• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wordt jouw kind geweigerd bij aanmelding door een school? Wat je kan doen?

Wordt jouw kind geweigerd bij aanmelding door een school? Wat je kan doen?

Wordt jouw kind geweigerd bij aanmelding door een school? Wat kan je doen?

Vol = vol

Een basisschool mag je kind weigeren. Hier zitten echter wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst geldt natuurlijk “vol = vol”. Wanneer een basisschool het maximale aantal leerlingen voor dat jaar bereikt heeft en jij en je kind komen daarna aankloppen, mag de bassischool je kind weigeren. Ten tweede is van belang of jij in de juiste gemeente woont. Vervolgens geldt dat jij de geloofsuiting en levensbeschouwing van de school moet accepteren. Dit houdt in dat je je niet voor een islamitische school kan aanmelden als jij die geloofsuiting niet accepteert. Verder kan een school besluiten een kind te weigeren omdat hij ondersteuning nodig heeft waarin de school niet kan voorzien. Tenslotte geldt dat bijzondere scholen, die extra programma’s aanbieden bovenop het reguliere onderwijs, een bepaald kennisniveau vereisen. Voldoet jouw kind daar niet aan? Dan mag de school jouw kind weigeren.

Een voorbeeld van ouders die de opvatting van de school niet accepteren is bijvoorbeeld het geval in Zwitserland. Hier gaat het om een openbare school. Bij een openbare school geldt ook dat de opvatting van de school geaccepteerd moet worden door de ouders. Hierover is door het Europees Hof van Justitie besloten dat de school ouders van moslimmeisjes mag dwingen, tegen hun wil in, om hun dochters aan gemengd schoolzwemmen mee te laten doen (bron: RTL Nieuws, 2017).

Past het?

Vroeger gold dat er scholen waren voor passend onderwijs en gangbare scholen. Met ingang van de nieuwe Wet passend onderwijs en de nieuwe zorgplicht zijn scholen verplicht ieder kind een plekje te geven op hun school. Echter, niet elke school heeft hier de mogelijkheid toe. Mag de school jouw kind, die passend onderwijs nodig heeft, zomaar weigeren op de grond dat zij geen geschikt onderwijs kunnen vinden voor de beperking van jouw kind? Nee. Een school moet naar het individuele kind kijken en proberen aanpassingen te realiseren die voor jouw kind nodig zijn. De school waarbij jij je kind aanmeldt is daarbij ook verantwoordelijk voor het regelen van een passende plek voor jouw kind. Dus wanneer zij jouw kind weigeren, moeten zij ervoor zorgen, in overleg met jullie als ouders, dat er ergens anders een geschikte plek is voor jullie kind.

Mag een middelbare school een leerling weigeren?

Wanneer je je kind wilt aanmelden voor een middelbare school geldt, net als bij een basisschool, “vol = vol”. Daarnaast is van belang dat wanneer je een uitslag hebt gekregen met een adviesniveau van de basisschool voor jouw kind, je je kind ook op dat niveau moet inschrijven. Anders kan de middelbare school je kind ook weigeren. Wanneer de school vervolgens een bijzondere vorm van onderwijs aanbiedt bovenop het reguliere onderwijs, mag de school daar extra voorwaarden voor hanteren. Wederom geldt dat wanneer ouders de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteren, het kind geweigerd mag worden. Tenslotte geldt dat wanneer de leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school deze niet kan bieden, de school de leerling ook mag weigeren. Dit mag de school echter alleen doen als de verwachting is dat een leerling niet het onderwijsniveau van de betreffende schoolsoort aan kan. Hierbij moet de school naar het individuele kind kijken en niet afgaan op algemene ideeën die de school heeft van de beperking van het kind.

Niet-ingeënte kinderen weigeren?

Mag een kinderdagverblijf je kind weigeren? Voorgaande voorwaarden die voor de middelbare en basisscholen gelden, gelden ook voor kinderdagverblijven. Is er geen sprake van een van die voorwaarden, dan mag het kinderdagverblijf je kind niet weigeren. Tegenwoordig is echter een hele andere discussie gaande, namelijk: mag een kinderdagverblijf je kind weigeren als hij of zij niet ingeënt is? Ouders kiezen er steeds vaker voor om hun kind niet in te laten enten. Hierdoor ontstaan een hoop (horror)verhalen van kinderen die nog een paar vaccinaties nodig hadden, maar tijdens de prikken ziek werden door niet ingeënte kinderen. Bent u zo’n ouder die besloten heeft zijn of haar kind niet in te laten enten? De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat ouders verplicht moeten informeren over de aanwezigheid van niet-gevaccineerde kinderen. Zo kunnen ouders van wel-gevaccineerde kinderen inschatten hoe ‘veilig’ de opvang is voor hun kind.

Niet ingeënte kinderen weigeren een te vergaande maatregel? Dat vinden ze in Italië niet. In de Italiaanse provincie Emilia-Romagna mogen kinderen die niet gevaccineerd zijn niet meer naar een kinderdagverblijf (bron: RTL Nieuws, 2016).

Alleen op de po

Een basisschool mag je kind weigeren als je kind niet zindelijk is. Het verschonen van je kind is namelijk geen taak voor leraren. Het kost tijd en leraren kunnen tegenwoordig nog maar moeilijk in de beperkte capaciteit en de huidige tijdsdruk de vele kennis op de kinderen overbrengen, laat staan dat ze tijd overhouden om luiers te verschonen. Op een leeftijd van vijf jaar mag je kind naar de basisschool. Je hebt dus vijf jaar de tijd om je kind op die pot te krijgen in zijn eentje. Is het echt onmogelijk om je kind zindelijk te krijgen, of heeft dit een andere (medische) oorzaak? In dat geval kan je in overleg met de school of een leerkracht hiervoor een oplossing zoeken.

Ben je het niet eens met de school?

Is jouw kind geweigerd door de school? In dat geval moet het schoolbestuur jou schriftelijk uitleggen waarom jouw kind niet wordt toegelaten tot deze school. Ben je van mening dat dit onterecht is? Binnen zes weken kan je schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind. Een advocaat kan samen met jou een helder uiteengezet bezwaarschrift indienen. Het schoolbestuur beslist vervolgens binnen vier weken naar aanleiding van jouw bezwaar of ze je kind alsnog zullen toelaten. Als je je bezwaar graag mondeling wilt toelichten, moet de school jou daar binnen deze vier weken de mogelijkheid toe bieden. Wanneer de school wederom besluit je kind te weigeren kan je naar de bestuursrechter, in geval van openbaar onderwijs, of naar de civiele rechter, in geval van bijzonder onderwijs, stappen. Tezamen met een advocaat kan jij je hard maken tegen de schoolleiding. Heb jij met eigen ogen, bijvoorbeeld bij (een van) je eigen kinderen meegemaakt, dat een kind onterecht is geweigerd?

Via ons kun je een gespecialiseerde advocaat inschakelen die ervoor kan zorgen dat deze handeling van de school niet ongestraft blijft en jouw kind ‘normaal’ naar school kan gaan. »»