• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kort geding

Als het sturen van sommatiebrief geen resultaat oplevert, dan komt een volgende stap in het incassotraject in beeld: de gang naar de rechter.

Plaats direct je vraag

Kort geding en advocaat

Een normale gerechtelijke procedure – anders dan een kort geding start met het opstellen van een dagvaarding. Hierin vermeld je aan de rechter waarom jij recht hebt op betaling. Je doet in de dagvaarding verslag van het achterliggende traject, en voegt de onderliggende overeenkomst, factuur, aanmaning en sommatiebrief toe aan het dossier. De wederpartij krijgt gelegenheid om op de dagvaarding te reageren, er volgt een zitting in de rechtbank, waarna de rechter vonnis wijst.

Advocaat Kort Geding

Een kort geding is eveneens een gerechtelijke procedure (het dient bij de voorzieningenrechter) die je start met een dagvaarding, maar dan één in versnelde vorm. Onder omstandigheden kan dit doeltreffend instrument zijn, bijvoorbeeld wanneer je voor je levensonderhoud afhankelijk bent van het voldoen van de betreffende betaling. Dit kan een argument zijn dat een spoedeisend belang veronderstelt.

Dat spoedeisend belang is een vereiste voor een kort geding; dat geldt ook voor aannemelijkheid (‘het bestaan van de vordering en de omvang van de vordering zijn in hoge mate aannemelijk’ – er is sprake van een onbetwiste vordering) en de afwezigheid van een restitutierisico. Met dit laatste wordt bedoeld dat er geen reële kans mag bestaan dat de gedaagde, mocht hij in het vervolg van de procedure – in hoger beroep of een bodemprocedure – alsnog in het gelijk worden gesteld, kan fluiten naar zijn geld.

Er zitten, kortom, de nodige haken en ogen aan het starten van een kort geding inzake een geldvordering. Wat is in jouw geval de beste aanpak voor het vorderen van je geld? Een advocaat kan je helpen bij het uitstippelen van een strategie.

Plaats direct je vraag