• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijfspand huren tijdens corona: moet de verhuurder de huurder tegemoetkomen?

Bedrijfspand huren tijdens corona: moet de verhuurder de huurder tegemoetkomen?

Plaats direct je vraag

Kan de huurder stoppen met betalingen?

Een vraag die veel huurders van bedrijfspanden hebben tijdens de coronacrisis is of ze door moeten gaan met de betaling van de huur. Noemenswaardig is allereerst dat dit per huurovereenkomst kan verschillen. Ga daarom goed na wat er precies in het huurcontract staat. Een advocaat kan je hierbij goed helpen.

In beginsel heeft de huurder echter niet het recht zomaar te stoppen met het betalen van de huur. Ook het betalen van een lagere huur is, wanneer de huurder dit eenzijdig besluit, niet zomaar toegestaan. De huurovereenkomst blijft namelijk gewoon gelden. Ook wanneer een onderneming moet worden gesloten (denk aan sportscholen en restaurants) moet in principe de huur ook gewoon nog doorbetaald worden. De omstandigheden tijdens de coronacrisis komen, als er geen andere omstandigheden zich voordoen, namelijk niet voor rekening van de verhuurder. Alleen de rechter kan beslissen dat de coronacrisis genoeg reden is voor de huurder om niet aan de huurovereenkomst te voldoen en de huur op te schorten bijvoorbeeld.

Wanneer je als huurder besluit te stoppen met betalingen, dan kan de verhuurder eventueel de huurovereenkomst ontbinden. Dit kan natuurlijk nog veel meer nadelige gevolgen opleveren. Toch kan de overeenkomst soms een regeling over huurprijsvermindering bevatten. Wanneer de huurder daar gebruik van kan maken is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Kan de huurder de winkel tijdelijk sluiten door teruglopende inkomsten?

Sommige winkels zijn niet gedwongen gesloten door de overheid, maar besloten zelf te sluiten of minder open te gaan omdat de inkomsten te laag waren. Het is echter de vraag of dit zomaar mag. In de meeste huurovereenkomsten is namelijk een exploitatieplicht vastgelegd. Dit betekent dat de onderneming ten minste voor een bepaalde tijd open moet zijn. De verhuurder lijdt namelijk schade als het pand dicht blijft.

Het zonder overleg de openingstijden verminderen of tijdelijk sluiten kan dan in dat geval ook vervelende consequenties hebben. De huurder komt dan tekort in zijn verplichtingen en dit kan leiden tot boetes of wederom zelfs ontbinding van de huurovereenkomst.

Wil je als huurder weten welke verplichtingen voortvloeien uit de huurovereenkomst? Of ben je verhuurder en vermoed je dat de huurder zich niet houdt aan het contract? Een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht kan je hier duidelijkheid over verschaffen.

Onderling overleg tussen huurder en verhuurder

Wanneer een onderneming in de betalingsproblemen komt, is het verstandig om dit zonder vertraging te melden aan de verhuurder. Regelmatig is er na overleg namelijk een hoop mogelijk. Een verhuurder ziet de problemen tijdens de coronacrisis van de huurder in nood vaak ook wel in. Laatstgenoemde doet er dan ook goed aan om de situatie goed uit te leggen aan de verhuurder. Op die manier kunnen er afwijkende afspraken gemaakt worden over de betalingen.  

Voor beide partijen is het belangrijk om dit overleg schriftelijk te laten gebeuren. Zo kunnen allerlei onduidelijkheden achteraf voorkomen worden.

Let op: de verhuurder is niet verplicht mee te werken en de huurder blijft in beginsel gewoon gebonden aan het huurcontract. Toch loont het voor de huurder vaak ook om de huurder enige ruimte te bieden.

Huurovereenkomst aanpassen via de rechter

Wanneer een verhuurder niet mee wil werken, kun je als bedrijf en huurder van een bedrijfspand nog proberen om het huurcontract aan te laten passen door de rechter. Deze kijkt dan of er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Of de rechter uiteindelijk beslist of betalingen bijvoorbeeld uitgesteld mogen worden is, hangt wederom af van de feiten en omstandigheden. De rechter kijkt onder andere naar of er gebruik is gemaakt van de steunmaatregelen vanuit de overheid.

Goed om te weten is dat je als verhuurder niet per se te laat bent met de gang naar de rechter, zelfs wanneer het ergste van de coronacrisis al achter de rug is. Mocht de rechter de huurovereenkomst aanpassen, dan hebben deze aanpassingen namelijk terugwerkende kracht. Ook nu kun je als huurder dus naar de rechter als je denkt dat je een paar maanden geleden op basis van onvoorziene omstandigheden niet hetzelfde huurbedrag had hoeven betalen.

Zoals gezegd is het echter aan te raden om eerst met elkaar het gesprek aan te gaan. Op die manier kan een procedure vaak vermeden worden.

Voorbeeld

Elise besloot de openingstijden van haar boekenwinkel te verkorten, omdat er te weinig klanten op haar winkel afkwamen en omdat ze in de geldnood zat. De huur van het pand kon ze niet meer betalen en zonder het aan de huurder te melden stopte ze met betalingen. De verhuurder accepteerde dit niet en Elise besluit naar de rechter te stappen om uitstel van haar betalingen te krijgen. In dit geval wijst de rechter dit af, omdat Elise geen gebruik heeft gemaakt van de overheidssteunmaatregelen en er ook een mate van eigen schuld is. Tevens wijst de rechter op het feit dat Elise niet met de verhuurder in gesprek heeft willen gaan om een compromis te sluiten.

Wat kan een advocaat doen?

Allereerst kan een advocaat helpen bij het bepalen wat er precies uit het huurcontract voortvloeit. Deze kan vervolgens bespreken of er enige contractuele speelruimte is voor zowel de huurder als de verhuurder. Ook kan een advocaat je adviseren over hoe je het gesprek met de andere partij het best kan aangaan.

Als het echt niet anders kan, staat de gang naar de rechter dus open. Hierbij is een advocaat niet verplicht. Toch is dit wel aan te raden. Een advocaat weet namelijk het best hoe jouw vordering succesvol ingekleed kan worden.

Ben je huurder of verhuurder met een huurgeschil? Neem dan met ons contact op en wij koppelen je binnen een dag aan een passende advocaat.

Plaats direct je vraag