• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wordt je geregistreerde merk of productnaam gekopieerd? Een advocaat biedt uitkomst!

Wordt je geregistreerde merk of productnaam gekopieerd? Een advocaat biedt uitkomst!

Wordt je geregistreerde merk of productnaam gekopieerd? Een advocaat biedt uitkomst!

Lees ook onze blog over plagiaat: Beter goed gejat dan slecht bedacht.  

Merkenrecht aanvragen

Wanneer je zelf een merk wil oprichten moet je het officiële Merkenregister raadplegen, om te zien of de merknaam die je wil registreren al geregistreerd is. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, kun je je merk registreren door je merknaam tezamen met je logo online te deponeren. Hierdoor vraag je een merk aan. Je merk is pas beschermd nadat je hem geregistreerd hebt. Wanneer je je merk wil beschermen in de gehele Europese Unie geldt dat je je merk als gemeenschapsmerk moet registreren bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM). Het is verstandig om bij de registratie van je merk al een advocaat in de arm te nemen gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht. Een advocaat kan ervoor zorgen dat je merk op de juiste manier staat geregistreerd en deze kan ervoor zorgen dat je merk na vastlegging beter bestand is tegen inbreuk van anderen.

Heb je een fantastisch idee in je hoofd en praat je hierover? Dan kun je niet claimen dat, wanneer iemand anders met jouw wereldidee een miljoenenbedrijf heeft neergezet, dit idee van jou was. Ideeën kunnen niet gestolen worden, dit zou namelijk de innovatie tegenhouden (bron: AD, 2016). Wat je moet doen als je een goed idee hebt? Dit idee meteen uitvoeren, met als eerste stap: je merk registreren.

Wanneer is er merkinbreuk

Volgens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geldt dat je een merk van iemand anders niet identiek mag gebruiken, maar je ook geen merk mag hanteren wat overeenstemmend is. Dat mag niet voor dezelfde waren of diensten, maar ook niet voor soortgelijke waren of diensten. Elk ander gebruik van iemands merk is eveneens niet toegestaan. Wanneer je merk eenmaal geregistreerd is geniet je dus een zeer ruime merkbescherming. Uit verschillende uitspraken van de Nederlandse rechters blijkt dat merken ook een merkenrecht kunnen hebben op een bepaalde kleur. Zo voerde KPN een zaak over het vastleggen van hun kleur groen als hun merk. Ook een vorm kan bij een merk horen. Een voorbeeld hiervan is het bekende chipje de Wokkel (bron: intellectueeleigendom.nl, 2016).

Verwarring

Als merkenhouder heb jij, op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening, in de EU het recht om het gebruik van een teken te verbieden welke gelijk is aan of overeenstemt met jouw merk. Hierbij geldt dat er verwarring moet kunnen ontstaan bij het publiek tussen de beide merken. Lijkt het andere merk zodanig, in vorm, kleurcombinatie, logo of naam, op jouw merk dat men de merken met elkaar kan verwarren, dan is sprake van merkinbreuk. Of er sprake is van verwarring tussen de merken moet worden beoordeeld aan de hand van de indruk die jouw merk bij de gemiddelde consument van jouw producten of diensten achterlaat.

Achterover hangen is niet slim

Het is slim om na je merkregistratie je merk geregeld te blijven gebruiken. Wanneer je merk vijf jaar na de registratie niet normaal is gebruikt, kan je merk namelijk vervallen worden verklaard. Om je merkrecht te kunnen bewaken en te kunnen behouden moet je dus daadwerkelijk gebruik maken van je merk.

Merkenrecht geschonden? Actie ondernemen!

Bij schending van je merkenrecht kan je tezamen met een advocaat een kort geding aanspannen tegen degene die jouw merk heeft ‘gestolen’. Wanneer op basis van het hierboven besprokene blijkt dat jij jouw merk op de juiste manier hebt geregistreerd, geldt dat jouw merk niet door iemand anders gebruikt mag worden. Heb jij actief gebruik gemaakt van je merk en is het duidelijk te zien dat je merk overeenstemt met het betreffende merk? Dan zal de rechter oordelen dat het andere merk uit de markt gehaald moet worden en heb jij recht op schadevergoeding. Een advocaat kan je helpen je standpunt hard te maken en je bewijsstukken op orde te stellen. Dit zal ervoor zorgen dat je hier een zo hoog mogelijke schadevergoeding uit kunt slepen. Niet alleen is dit erg fijn, je hebt daar natuurlijk ook recht op. Dat merk heeft een tijd lang kunnen genieten van de goede naam van jouw merk, welke jij met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd.

Hoogte schadevergoeding bij inbreuk merkenrecht

Van inbreuk op je merkenrecht is bijvoorbeeld ook sprake wanneer je een heel exclusief merk hebt en je producten worden nagemaakt. Lopen mensen in plaats met jouw merk ineens met een slap aftreksel hiervan, maar wel met jouw logo daarop afgedrukt? Dan kan je jouw gelijk halen bij de rechter. Uit eerdere uitspraken blijkt dat de rechter in zo’n geval de partij die inbreuk maakt op je merkenrecht veroordeelt tot het overleggen van voorraad-, inkoop-, verkoop- en winstgegevens. Op basis daarvan wordt bepaald wat de verkoop van de neppe merkkleding de partij heeft opgeleverd. Deze opbrengst bepaalt vervolgens de schadevergoeding voor de partij op wiens merkenrecht een inbreuk is gemaakt (bron: Rechtbank Den Haag, 2014).

Is er inbreuk gemaakt op je merkenrecht en wil je er nu voor zorgen dat het andere merk van de markt verdwijnt? Via ons kun je een advocaat gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendom in de arm nemen die ervoor kan zorgen dat jij je gelijk kan halen.

Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht. »»