• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Belemmert je naam de zoektocht naar een baan? Zo wijzig je hem!

Belemmert je naam de zoektocht naar een baan? Zo wijzig je hem!

Belemmert je naam de zoektocht naar een baan? Zo wijzig je hem!

Napoleon Bonaparte

In Nederland hebben wij allemaal een achternaam. Er zijn landen, bijvoorbeeld islamitische landen, waarin dit niet zo is. Dit is echter niet altijd zo geweest. Tijdens de inlijving van Nederland in 1810 door het Franse keizerrijk door Napoleon Bonaparte en de invoering van het burgerlijk wetboek werden regels voor burgerlijke stand opgesteld. Vanaf toen was het verplicht om huwelijken, geboortes en overlijden officieel te laten registreren. Om het registreren gemakkelijk te maken moest men bij de gemeente een familienaam laten registreren.

Blame it on the voorouders

Nu de geschiedenis weer even opgefrist is, terug naar je eigen achternaam. Het kan zijn dat, toen je voor- voorouders ten tijde van de heerschappij van Napoleon een naam moesten bedenken, een niet al te plezante naam voor ogen hebben gehad. Heb jij daar nu last van? Dan kan je je achternaam laten wijzigen.

Goedkoop is anders

Je achternaam wijzigen is niet zomaar iets. Naast dat je, door je achternaam te wijzigen, afstand doet van je familienaam, is het juridisch ook een heel proces. Het is daarom van belang een goede advocaat in de arm te nemen die je tijdens dit proces kan bijstaan. Daarnaast is het wijzigen van je achternaam niet goedkoop. Het indienen van een verzoek, ongeacht of dit wordt ingewilligd, kost je 835 euro. Daarom is het van belang dat je verzoek op de juiste manier is opgesteld. Een gespecialiseerde advocaat kan dit voor jou doen.

Het wijzigen of willen wijzigen van je achternaam is niet uniek. In 2015 wilden 1775 mensen hun achternaam laten veranderen. Een bekende achternaamwijziging? David Hasselhoff gaat sinds eind 2015 door het leven als David Hoff (bron: RTL Nieuws, 2015).

Familie Niks

Je achternaam laten wijzigen kan alleen onder zeer strikte voorwaarden. Een verzoek tot het wijzigen van je achternaam kan je indienen bij Justis. Naamswijziging is alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen. Deze gevallen zijn bijvoorbeeld dat je naam bespottelijk is, je niet meer de naam van je ene ouder wilt, maar die van je andere ouder, of het terug veranderen van je naam (wanneer je voorouders je oorspronkelijke naam een keer gewijzigd hebben). Om aan te kunnen tonen dat jouw naam gewijzigd moet worden, is het verstandig een advocaat in de arm te nemen die jouw standpunt tezamen met jou hard kan maken. Is jouw achternaam voor jou persoonlijk bespottelijk, maar valt het niet onder de noemer ‘bespottelijke namen’, zoals de meest bekende ‘de familie Poepjes’ of ‘de familie Niks’? Je advocaat zal met jou ervoor zorgen dat de rechter dit in jouw geval ook in zal zien en je situatie zal begrijpen.

Johnny Lerby

Opmerkelijk is dat het grootste deel van de aanvragen tot achternaamwijziging wordt gedaan door moeders die willen dat hun kind de naam van hun nieuwe partner krijgt. Een bekend voorbeeld daarvan is Johnny de Mol. De Mol droeg jaren de naam van zijn stiefvader Soren Lerby. Later veranderde hij zijn achternaam weer in de naam van zijn biologische vader, John de Mol (bron: RTL Nieuws, 2015). De naam van je kind veranderen in de naam van je nieuwe partner mag echter niet zomaar. Hiervoor is vereist dat, wanneer je kind onder de 12 jaar is, je nieuwe partner minstens vijf jaar jouw kind verzorgd moet hebben. Wanneer je kind tussen de 12 en 18 jaar is, is deze termijn drie jaar.

Adoptienaam

Ben je geadopteerd? Dan geldt voor jou dat je jouw naam kan laten wijzigen naar je oorspronkelijke naam. In zo’n geval moet je ook een verzoek indienen bij Justis. Hiervoor hoef je echter niet te bewijzen dat je in jouw geval niet kan leven met je naam. Vereist is enkel dat je aan kan tonen hoe je oorspronkelijke naam luidt.

Ai

Misschien is je achternaam niet het probleem, maar ervaar je meer hinder aan je voornaam. Heb je het idee dat je ouders, tijdens het bedenken van je voornaam, misschien een slok te veel op hadden – wat misschien het ontstaan van de naam ‘Ai’ verklaart – dan kun je, je voornaam laten wijzigen. Net zoals het wijzigen van je achternaam is het wijzigen van je voornaam geen gemakkelijk proces. Tijdens dit proces zal jij je ook moeten laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Naamwijzigingsproces

Om je voornaam te wijzigen moet je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Ben je nog geen meerderjarige (onder de 18 jaar oud) en wil jij je naam laten wijzigen? Dan moeten je ouders of je voogd het verzoek tot naamswijziging indienen.

Wil jij je voor- of achternaam laten wijzigen? Neem dan een gespecialiseerde advocaat in de arm die jou in dit proces begeleidt en je aan een nieuwe naam zal helpen.

Klik hier voor een gespecialiseerde advocaat in naamswijzigingen. »»