• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijfsongeval

Stel je loopt op de bouwplaats (met je veiligheidshelm op) en ineens valt van de steiger een plank op je schouder. Helaas is de schade meer dan alleen een paar blauwe plekken en het blijkt dat je een paar maanden niet zult kunnen werken. Wat te doen?

Plaats direct je vraag

Advocaat Bedrijfsongeval

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk wat je overkomt tijdens werktijd. Meestal is het ook een ongeval óp de werkvloer, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In Nederland komen per jaar ongeveer 220.000 bedrijfsongevallen voor. Gelukkig is er vaak sprake van een schrammetje en kun je, los van de schrik, gewoon weer door met werken. Het ongeval kan echter ook ernstiger gevolgen hebben, waardoor je een tijd in het ziekenhuis moet doorbrengen of thuis moet zitten om weer te herstellen. In dat geval spreekt men van letselschade door een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

In Nederland is bij wet bepaald dat in vrijwel alle gevallen de werkgever aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval. Uitgangspunt van de wetgever is dat een werknemer de ‘zwakkere’ partij is,  en de werkgever een  ‘sterke’ partij.

Dat betekent dat de rechter in vrijwel alle gevallen zal oordelen dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval. Van een werkgever mag namelijk verwacht worden dat hij er alles aan doet om een veilige werkomgeving voor zijn of haar werknemers te creëren. Wanneer er bijvoorbeeld met machines gewerkt wordt, is het de verantwoordelijk van de werkgever om er voor te zorgen dat de bewegende onderdelen van een machine zoveel mogelijk afgeschermd zijn. Wanneer je op een vloer werkt waar olie op terecht kan komen, is het de verantwoordelijk van je baas om ervoor te zorgen dat er rubber matten of andere materialen gebruikt worden om te voorkomen dat je onderuit gaat over de gladde vloer. Als je in een koelcel werkt, is het de verantwoordelijkheid van je baas om voor thermokleding of andere kleding te zorgen zodat je voldoende beschermd bent tegen de kou, enz.

Een werkgever zal uiteraard de werknemers willen beschermen tegen ongevallen (en eventueel letsel als gevolg daarvan). Daarom zijn er in Nederland allerhande veiligheidsregels waaraan werkgevers moeten voldoen. Maar stel je nu voor dat aan alle voorwaarden is voldaan en er toch nog een ongeluk plaatsvindt? Omdat het niet redelijk is om jou als werknemer de schade te laten leiden voor een letsel dat je tijdens je werkzaamheden hebt opgelopen, wordt in de meeste gevallen de werkgever verantwoordelijk gehouden. Let wel, er zijn situaties denkbaar waarin je als werknemer aansprakelijk kan worden gehouden voor een bedrijfsongeval. Daarover hieronder meer.

De eerste stap die je zult moeten maken wanneer je door een bedrijfsongeval letsel hebt opgelopen, is het aansprakelijk stellen van je werkgever. Veel mensen vinden dit niet prettig om te doen, het zou immers je relatie met je baas onder druk kunnen zetten. Of je bent van mening dat je baas niets kon doen aan je ongeluk. Toch zal je deze stap moeten zetten. Anders moet je zelf opdraaien voor de kosten en eventueel inkomensverlies. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat werkgevers zich bewust zijn van de financiële risico’s bij een bedrijfsongeval. Zij zullen in 99% van de gevallen daarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Daardoor is je werkgever gewoon verzekerd voor de financiële gevolgen van jouw letselschade. 

Werknemer aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Er zijn uitzonderingen denkbaar waarin je als werknemer wel aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval. In dat geval moet worden aangetoond dat je of bewust een ongeval hebt veroorzaakt of dat je laakbaar gedrag hebt vertoond, en daardoor extreem veel risico nam bij het uitvoeren van je taken. Je werkgever moet dan op zijn minst de volgende maatregelen hebben genomen (voorafgaand aan het ongeval):

 • Je werkplek is veilig;
 • Er waren voldoende veiligheidsmaatregelen genomen;
 • Er waren voldoende veiligheidsmiddelen aanwezig en er zijn meermaals veiligheidsinstructies afgegeven;
 • Er werd gecontroleerd of de instructies werden nageleefd;
 • De werkgever heeft zich zoveel mogelijk verzekerd voor schade die je als werknemer oploopt bij een bedrijfsongeval.

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Daarnaast moet de werkgever dus bewijzen dat je als werknemer laakbaar gedrag hebt vertoond of, een extreem voorbeeld, het ongeval met opzet hebt laten plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat een rechter maar in enkele gevallen de werkgever in het gelijk stelt en de werknemer aansprakelijk houdt voor het bedrijfsongeval.

Welke schadeposten heb je bij een bedrijfsongeval?

Wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval met letselschade, dan kunnen de kosten heel gauw hoog oplopen. De meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval zijn extra kosten (medische kosten, taxikosten en andere kosten die gemaakt worden als gevolg van het letsel) en het teruglopen van inkomsten.

Vaak dienen deze schadeposten zich al direct na het ongeval aan. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen bij letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval. De advocaat kan je werkgever op de hoogte stellen van het feit dat je de werkgever aansprakelijk stelt voor het ongeval, hij kan de onderhandelingen met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van je werkgever voeren en kan je kansen inschatten wanneer een rechter uitspraak moet doen over de geleden schade. Daarnaast is het berekenen en vaststellen van schade een behoorlijk ingewikkeld proces, waarbij je een ervaren advocaat goed kunt gebruiken.

Het is verstandig om schriftelijk vast te leggen welke financiële gevolgen het opgelopen letsel voor je heeft. Bij de schadepost 'extra kosten' zijn er een aantal kosten die direct in het oog springen. Zo is er in het geval van een opname natuurlijk de rekening van het ziekenhuis en eventuele rekeningen van een fysiotherapeut of de huur voor krukken of een rolstoel. Maar ook de brandstofkosten die familie of vrienden hebben om een bezoek aan het ziekenhuis af te leggen, kunnen op het lijstje met extra kosten. Immers, ze zijn een direct gevolg van het bedrijfsongeval en het is niet redelijk als jij daar (indirect) onder moet lijden.

Bij verlies aan inkomsten is het soms lastiger om vast te leggen welke financiële gevolgen er zijn als gevolg van het bedrijfsongeval. Voorbeelden van verlies van inkomen zijn:

 • Als je je als werknemer nog maar 70% krijgt doorbetaald na het ongeval;
 • Overuren en andere extra werkzaamheden behoren niet meer tot de mogelijkheden;
 • Een jaarcontract wat niet verlengd wordt als gevolg van het bedrijfsongeval;
 • Het mislopen van winstdeling of bonussen omdat je (tijdelijk) niet meer kan werken bij je werkgever;
 • Het missen van een promotie omdat je een tijd uit de running bent geweest;
 • Het missen van pensioenopbouw.

Zoals je ziet, is het in sommige gevallen heel lastig te bepalen of je bepaalde inkomsten bent misgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval. Zo kan een rechter van mening zijn dat als je geen bedrijfsongeval had gehad, je alsnog geen promotie had gekregen. Toch is het verstandig om alle misgelopen inkomsten schriftelijk vast te leggen. Mocht de rechter je in het gelijk stellen dan kan de letselschadevergoeding daardoor hoger uitvallen.

Hoe zit het met letselschade en bedrijfsongevallen bij uitzendkrachten en zelfstandigen (zzp’er)?

Een uitzendkracht of een zelfstandige is in principe niet in dienst bij de werkgever. Immers, de uitzendkracht wordt uitbetaald door het uitzendbureau en de zelfstandige werkt voor zichzelf. Toch is het zo dat de Nederlandse wet ook deze soort werknemers beschermt. Wanneer een werkgever een uitzendkracht of zzp’er in huurt, dan is de werkgever ook verantwoordelijk voor de veiligheid van deze arbeidskrachten. Wat er dan vaak gebeurt, is dat je als uitzendkracht of zzp’er in de ogen van de wet ten tijde van het bedrijfsongeval als werknemer (en dus als ‘zwakkere’ en goed beschermde partij) wordt gezien. Let op, of dit daadwerkelijk het geval is, verschilt per ongeval. De 'omstandigheden van het ongeval' spelen bij de - al dan niet - wettelijke bescherming van uitzendkrachten en zzp'ers een grote rol. 

Bedrijfsongeval en verkeersongeval

Een aparte categorie binnen de bedrijfsongevallen is het verkeersongeval. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat al jouw werkzaamheden op de weg plaatsvinden (als vrachtwagenchauffeur of als bezorger van pakketten). Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat je werkgever dan alsnog aansprakelijk kan worden gesteld voor de letselschade. Bij een verkeersongeval kan de letselschade aanzienlijk zijn (denk bijvoorbeeld aan whiplash, waarvan het herstel zeer lang kan duren). Anders dan op de werkvloer zelf, zijn er wel een aantal factoren waar de werkgever niet volledig voor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Een van de elementen die daarbij direct in het oog springt is je eigen verantwoordelijkheid als bestuurder. Wanneer je tijdens je werk als bezorger van pizza’s met de bedrijfsauto op een gelijkwaardig kruispunt iemand die van rechts komt geen voorrang verleent, dan ben jij als bestuurder verantwoordelijk voor het ongeluk. Blijft staan dat je deze schade hebt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Daarom blijft het (deels) de verantwoordelijkheid van de werkgever. Van de werkgever mag verwacht worden dat hij rekening heeft gehouden met de risico’s die een je als werknemer loopt, wanneer je voor je werkgever deelneemt aan het verkeerd. Daarom mag van de werkgever verwacht worden dat hij zich daar afdoende tegen verzekerd heeft.

Het is een ander geval als je bijvoorbeeld door rood licht rijdt. In dat geval ben je in overtreding en is het maar de vraag of de werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de door jou opgelopen letselschade.

Wat ook buiten de verantwoordelijkheid van de werkgever valt is letselschade die opgelopen wordt in een verkeersongeval van of naar het werk. Die tijd valt in principe buiten werktijd en is het risico van de werknemer zelf. Je had als werknemer ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het maakt voor de aansprakelijkheid ook niet uit of je gebruik maakt van leaseconstructie of een bedrijfsauto wanneer je een ongeluk hebt tijdens de rit naar of van je werk. Je blijft hier als werknemer zelf verantwoordelijk voor.

Er zijn echter wel uitzonderingen denkbaar op deze regel. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik mag maken van een bedrijfswagen is het de verantwoordelijkheid van werkgever dat de betreffende auto ook veilig is. Wanneer duidelijk aangetoond kan worden dat een werkgever de veiligheid van de bedrijfswagens te weinig of te summier heeft kunnen garanderen (bijvoorbeeld door te weinig controles of de afwezigheid van bepaalde veiligheidsmaatregelen), dan bestaat de mogelijkheid om de werkgever verantwoordelijk te houden voor de eventuele letselschade opgelopen in het verkeer tijdens de rit van of naar je huis.

Is er bij jou op het werk een ongeluk gebeurt waardoor je nu thuis zit? Of ben je onderuit gegaan en hou je daardoor last van je nek en wil je werkgever de fysiotherapeut niet betalen? Ben je bang om je werkgever aansprakelijk te stellen voor de letselschade die je hebt opgelopen tijdens je werkzaamheden? Onze advocaten staan je bij met raad en daad en deskundig advies. De advocaten bij www.advocaatzoeken.nl weten als geen ander hoe belangrijk het is om je recht te 'halen' bij een bedrijfsongeval. 

Plaats opdracht