• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden van je partner, is het belangrijk om van te voren afspraken te maken over hoe jullie bepaalde zaken regelen.

Als jullie samen kinderen hebben gekregen, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgang en ook over financiën moeten dingen worden vastgelegd. Alle gemaakte afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant.

Plaats direct je vraag

Advocaat echtscheidingsconvenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een door jullie beide opgesteld document, waarin over verschillende zaken afspraken worden gemaakt voor de toekomst. Als je het echtscheidingsconvenant wilt laten bevestigen door een rechter, dan heb je daar de hulp van een advocaat voor nodig. Je kunt er ook voor kiezen om een echtscheidingsconvenant met de hulp van een mediator op te stellen, maar de mediator mag niet zelf de aanvraag tot bevestiging bij de rechter aanvoeren.

In een echtscheidingsconvenant worden over in ieder geval de volgende zaken afspraken gemaakt:

  • In het geval jullie kinderen hebben gekregen, moet er een ouderschapsplan worden opgenomen in het convenant. Daarin staan de afspraken over de zorg- of omgangsregeling en over de financiële verantwoordelijkheden voor de opvoeding (kinderalimentatie);
  • Financiële afspraken over kinder- en of partneralimentatie;
  • Afspraken over de verdeling van de gemeenschappelijke inboedel;
  • De verdeling van het tot dan toe verdiende pensioen en de verdeling van het eventuele spaargeld etc.; 
  • Afspraken over de mogelijkheid tot herziening van het echtscheidingsconvenant. 

Waarom is een echtscheidingsconvenant belangrijk?

Een echtscheidingsconvenant is belangrijk omdat, als de afspraken die daarin gemaakt zijn door een rechter bekrachtigd zijn, het convenant een zogeheten executoriale titel krijgt. Dit betekent dat de gemaakte afspraken rechtens kunnen worden afgedwongen (in het geval iemand zich niet aan de afspraken houdt).

Daarnaast is het prettig voor beide partijen (en voor de eventuele kinderen) om duidelijkheid te hebben naar de toekomst toe. Er is met het convenant een basis om op terug te vallen in het geval er een conflictsituatie ontstaat in de toekomst.

Echtscheidingsconvenant en hypotheek

Wat niet iedereen weet, is dat banken bij het verstrekken van een hypotheek voor de partner die uit huis gegaan is, een door de rechter bekrachtigd echtscheidingsconvenant eisen. Ook daarom is juridische hulp verstandig bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Kan ik het echtscheidingsconvenant laten ontbinden?

Al ga je op goede voet uit elkaar, de kans bestaat altijd dat er na verloop van tijd ruzie ontstaat. In zulke situaties komt het helaas vaak voor dat de afspraken uit het echtscheidingconvenant niet worden nagekomen. Kun je in dat geval het echtscheidingsconvenant laten ontbinden? Dat hangt af van de afspraken die zijn gemaakt over mogelijke ontbinding. In het algemeen is het echter zo dat het niet mogelijk is om eenzijdig het echtscheidingsconvenant te laten ontbinden.

Je hebt wel recht om nakoming van de afspraken uit het convenant te eisen, maar het is (vaak) niet mogelijk om de convenant te laten ontbinden op basis van het feit dat de afspraken niet worden nagekomen.

Echtscheidingsconvenant wijzigen

Uiteraard is het ook mogelijk dat jullie levenssituatie wijzigt, maar er geen sprake is van onmin. Het kan simpelweg zo zijn dat de eerder gemaakte afspraken niet meer van toepassing zijn op de nieuwe situatie. In dat geval kun je, als beide partijen daarmee instemmen, het echtscheidingsconvenant laten wijzigen. Het is vaak heel moeilijk om een echtscheidingsconvenant te laten wijzigen door één van de twee partijen. Een en ander hangt af van de afspraken die over wijziging zijn opgenomen in het originele echtscheidingsconvenant.

Gaan jullie scheiden en wil je afspraken maken over de toekomst? Wees verstandig en laat een advocaat het echtscheidingsconvenant opstellen! Dan weet je zeker dat er aan alle belangrijke zaken wordt gedacht; en kun je een gedegen echtscheidingsconvenant laten bevestigen door de rechter.

Plaats opdracht