• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijfsongeval? De werkgever moet betalen

Bedrijfsongeval? De werkgever moet betalen

De metaalsector is gevaarlijk

Met name in de bouw en in de productie zijn bedrijfsongevallen (klein of groot) aan de orde van de dag. De meeste bedrijfsongevallen komen voor in de metaalsector. In 2015 bleef 5,1 procent van de werknemers weleens een dag thuis nadat ze betrokken waren geweest bij een ongeluk op de werkplek. Dicht daarop zitten de bouwvakkers. Van hen kon 4,1 procent een of meerdere dagen niet werken als gevolg van een bedrijfsongeval (bron: onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Je kunt letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval verhalen, maar ook wanneer je werkgever met betrekking tot je arbeidsomstandigheden in gebreke is gebleven, is verhaal mogelijk. Hier is bijvoorbeeld sprake van als je werkgever te weinig veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Schade kan zich ook uiten in de vorm van geestelijk letsel.

De hoofdoorzaak van letsel op de werkvloer is een valpartij (in 29 procent van de gevallen). In 22 procent van de gevallen ging het echter om ander soort letsel, namelijk verbaal of fysiek geweld, waaronder schoppen of bijten door een collega (bron: Volkskrant, 2016). Pesten op het werk is dus ook een groot probleem.

Bedrijfsongeval? De werkgever moet betalen

Wie betaalt?

In veel gevallen is je werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld, wanneer je werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om jou als werknemer te beschermen of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet goed zijn nageleefd door de werknemers en de werkgever te weinig daarop heeft toegezien. Bedrijfsongevallen kunnen ook ontstaan wanneer je werkgever te veel van je heeft gevraagd, of gebruik heeft gemaakt van ondeugdelijk materiaal. Overal waar je werkgever te kort is geschoten in het ‘beschermen’ van jou als werknemer kan jij je schade verhalen op de werkgever. Alleen bij opzet of roekeloos gedrag door jou als werknemer of als je werkgever kan aantonen dat hij voldoende zorg heeft besteed aan de veiligheid van je werknemers kan de werkgever onder aansprakelijkheid uitkomen.

Mannen hebben de grootste kans op een bedrijfsongeval. Dit is omdat mannen vaker dan vrouwen een gevaarlijk beroep uitoefenen. In de beroepsgroepen waarin het vaakst ongevallen plaatsvinden zijn 9 van de 10 keer meer mannen werkzaam dan vrouwen (bron: Volkskrant, 2016).

Jij belt of ik bel

Bij ernstige gevallen is je werkgever verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen. Dit is bijvoorbeeld wanneer je als werknemer naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven, invalide of blind wordt na het ongeval of zelfs te overlijden komt. De Arbeidsinspectie doet dan onderzoek en stelt een proces-verbaal op, wat belangrijk bewijs vormt voor eventuele vergoeding voor de werknemer. Heeft de werkgever de Arbeidsinspectie niet ingeschakeld? Dan kan je dit als werknemer zelf doen.

De hand ophouden

Vind je het moeilijk om bij je werkgever aan te kloppen om je schade te laten vergoeden? Grote kans dat je werkgever verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Het is dus helemaal niet raar als je de schade welke is opgetreden door een bedrijfsongeval verhaalt bij je werkgever. Wees hier niet terughoudend in. Veel werknemers die ‘ziek’ thuis zitten als gevolg van een bedrijfsongeval geven niet aan dat een ongeval de oorzaak is voor hun ziekte. Zonde, want aangeven dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen niet goed zijn nageleefd kan, naast dat het schadevergoeding oplevert, voorkomen dat je collega’s straks ook thuis komen te zitten.

In het bedrijfsleven vinden per jaar ongeveer 478.000 duizend ongevallen plaats. Jaarlijks komen zo’n 80 tot 100 werknemers aan het eind van de dag niet meer thuis, omdat ze slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval met een dodelijke afloop (bron: onderzoek Centraal Bureau voor Statistiek, 2013).

Daar kun je mee thuiskomen

Moet je een auto gebruiken op je werk als postbode? Of ga je op de fiets naar je klanten als kraamverzorgster en heb je hiermee schade berokkend? De Hoge Raad heeft bepaald dat je werkgever daarvoor een verzekering moet afsluiten. In zo’n geval geldt dat die verzekering zo ver moet gaan dat hij al je schade vergoed, zelfs als het ongeval je eigen schuld is.

Ben jij verzeild geraakt in een bedrijfsongeval of wil je hier meer informatie over? Klik dan hier voor een letselschadeadvocaat. »»