• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Beslaglegging

In het dagelijks leven worden om de haverklap allerhande overeenkomsten gesloten. Twee of meer partijen gaan met elkaar in zee en maken daarbij bepaalde afspraken.

In de ideale situatie komt elk van de partijen haar zijde van de overeenkomst na zoals afgesproken. Helaas gaat het niet altijd zo en kan de situatie ontstaan dat een of meerdere partijen weigeren hun zijde van de overeenkomst na te komen of dit simpelweg niet kunnen door financiële redenen. Dit artikel spitst zich toe op de situatie dat een partij niet aan haar verplichtingen voldoet en een andere partij deze verplichting wil afdwingen. Een belangrijk juridisch handvat hiervoor is de beslaglegging. Om beslaglegging te bewerkstelligen of om je juist hiertegen te verdedigen kan een advocaat van grote toegevoegde waarde zijn. 

Plaats direct je vraag

Advocaat Beslag

Hoe werkt beslaglegging?

Beslaglegging is een hulpmiddel dat de rechter kan inzetten om een bepaalde vordering af te dwingen. Hieraan vooraf gaat meestal een uitspraak die ertoe leidt dat beslaglegging kan plaatsvinden. In de meeste gevallen zijn er een rechter en een gerechtsdeurwaarder nodig om beslaglegging plaats te laten vinden. In een enkel geval kunnen ook banken en de Belastingdienst overgaan tot beslaglegging. Beslaglegging is een (druk)middel om een (geld)vordering voldaan te krijgen. Je verzekert je van betaling, door het leggen van beslag op het vermogen van een (rechts)persoon, zodra de vordering aan jou is toegewezen door de rechter. Dat vermogen van deze bewuste (rechts)persoon kan bestaan uit onroerend goed, loon, een bankrekening, maar ook delen van zijn/haar inboedel. Er bestaan twee vormen van beslaglegging, te weten; executoriaal beslag en conservatoir beslag.

Hoe werkt executoriaal beslag?  

Het woord zegt het eigenlijk al, executoriaal beslag gaat om executeren ofwel tenuitvoerleggen. Bij deze variant van beslag is de procedure bij de rechter al gevoerd, maar is de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan. De schuldenaar (degene die moet betalen) heeft dus ondanks een bevel van de rechter nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldaan jegens de schuldeiser (degene die nog geld krijgt). In zo’n geval kan er daad bij woord worden gevoegd en wordt het vonnis van de rechter tenuitvoergelegd. Een gerechtsdeurwaarder kan nu overgaan tot executoriaal beslag. Dit betekent dat hij letterlijk naar het huis van de schuldenaar kan gaan en (een deel) van zijn inboedel kan meenemen om deze te verkopen en om zo de schuld te betalen. Hiervoor heeft een gerechtsdeurwaarder een executoriale titel nodig. Deze zit in principe inbegrepen in het vonnis van de rechter. In andere gevallen kunnen ook dwangbevelen van bijvoorbeeld de Officier van Justitie gelden als executoriale titel. Deze titel moet de gerechtsdeurwaarder laten betekenen (zorgen dat de schriftelijke bevestiging aankomt bij de schuldenaar)

Hoe werkt conservatoir beslag?

Om goed over te kunnen gaan tot executoriaal beslag is het van belang dat er daadwerkelijk wat te halen valt bij de wederpartij. Het komt namelijk voor dat wanneer een persoon hoort dat er een schuldeiser beslag wil leggen op zijn bezittingen, hij er snel voor zorgt dat deze weggesluisd worden en er zo voor zorgt dat de hele beslaglegging onmogelijk wordt gemaakt. Om dit soort taferelen te voorkomen bestaat er conservatoir beslag. Om dit te bewerkstelligen dient de schuldeiser een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter. Deze rechter doet (niet erg diepgaand) onderzoek en kan er dan voor kiezen om de conservatoire beslaglegging toe te wijzen. Wanneer de rechter de beslaglegging toekent is het de schuldenaar verboden om zijn goederen of geld nog te verplaatsen (zorgen dat het weg is). De goederen worden dus al gereserveerd en bewaard om later mogelijkerwijs beslag op te leggen totdat de rechter uitspraak doet.

Voorbeeld
Roderick krijgt nog €100.000 van Ferdinand. Ferdinand is al bijna een jaar werkloos en heeft dus ook geen stabiele bron van inkomen meer. Wel heeft hij een garagebox met daarin twee oldtimers. De oldtimers zijn volgens hem erg veel geld waard. Ferdinand heeft al meerdere malen aan Roderick aangegeven dat hij niet van plan is om te betalen. Daarnaast vertelt hij dat hij de oldtimers waarschijnlijk gaat schenken aan zijn neef. Roderick ziet zijn vordering op Ferdinand in rook opgaan en besluit dat hij snel moet handelen. Hij wil direct naar de rechter stappen om Ferdinand te bewegen om na te komen of anders beslag te laten leggen op de oldtimers. Zijn net ingeschakelde advocaat raadt hem echter aan eerst een verzoekschrift te schrijven aan de voorzieningenrechter om zo conservatoir beslag te laten leggen op de oldtimers. Op deze manier kan Ferdinand de oldtimers niet meer snel schenken aan zijn neef om zo het beslag te ontduiken. Het conservatoir beslag stelt als het ware het executoriaal beslag veilig en verzekert Roderick van opbrengst.

Hoe vind ik een advocaat voor beslaglegging?

De schuldenaar kan op grond van het conservatoir beslag eieren voor zijn geld kiezen en de vordering voldoen – het beslag als drukmiddel. Maar het kan ook zijn dat de schuldenaar meent dat hij in zijn recht staat. Hij neemt een advocaat in de arm en er volgt een gerechtelijke procedure. Afhankelijk van het vonnis zijn de incassokosten (deurwaarder, uren advocaat) voor eiser of gedaagde.

Laat je voorafgaand aan een incassotraject goed informeren. De hoogte van de vordering speelt een rol bij de te kiezen strategie, net als de vermogenspositie van gedaagde en de mate waarin jouw vordering onbetwist is. Een advocaat incassorecht kan je helpen met het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Je zoekt iemand met kennis van zaken, een goede prijs-kwaliteitverhouding en een prettig persoon. Hoe die te vinden? Wel, via advocaatzoeken.nl

 Plaats direct je vraag