• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Work-life balance; wat mag je baas van je vragen?

Work-life balance; wat mag je baas van je vragen?

Work-life balance; wat mag je baas van je vragen?

1. Verplicht overwerken

Vraagt je baas je om over te werken? Dan kan je dit niet zomaar weigeren. De wet zegt dat jij je als werknemer ‘redelijk’ moet opstellen tegenover je werkgever. Dit geldt zeker wanneer het bedrijfsbelang in het geding is. Van overwerk is echter alleen sprake wanneer je incidenteel meer uren werkt dan het aantal uren wat in je arbeidscontract is opgenomen. Incidenteel houdt in dat het om een afwijking van de normale situatie moet gaan. Wanneer je structureel moet overwerken is dit een andere situatie. Dan is er sprake van een te lichte bedrijfsbezetting en moet je baas gewoon meer mensen aannemen. Jij kunt dit overwerk dan weigeren. Je kunt dan ook afspreken met je werkgever dit overwerk te laten uitbetalen, in de vorm van vrije tijd of extra loon. Kijk, voordat je hierover met je baas in gesprek gaat, wel even je cao na. In branches waar overwerk veel voorkomt bevat de cao hier afspraken over. Voor iedere werknemer geldt wel de Arbeidstijdenwet. Deze wet stelt dat, ongeacht in welke cao je valt, je niet meer dan twaalf uur per dienst, zestig uur per week, gemiddeld 55 uur per vier weken of gemiddeld 48 uur per week in periode van zestien weken mag werken.

Werk je structureel over? Dan is het echt van belang dat je met je baas in overleg gaat over eventuele uitbetaling van deze uren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat men gemiddeld 8,4 uur per week overwerkt. Dat komt neer op een hele werkdag extra werken, zonder loon (bron: TotallyMoney.com, 2017).

2. Schoolziek

Wanneer jij je ziekmeldt bij je baas heb je vaak het idee dat je uitgebreid over je ziektebed moet vertellen omdat je baas je anders niet zou geloven. Onzin! Als je jezelf als werknemer ziekmeldt hoef je geheel geen medische informatie over jezelf te verstrekken. Het is niet nodig om in detail te treden over alles wat je mankeert. Jouw medische informatie is namelijk ‘gevoelige informatie’ en het is je goed recht om die informatie voor jezelf te houden. Blijft je baas maar doorvragen? Met de boodschap: ‘ik ben ziek en kan niet werken’ heb jij genoeg laten weten. De enige die het recht heeft om iets te vragen is de bedrijfsarts.

3. Bel-me-niet register

Mag je baas dan helemaal niets vragen aan de telefoon wanneer jij je afmeldt? Dat is dan ook weer niet waar. Je baas mag geen ziekte gerelateerde vragen stellen, maar wel werk gerelateerde vragen. Je werkgever mag bijvoorbeeld informeren hoelang je verwacht ziek te zijn, of er werkzaamheden zijn die je nu nog wel kan verrichten en of je bereikbaar bent. Je baas kan namelijk van je vragen dat je doorgeeft waar je verblijft en kan van je vragen telefonisch bereikbaar te zijn.

4. Overplaatsing

Je hebt net je huisje, je boompje en je beestje in een prachtig dorpje, dichtbij je werk, komt je werkgever met het fantastische idee om je over te plaatsen naar een andere vestiging. Moet jij hiermee akkoord gaan? Nee. Je werkgever mag je niet zomaar overplaatsen naar een andere vestiging, omdat hij hiermee eenzijdig je arbeidsvoorwaarden verandert. Hierbij is wel van belang wat de redelijkheid is van de overplaatsing. Wil je werkgever je voor enkele weken op een andere vestiging laten bijspringen? Dan zal jij hier, tenzij je hier grote bezwaren voor hebt, mee akkoord moeten gaan. Ook is van belang of jij als werknemer je werk goed hebt uitgevoerd. Heb jij met de pet naar je werk gegooid en is de baan die je nu hebt niet meer geschikt voor je, maar een andere functie (bij een andere vestiging) wel? Dan zal jij in redelijkheid moeten overwegen die andere functie aan te nemen. Zijn er echter geen redenen om aan te nemen dat je werkgever eenzijdig je arbeidsvoorwaarden mag veranderen, dan hoef jij hier niet mee akkoord te gaan. Het is van belang om juridisch advies in te winnen over jouw rechten en de rechten van je baas wat betreft het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan je hierin bijstaan.

5. Meer of minder werken?

Heb je het idee dat je work-life balance totaal de verkeerde kant is uitgeschoten en vind je het tijd worden om eens wat meer aandacht aan je privéleven te besteden? Werk je al minstens een halfjaar bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers? Dan kun jij je baas vragen of je misschien minder kunt gaan werken. Wanneer jij een schriftelijk verzoek doet aan je werkgever dan moet je werkgever naar jouw verzoek kijken en je verzoek, tenzij je werkgever een hele goede reden heeft dit niet te doen, toewijzen. Vind je het eigenlijk wel erg leuk op je werk en wil je eigenlijk wel meer uren werken? Dit systeem werkt ook andersom. Werk je al minstens een halfjaar bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers? Dan kan jij je baas een schriftelijk verzoek doen om meer uren te werken. Wederom geldt wel: dit moet mogelijk zijn binnen je bedrijf en je werkgever mag je dit weigeren, mits hij een hele goede reden heeft.

Vraagt je baas je structureel om (onbetaald) over te werken, en wil je dit niet meer? Stelt je baas onredelijke eisen aan je ziekmelding, of vraagt je baas van je om te verhuizen voor werk? Heb jij je baas voorgesteld je arbeidsuren te verhogen of verlagen en weigert je baas dit zonder goede reden? Een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht biedt de uitkomst. Een advocaat gaat met of voor jou in gesprek met je baas en zorgt ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Klik hier voor een professionele arbeidsrechtadvocaat. »»