

Word je verdacht van skimmen of ben zonder dat je het wilde gebruikt ten behoeve van het skimmen van andermans pinpas? Dan doe je er goed aan om je in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door een advocaat.

Phishing

Phishing is een digitale vorm van fraude. Ook dit kan weer op allerlei verschillende manieren gepleegd worden. De kern is in ieder geval dat iemand zich online voordoet als een andere persoon of instelling, om achter allerlei gegevens van het slachtoffer te komen. Vervolgens wordt met deze gegevens geld buit gemaakt of gechanteerd.

Phishing kan bijvoorbeeld gebeuren door het versturen van nepmails of sms’jes. Vaak doet men zich dan voor als een bank of een andere instelling zoals een telefoon- of energieprovider. In het bericht kan dan staan dat er iets mis is met de gegevens of dat er fraude is gepleegd. Men vraagt dan of het slachtoffer opnieuw zijn of haar gegevens kan invullen op een nepwebsite. Deze komen hierna bij de fraudeur terecht, met alle gevolgen van dien.

Een andere manier van phishing is het sturen van valse betaalverzoeken. Zo’n verzoek (vaak van kleine bedragen zoals een of twee cent ter verificatie) kan erg lijken op een echt tikkie-betaalverzoek bijvoorbeeld. Er wordt dan een neplink gestuurd, waarmee pinpas- of creditcardgegevens worden gekopieerd.

Het komt daarnaast veelvuldig voor dat fraudeurs sites zoals Marktplaats gebruiken om geld van anderen te stelen, zonder dat er iets geleverd wordt. Tevens kunnen gevoelige gegevens met behulp van phishing gestolen worden om mensen te chanteren.

Wanneer je verdacht wordt van phishing, is het van groot belang om je te laten adviseren door een advocaat met veel ervaring met strafprocessen.

Geldezel

Een geldezel is iemand die van zijn of haar rekening gebruik laat maken om voor criminelen geld wit te wassen. Deze persoon kan flink wat geld verdienen door geld over te maken op andere rekeningen. Het worden van een geldezel is daarmee er aantrekkelijk. Geldezels worden regelmatig gewoon via vacatures op internet geronseld.

Vaak wordt iemand ook echter een geldezel zonder dat de persoon weet dat dit strafbaar is of dat iemand het doet om een vriend of familielid in nood te helpen, terwijl er forse straffen op staan. Zodra je bewust wordt van het feit dat je als geldezel bent gebruikt, is het verstandig een advocaat te vragen naar wat je moet doen. Dit moet je zeker doen als je een dagvaarding op de mat krijgt.

De dagvaarding

Dan komt de dagvaarding waarin staat dat je verdacht wordt van een van de genoemde strafbare feiten. In de dagvaarding moeten verplicht een aantal dingen worden vermeld. Gebeurt dit niet, dan kan de dagvaarding eventueel ongeldig verklaard worden.

Ten eerste moeten je persoonsgegevens erin staan. Daarnaast moet duidelijk worden voor welke rechter je moet verschijnen op welk tijdstip. Ook wordt als het goed is vermeld wat je rechten zijn als verdachte en welke getuigen de officier van justitie opgeroepen heeft voor de zitting. Tot slot moet de dagvaarding de tenlastelegging bevatten. Hierin dient precies te staan waarvoor je verdacht wordt en wanneer je dit strafbare feit zou hebben begaan. De tenlastelegging kan vrij uitgebreid zijn en vaak worden er een hoop juridische termen in gebruikt. Een advocaat kan de tenlastelegging op een duidelijke taal voor je uitleggen. Staat er een fout in de dagvaarding? Dan kan dat tot gevolg hebben dat deze ongeldig is. Het kan dus in je voordeel zijn om de dagvaarding goed na te lopen.

De politie kan je, voordat een zitting plaatsvindt, ook nog oproepen voor het verhoor. Belangrijk om te weten is dat je tijdens dit verhoor niet verplicht bent iets te zeggen, omdat je niet aan je eigen veroordeling mee hoeft te werken. Wanneer je niet zeker weet of je iets moet zeggen, is het aan te raden te zwijgen. Een verklaring is namelijk niet zomaar terug te draaien. Tevens heb je het recht op een advocaat voor en tijdens het verhoor. Hoewel deze maar beperkt mag ingrijpen tijdens het verhoor, is aanwezigheid van een advocaat belangrijk om te voorkomen dat je rechten als verdachte geschonden worden. De politie moet je dit duidelijk vertellen. Na het verhoor heb je het recht om een kopie te krijgen van alles wat tijdens het verhoor is besproken. Het is belangrijk om aan de bel te trekken wanneer hier fouten in staan. Foutieve aantekeningen kunnen later in het proces namelijk nadelig zijn.

Wat moet je doen als je de dagvaarding ontvangt?

Het is belangrijk om goed te weten wat je rechten zijn wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit zoals pinpasfraude. Ten eerste heb je het recht om alle relevante stukken die de politie over jou heeft op te vragen. Hiervoor moet een brief naar de officier van justitie worden gestuurd. Wanneer deze je het dossier opstuurt, kan je (samen met een advocaat) zorgen voor de beste voorbereiding voor de zitting.

Denk je dat je met behulp van het horen van getuigen kan aantonen dat je niet schuldig bent? Dan kan je bij de officier van justitie verzoeken dat deze getuigen tijdens de zitting gehoord worden. Het is ook mogelijk om zonder dit verzoek een getuige mee te nemen, maar dan loop je het risico dat de rechter deze niet hoort. Overleg altijd even met een advocaat over het oproepen van getuigen, soms kunnen getuigen namelijk in je nadeel werken.

Hoewel het niet verplicht voor de verdachte om naar de zitting te gaan, is dit wel ten zeerste aan te raden. Dat is het moment dat deze zijn of haar verhaal kan doen en met feiten en omstandigheden kan komen waaruit de rechter misschien afleidt dat er toch geen sprake is van strafbare fraude. Ook het laten bijstaan door een advocaat is niet verplicht, maar wederom hoogst aan te raden. Deze kan je namelijk het best voorbereiden op de zitting en ook jouw verdediging goed motiveren.

Wat kunnen wij doen?

Het is dus duidelijk dat, mocht je verdacht worden van pinpasfraude of welke vorm van fraude dan ook, een advocaat onmisbaar is. Dit geldt voor zowel het laten adviseren als voor het moment van de zitting. Wij van advocaatzoeken.nl hebben een groot aantal gespecialiseerde strafrechtadvocaten binnen ons netwerk. Zo kunnen wij altijd een passende advocaat in jouw regio aan je koppelen. Neem dus met ons contact op en wij regelen de rest.

Plaats direct je vraag