• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Voornaam of achternaam wijzigen

Er kunnen verschillende redenen waarom zijn waarom je je voornaam of achternaam wilt wijzigen. Het kan gaan om een praktische redenen maar ook om persoonlijke redenen. Zowel het wijzigen van voor- als achternaam is mogelijk, maar dit kan niet zomaar.

In dit artikel wordt op een bondige manier uitgelegd aan welke voorwaarden je moet voldoen om je voor- of achternaam te wijzigen en wat de kosten zijn.

Plaats direct je vraag

Advocaat Voor- of Achternaam Wijzigen

Hoe verander ik mijn voornaam?

Het veranderen van de voornaam gebeurt door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Schakel daarom bij voornaamswijziging direct een advocaat in! Je moet kunnen aantonen welk zwaarwegend belang je hebt om je naam te wijzigen.

Wanneer heb je een zwaarwegend belang?

Er kan sprake zijn van zwaarwegend belang bij de volgende voorbeelden:

 • Je wilt negatieve herinneringen of associaties met je ouders/opvoeders/culturele achtergrond vermijden;
 • Wanneer naamswijziging zorgt voor vermindering van psychische klachten;
 • Wijziging van de voornaam vanwege geslachtsverandering die duurzaam van aard is.

Voorbeeld
Fatima Alaoui (half-Marokkaanse) is druk bezig met solliciteren. Ze merkt dat ze vaak wordt afgewezen en dat haar Nederlandse studievrienden, die lagere cijfers hebben gehaald tijdens hun studie en een slechter cv hebben, wél op gesprek mogen komen. Ze vermoedt dat haar Marokkaanse voor- en achternaam hier een rol in kunnen spelen. Ze wil daarom haar voornaam veranderen. Ze weet dat dit nu een aardig bedrag kost, maar dat ze er op den duur profijt van zal hebben.

Hoeveel kost het veranderen van je voornaam?

Je betaalt griffiekosten en (eventueel) de kosten voor een advocaat. Ook komen er kosten bij voor het wijzigen van je naam op paspoort, ID-kaart, rijbewijs etc. Je betaalt griffiekosten aan de rechtbank, deze griffiekosten zijn niet afhankelijk van de lengte van je naam. Het is dus een fabeltje dat je per letter die je wijzigt moet betalen.

Hoe verander ik mijn achternaam?

Het wijzigen van je achternaam kan alleen als je aan de strenge voorwaarden voldoet. Je moet een verzoek tot wijziging van je achternaam indienen bij Justis (www.justis.nl). Justis valt onder het Ministerie van Onderwijs en Veiligheid. Op de site van Justis kun je het formulier “aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling” downloaden. Dit formulier moet je opsturen en aan de hand van dit formulier wordt contact met je opgenomen. In het ‘besluit geslachtsnaamwijziging’ zijn de voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om je achternaam te mogen wijzigen. Let op! De regels voor meerderjarigen en minderjarigen verschillen.

Welke voorwaarden zijn er voor achternaamswijziging van een minderjarig kind?

Alleen wettelijke vertegenwoordigers van een kind mogen een verzoek tot naamswijziging van het kind indienen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn (is) de ouder(s) met het ouderlijk gezag. Als het kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind zelf ook instemmen met het verzoek.

Er zijn verschillende situaties waardoor een kind de achternaam mag veranderen als het kind jonger is dan 18:

 • Na scheiding kan het kind de achternaam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt;
 • Als de partner van de verzorger/opvoeder niet de ouder is, dan kan het kind de naam krijgen van de partner;
 • Als het kind wordt opgevoed en verzorgd door een pleegouder/verzorgder, dan kan het kind de naam van de pleegouder of verzorger krijgen.

Voorbeeld
Anne Jansen uit Den Bosch was getrouwd met Piet Klaassen. Hun kind, Amber Klaassen, komt na de scheiding bij Anne te wonen. Anne is dus verzorger en opvoeder en mag daarom een achternaamswijziging voor Amber aanvragen. Amber zou dan Amber Jansen gaan heten. Moeder Anne moet wel voldoen aan de verplichte verzorgingstermijn (zie hieronder).

Wat is de verplichte verzorgingstermijn bij achternaamswijziging van een minderjarig kind?

Als het kind de achternaam krijgt van de persoon dat het kind opvoedt en verzorgt, moet er voldaan zijn aan de ‘verplichte verzorgingstermijn’. Deze periode wordt berekend vanaf de dag waarop je je verzoek tot naamswijziging indient. De termijn is (afhankelijk van de leeftijd van het kind) 3 of 5 jaar.

Kan de achternaam van mijn kind worden gewijzigd als mijn kind meerdere nationaliteiten heeft?

Als het kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft, dan kan er een verzoek tot naamswijziging worden ingediend. Het gaat dan om de wijziging van de achternaam die zij volgens het recht van die andere staat heeft.

Voorbeeld
In Spanje is het gebruikelijk dat het kind zowel de achternaam van de vader als de moeder krijgt. Isabelle Garcia Fernandez heeft ook beiden achternamen. De achternaam van haar vader is Garcia en de achternaam van haar moeder is Fernandez. Isabelle wil alleen de achternaam van haar vader houden, zoals ook gebruikelijk is in Nederlands recht.

In wat voor een situaties kan een achternaamswijziging van een meerderjarig persoon worden aangevraagd?

Een meerderjarige (18+) kan onder bepaalde omstandigheden zijn of haar naam laten wijzigen. Justis beslist namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de naamswijziging wordt toegewezen.

 • De naam is ongepast of bespottelijk. De achternamen die door iemands beroep of maatschappelijke positie ongepast zijn vallen hier ook onder;

Voorbeeld
Jan Blind is oogarts, zijn achternaam wordt door zijn beroep vaak belachelijk gemaakt. Jan zou dus een verzoek kunnen indienen om zijn achternaam te laten veranderen.

 • Je kunt je achternaam laten wijzigen in de naam van een andere ouder, partner van de ouder, pleegouder of verzorger;
 • Je wilt de naamkeuze van je ouders herzien. Ouders kunnen bij geboorte kiezen voor de achternaam van de vader of de moeder. Deze keuze kun je, als je meerderjarig bent, herzien;
 • Als je naam is gewijzigd toen je minderjarig was, dan kan naamwijziging ongedaan gemaakt worden;
 • Als één van je ouders de achternaam wijzigt terwijl je meerderjarig bent, dan kun je ervoor kiezen om dezelfde achternaam aan te nemen;
 • Je wilt je oorspronkelijk achternaam terugkrijgen na een scheiding;
 • Je wilt de achternaam van een van je voorouders toevoegen;

Voorbeeld
Marieke Brink komt erachter dat haar voorouders tijdens de invoering van de registers van de burgerlijke stand de naam Brink Jansen aanhielden. Ook haar over- overgrootouders gebruikten deze achternaam. Marieke mag dus een verzoek indienen tot wijziging van haar achternaam.

 • De naam komt te vaak voor waardoor voldoende onderscheidend vermogen ontbreekt;

Voorbeeld
Achternamen zoals De Vries, De Jong komen vaak voor.

 • Wanneer de achternaam van je moeder dreigt uit te sterven, kun je verzoeken deze naam aan je eigen naam te laten toevoegen. Dit kan het geval zijn wanneer je grootvader aan je vaders kant van je moeder geen mannelijke nakomelingen meer heeft en die ook redelijkerwijs niet meer te verwachten zijn. De naam van de moeder wordt dan vòòr de achternaam geplaatst;
 • De naam veroorzaakt psychische schade. Je kunt je achternaam wijzigen als je kunt aantonen dat je geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt geschaad door je achternaam. De hinder moet plaatsvinden in het dagelijks leven. 

Hoeveel geld kost het om je achternaam te wijzigen?

De kosten van het wijzigen van je achternaam zijn als volgt opgebouwd:

 • Ben je meerderjarig en wil je je achternaam wijzigen? €835,-
 • Gaat het om de naamswijziging van 1 of 2 minderjarige kinderen? €835,-
 • Gaat het om naamswijziging van 3 of meer minderjarige kinderen? €1670,-

Advocaat en voornaamwijziging of achternaamwijziging

Om je voor- of achternaam te kunnen wijzigen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Het is logisch als je over deze voorwaarden vragen hebt. Zeker als het gaat om voornaamswijziging is het raadzaam om een advocaat in te schakelen, een voornaamswijziging vraag je aan door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Een goede advocaat kan je hierbij helpen!

Plaats direct je vraag