• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Medische fouten en medische missers

Medische fouten en medische missers

Je hoort er in het nieuws steeds vaker over : artsen die nalatig zijn of onzorgvuldig handelen, waardoor jij als patiënt (blijvende) schade oploopt. Dit soort fouten worden medische missers of medische fouten genoemd.

Om te bewijzen dat de fout bij de betreffende behandelaar ligt, is de hulp van een letselschade advocaat noodzakelijk.

Plaats direct je vraag

Advocaat Medische Fout

Wat is een medische fout?

Hoe wrang het ook klinkt, bij elke werkzaamheid die door mensen wordt uitgevoerd kunnen fouten gemaakt worden. Artsen of andere medische behandelaars zijn hier – helaas – geen uitzondering op. Het verschil met de andere beroepen is dat de fouten en vergissingen van medici vaak veel grotere gevolgen hebben in vergelijking met andere professies - een typfout in een brief veroorzaakt meestal geen blijvend letsel. Bij medici gaat het om de gezondheid van jou als mens; en er wordt terecht gesproken over gezondheid als het grootste goed.

Alhoewel iedereen dus fouten kan maken, is er bij sommige medische vergissingen sprake van dusdanige nalatigheid of stommiteit van de behandelend arts, dat men spreekt van een medische fout of een medische misser. Een van de meest gemaakte medische fouten is de rechts-links-vergissing. In plaats van het afzetten van het linkerbeen als gevolg van diabetes, wordt per abuis het rechterbeen afgezet. De gevolgen zijn voor jou als patiënt bijna niet te overzien. Je bent voor de rest van je leven blijvend invalide en de psychische, materiële & immateriële schade is enorm. En dat allemaal door de simpele vergissing van de arts. 

In een theoretisch perspectief moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan om van een medische fout of misser te kunnen spreken:

 • De prestatie van de arts of huisarts is slecht omdat de medisch behandelaar onzorgvuldig heeft opgetreden;
 • Een andere arts had een vergelijkbare procedure goed/beter kunnen uitvoeren. In vergelijking met de collega-medicus heeft jouw behandelaar slecht werk geleverd;
 • De door jou opgelopen fysieke schade is het gevolg van de fout van de arts. De schade en de klachten die jij ervaart waren niet aanwezig voor de behandeling door de betreffende arts.

Wanneer deze drie voorwaarden kunnen worden bewezen, dan is sprake van een medische fout die gemaakt is door jouw huisarts, arts of medische behandelaar.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van medische missers:

 • De meniscus van je rechterknie is gescheurd. Maar de chirurg heeft in plaats van de rechtermeniscus de meniscus in de linkerknie geopereerd; 
 • Na een operatie aan de blindedarm houdt mevrouw De Jong uit Hilversum maar buikpijn op een bepaalde plaats. Na onderzoek blijkt dat de arts tijdens de operatie een gaasje heeft laten zitten in de buik. Een nieuwe operatie is noodzakelijk om het gaasje weer te verwijderen; 
 • Meneeer van Broekhuizen uit Amsterdam heeft zijn sleutelbeen gebroken en een operatie is noodzakelijk om het bot weer aan elkaar te zetten. Na de operatie gaat de operatiewond ontsteken en het litteken wordt veel groter dan nodig was geweest. De ontsteking blijkt het gevolg van gebrekkige hygiëne van het ziekenhuis.

Bij al deze voorbeelden gaat het om fouten die gemaakt zijn tijdens een medische behandeling. Medische fouten kunnen echter ook buiten operaties gemaakt worden.

Andere voorbeelden van medische missers zijn:

 • Fouten gemaakt door een gebrekkige organisatie; 
 • Schending van het beroepsgeheim door de arts;
 • Schending van de informatieplicht door de arts.

Als je schade hebt opgelopen door een medische fout of een medische misser, heb je mogelijk recht op een vergoeding. Om een schadevergoeding te krijgen voor een medische misser, moet je kunnen bewijzen dat de bewuste arts in gebreke is gebleven.

Wat is de procedure na een medische fout?

Van één ding kun je zeker zijn als je het slachtoffer bent van een medische fout: de tegenpartij (in dit geval artsen, medische behandelaars & de verzekeraar) zullen er alles aan doen om niet verantwoordelijk te worden gesteld voor de geleden schade. Net als bij andere vormen van letselschade is het dus van evident belang wie aansprakelijk is voor de geleden schade.

Anders dan bij bijvoorbeeld letselschade door een bedrijfsongeval (waar de werkgever moet bewijzen dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor het ongeval en schade), ligt bij letselschade als gevolg van een medische fout, de bewijslast bij de patiënt - het slachtoffer. De arts hoeft zijn onschuld in eerste instantie niet te bewijzen. Het is aan jou om aan te tonen dat de behandeld arts verantwoordelijk is voor de medische misser. 

Wat is dan het eerste wat je moet doen als je klachten begint te krijgen na de behandeling door een arts, en jij de indruk hebt dat dit het gevolg is van nalatigheid van je behandelaar? Om juridisch goed beslagen ten ijs te komen, is het verstandig om direct je medisch dossier op te vragen bij je medisch behandelaar. Artsen zijn verplicht om je een kopie te verschaffen van je medisch dossier. Vervolgens is het verstandig om in een ander ziekenhuis direct een second opinion aan te vragen. Bij de second opinion kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van medisch letsel (en indien nodig kan dit direct behandeld worden) en de arts die de second opinion uitvoert, kan inschatten of de eerste behandelaar inderdaad nalatig is geweest. Tenslotte is het verstandig om, als inderdaad blijkt dat je het slachtoffer bent van een medische misser, direct een dossier aan te leggen. In dit dossier neem je alle correspondentie op tussen jou en je arts en/of het ziekenhuis, alle correspondentie tussen jou en de diverse verzekeraars en de bonnetjes en kwitanties van kosten die je gemaakt hebt als gevolg van de medische fout vanaf het moment dat de letselschade merkbaar werd.

Wie is er verantwoordelijk: de arts of het ziekenhuis?

In principe is het zo dat het ziekenhuis waar een arts of medisch specialist in dienst is, verantwoordelijk is voor het handelen en de werkzaamheden van al haar medewerkers. Is een arts dus in dienst van het ziekenhuis, dan zal het ziekenhuis verantwoordelijk zijn. Is de arts echter voor zichzelf werkzaam in een ziekenhuis (bijv. in een maatschap) of is het een huisarts, dan is de arts zelf verantwoordelijk.

Schakel de expertise van een letselschadeadvocaat in

Het bewijzen van de aansprakelijkheid van een arts voor een medische fout is iets wat expertise vereist. Bij advocaatzoeken.nl zijn een aantal zeer ervaren letselschade advocaten aangesloten. De advocaat helpt je met het verwoorden van de klacht, het verantwoordelijk stellen van de arts en aanleggen van een dossier.

Wat is een medische machtiging?

Om de aansprakelijkheid voor letselschade door medische fouten te kunnen vaststellen is het van belang dat een derde partij met medische kennis inzicht krijgt in je medisch dossier. Dit is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste kan het zo zijn dat de letselschade die is opgelopen niet het gevolg is van het handelen van de arts, maar dat er in jouw medische situatie, voorafgaand aan de behandeling van de arts, al dusdanige omstandigheden aanwezig waren waardoor de kans op complicaties veel groter was dan bij andere patiënten. In dat geval zal het veel lastiger zijn om de arts verantwoordelijk te stellen voor de letselschade. 

Daarnaast is het medisch dossier belangrijk omdat door het nagaan van de stappen die arts gezet heeft (zowel de praktische als de gedachtenstappen) kan worden ingeschat in hoeverre de behandelaar een inschattingsfout heeft gemaakt; er moet worden nagegaan of daadwerkelijk sprake is van laakbaarheid of nalatigheid. Een arts heeft namelijk bij wet de verplichting om alles te doen wat in zijn of haar macht ligt om bij te dragen aan de gezondheid van de patiënt. Dit noemt men ook wel de inspanningsverplichting. Dat betekent dus niet dat een arts geen fouten mag maken. Wanneer uit het medisch dossier blijkt dat de arts niet nalatig is geweest, het medisch dossier goed op orde heeft en jou, als patiënt, voldoende op de hoogte heeft gehouden van het medisch proces en de risico’s van alle handelingen - in zo'n geval wordt het lastig om een arts aansprakelijk te stellen voor de letselschade opgelopen bij een medische ingreep. Ook als er wel fouten zijn gemaakt bij de behandeling. Als gezegd: een arts hoeft geen foutloos werk af te leveren, maar dient wel al het redelijke te doen om fouten te voorkomen. 

Kortom, inzage in het medisch dossier is van groot belang. Echter zijn medische gegevens vertrouwelijk en mag een arts deze alleen delen met derden wanneer jij daar schriftelijk akkoord voor geeft. Dit noemt men een medische machtiging. Je kunt deze medische machtiging geven door middel van een brief of je kunt je verzekering toestemming geven deze machtiging te geven.

Hoogte bedrag letselschade na medische fout

De hoogte van het bedrag dat je krijgt uitgekeerd na een medische fout verschilt van geval tot geval. Om kans te maken op een letselschadevergoeding moet je in ieder geval de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen, er moet door jou zijn bewezen dat er sprake is van een medische fout en de rechter moet in zijn uitspraak aangeven dat hij het eens is met de stelling dat de arts nalatig heeft gehandeld en jij recht hebt op een letselschadevergoeding. 

Hoogte bedrag letselschade is afhankelijk van verschillende schadeposten

De hoogte van het bedrag dat je krijgt uitgekeerd is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid schade die je hebt opgelopen. De schade bij een medische fout bestaat uit bijvoorbeeld gederfde inkomsten, extra kosten en verminderde levensvreugde. Als je bijvoorbeeld graag tuinierde, maar dat nu niet meer kunt, heb je een tuinman nodig. Dat zijn extra kosten, maar tevens kun je je hobby niet meer uitoefenen. Dat noemt men verminderde levensvreugde. Het is niet meer dan redelijk dat je daar een schadevergoeding voor ontvangt.

Hoogte bedrag letselschade na medische fouten: recente voorbeelden

Zoals gezegd verschilt de hoogte van een letselschadevergoeding bij een medische fout van geval tot geval. Wel kan de hoogte van een letselschadevergoeding in een vergelijkbare zaak een indicatie geven van het bedrag dat je kunt verwachten als de rechter je in het gelijk stelt. Hieronder volgen een paar recente voorbeelden van uitspraken met letselschadevergoedingen na een medische fout:

 • Na een operatie in de mond heeft de patiënt ineens veel minder gevoel in de tong. De rechter acht het bewezen dat dit komt door een fout van de arts. De schadevergoeding is onder meer gebaseerd op de stelling dat de patiënt minder plezier heeft in het werk. De hoogte van de letselschadevergoeding is 6484 euro; 
 • Een patiënt komt met klachten van hoofdpijn boven de beide oren bij een arts. Dit is duidelijk een symptoom van slagaderonsteking. Echter zijn bloedtest wordt niet gecontroleerd en daarnaast overlegt de arts niet met een specialist. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de patiënt uit het rechteroog voorgoed vermindert. De rechter kent het slachtoffer een schadevergoeding van 20.420 euro toe;
 • Bij de geboorte van een kind lijkt alles goed te gaan. De baby is echter wat kortademig en heeft daardoor wat zuurstof nodig. Bij het inbrengen van het zuurstofslangetje gaat het mis, waardoor het meisje blijvende hersenschade oploopt. Na een jarenlange juridische strijd betaalt het ziekenhuis uiteindelijk iets meer dan 1 miljoen euro

Heb jij een medische ingreep gehad waarbij iets is misgegaan en ondervind je daar dagelijks de gevolgen van? Wacht niet langer en laat ons je helpen met het zoeken van de juiste expertise op het gebied van letselschade na medische missers. Onze letselschadeadvocaten zijn ervaren en kunnen je helpen met het aansprakelijk stellen van de partijen die verantwoordelijk zijn voor jouw leed. Kom je er niet uit met de medische machtiging? Of ben je het overzicht kwijt in alle (medische) kosten? Weet je niet hoe je je medisch dossier op moet vragen? Onze advocaten staan je bij met raad en daad; en vechten voor jou zodat je krijgt waar je recht op hebt. Iedereen kan fouten maken, maar die moeten wel erkend worden.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat