• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Auto van de zaak inleveren? Dacht het niet!

Auto van de zaak inleveren? Dacht het niet!

Auto van de zaak inleveren? Dacht het niet!

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Je kunt je arbeidsvoorwaarden indelen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de ‘belangrijke’ voorwaarden waar je echt niet zonder kunt, zoals het loon dat op een bepaalde datum wordt gestort, maar ook de wettelijk verplichte vakantietoeslag van acht procent. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aanvullende regelingen, zoals je reiskostenvergoeding, studiekosten, maar ook de auto van de zaak – je leasebak.

Snoep afpakken van een peuter

Tussen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bestaat geen verschil wat betreft de hardheid van de gemaakte afspraken. De afspraken zijn vastgelegd in een arbeidsvoorwaardencontract en wanneer iemand ervoor kiest om zich niet aan die afgesproken voorwaarden te houden, is sprake van contractbreuk. Heeft jouw werkgever jou een auto beloofd bij het begin van het arbeidscontract, dan is dat een secundaire arbeidsvoorwaarde en mag jij deze voorwaarde gedurende de loop van dat contract niet van jou afgenomen worden. Wordt deze arbeidsvoorwaarde wel van je afgenomen? Dan heb je recht op schadevergoeding.

Stilzwijgende secundaire arbeidsvoorwaarden

Een voorbeeld is de zaak van een werkneemster die in dienst was van een bedrijf, waar zij een auto van de zaak van had gekregen, met het idee daarmee 17.500 km per jaar te rijden. Elk jaar bleef zij ver onder het aantal kilometers. Een auto kon niet meer uit en mevrouw moest haar auto inleveren. De rechter oordeelde in deze zaak dat, ondanks dat de auto niet in de arbeidsvoorwaarden was opgenomen, het hier ging om een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit omdat zij al een aantal jaren een auto van de zaak had gehad. Op deze manier is er een stilzwijgende arbeidsovereenkomst tot stand gekomen waar de auto van de zaak in stond opgenomen (bron: Rechtspraak, 2013).

Loonsverhoging

Het gevolg aan het afnemen van een auto bij werknemers die deze al jaren (privé en zakelijk) gebruiken, is dat zij geen auto meer hebben. Op deze manier lijden werknemers ernstig leed wanneer zij de auto niet meer mogen gebruiken. Wil de werkgever toch de auto rechtmatig afnemen? Dan moet hij dit nadeel vergoeden door het salaris te verhogen of op een andere manier de schade voor de werknemers te compenseren.

Better safe than sorry

Wanneer je wilt voorkomen dat je werkgever je auto afneemt wanneer je een bepaald aantal kilometers niet haalt, of wanneer je voor lange tijd ziek bent, kun je voorzorgsmaatregelen nemen. Je kunt namelijk in je arbeidsovereenkomst regelen dat je recht op een auto van de zaak in zo’n geval niet vervalt. Zo weet je zeker dat je werkgever je auto niet kan afpakken. Heeft jouw werkgever besloten je leaseauto af te nemen, of helemaal te stoppen met de auto’s van de zaak? Dan hoef je hier niet (zonder compensatie in ruil te ontvangen) mee akkoord te gaan. Een advocaat gespecialiseerd in het contractenrecht en het arbeidsrecht kan je helpen de wederpartij (de werkgever) aansprakelijk te stellen.

Klik hier voor een contractenrechtadvocaat. »»