• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Conflictmanagement: Hoe mediation een oplossing kan bieden voor jouw zakelijke conflict

Conflictmanagement: Hoe mediation een oplossing kan bieden voor jouw zakelijke conflict

Conflictmanagement: Hoe mediation een oplossing kan bieden voor jouw zakelijk conflict

Bel ons om de beste mediator te vinden! 088 - 833 88 88

Wat is mediation/conflictbemiddeling?

Wanneer er een zakelijk conflict bestaat waar men zelf niet uitkomt, wordt er al snel gedacht aan de gang naar de rechter. Toch zijn er ook manieren om tot een oplossing te komen zonder een juridische procedure te starten, de belangrijkste is mediation. Hoewel veel mensen zich niet bewust zijn van deze mogelijkheid, biedt het een hoop voordelen ten opzichte van de gang naar de rechter.

Wat houdt deze manier van conflictbemiddeling dan in? Kortgezegd wordt er bij mediation door een onafhankelijke derde gepoogd tot een duurzame oplossing van het zakelijke conflict te komen. Een mediator bespreekt de belangen die er spelen, waarna uiteindelijk een oplossing gezocht wordt waarin beide partijen zich kunnen vinden. Uit de praktijk blijkt dat partijen bij mediation vaak veel meer tevreden zijn met de uitkomst dan bij een uitspraak van een rechter.

Conflictoplossing in de vorm van mediation speelt in Nederland een steeds prominentere rol. De overheid legt hier ook steeds meer de nadruk op om zo de druk op de rechtspraak te verlagen. Ook de burger en de ondernemer zien het voordeel van mediation steeds meer in. Tevens komt het vaker en vaker voor dat een rechter een conflict naar mediation verwijst. Partijen kunnen er daarnaast ook zelf voor kiezen om, tijdens en eventueel in plaats van een gerechtelijke procedure, mediation te starten.

Ook geïnteresseerd in mediation en wil je weten hoe het een oplossing voor jouw zakelijk conflict kan bieden? Neem contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat of mediator die je er meer over kan vertellen.

In welke gevallen kan mediation effectief zijn?

Het flexibele karakter van mediation maakt dat het geschikt is voor veel verschillende typen conflicten. Zo wordt er vooral bij echtscheidingen veel gebruik van gemaakt, maar zoals gezegd biedt het ook voor veel soorten zakelijke geschillen een oplossing.

Er zijn dan ook talloze voorbeelden van zakelijke geschillen te bedenken waarbij mediation nuttig kan zijn. Zo kan conflict tussen aandeelhouders bestaan, waarbij een mediator de aandeelhouders weer op een lijn kan brengen. Ook kan het behulpzaam zijn wanneer er na de verkoop van een bedrijf onenigheden zijn ontstaan. Daarnaast is het verstandig om bij een conflict tussen werknemers eerst de mogelijkheid van mediation te onderzoeken, voordat de stap naar de rechter gemaakt wordt.

Voorbeeld
Peter heeft een verhuisbedrijf van Roeland gekocht. Na de verkoop is echter gebleken dat Roeland een hoop achter heeft gehouden, er zijn namelijk veel meer kosten dan gedacht. Tevens wil Sandra, een werknemer van het bedrijf, maar niet samenwerken met Peter. Peter wil deze conflicten oplossen, maar hij heeft geen zin in de lange en kostbare juridische geschillen die dit kan opleveren. Peter kiest er dan ook voor om zowel zijn geschil met Roeland als werknemer Sandra met een (aparte) mediator op te lossen. Deze zorgt er uiteindelijk voor dat Peter een klein gedeelte van de koopsom terugkrijgt om de extra kosten te dekken. Uit de mediation met Sandra komt dat het ontslag toch echt de beste optie voor beide partijen is.

Mediation kan alleen werken als beide partijen ertoe bereid zijn. Niemand kan namelijk worden verplicht om door middel van mediation tot oplossing van een geschil te komen. De insteek moet dus echt oplossing van het geschil zijn. Het heeft geen zin om het proces in te gaan zonder de bereidheid om enige concessies te maken.

Verder is het van groot belang dat er nog enige communicatie mogelijk is. Wanneer de zakelijke ruzie zodanig hoog opgelopen is dat er geen enkele vorm van samenwerken meer mogelijk is, wordt mediation wel erg lastig. Partijen moeten bereid zijn om, onder begeleiding, met elkaar te praten om zo tot een oplossing te komen.

Wil je weten of mediation voor jouw zakelijk conflict passend is? Neem dan contact met ons op.

Waarom zou je een zakelijk conflict oplossen met mediation in plaats van een gerechtelijke procedure?

Gebruik van een mediator of conflictbemiddelaar heeft veel voordelen ten opzichte van het starten van een gerechtelijke procedure. Het is dan ook niet voor niets dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

Ten eerste is mediation veel meer gericht op het daadwerkelijk oplossen van een conflict. Een rechter beëindigt het conflict wel, maar vaak is het niet een oplossing. Meestal is een van de twee partijen, of zelfs beide, nog steeds ontevreden na een uitspraak van een rechter. Bij mediation de kans veel groter dat er een oplossing uitrolt waar beide partijen mee kunnen leven en dat beide partijen op die manier weer door een deur komen.

Ten tweede is conflictbemiddeling door middel van mediation in beginsel goedkoper en sneller dan een juridisch proces. Het kan maanden of soms wel meer dan een jaar duren voordat een rechter met een beslissing komt, ook brengt het redelijk wat kosten met zich mee. Een mediator kan vaak sneller naar de zaak kijken en is in de meeste gevallen ook goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gevallen van mediation binnen vijftien weken afgerond zijn.

Van groot belang is ook de geheimhoudingsplicht die de mediator heeft. Hij of zij mag niet aan de buitenwereld kenbaar maken wat er allemaal besproken is tijdens de gesprekken. Zo voorkomt een ondernemer bijvoorbeeld dat conflicten naar buiten komen en daarmee ook het verslechteren van zijn het imago van het bedrijf. Dit is minder zo bij een de gang naar de rechter. Een uitspraak van een rechter is namelijk in beginsel openbaar. Op die manier kan iedereen in principe van de ruzie kennisnemen.

Voorbeeld
Diane werkt al jaren bij een bekende supermarkt, maar wordt opeens ontslagen. Diane is het niet met het ontslag eens en wil naar de rechter. De supermarkt wilt dit voorkomen, omdat dit kan zorgen voor een hoop negatieve publiciteit. Ze stellen dus aan Diane voor om mediation te starten in plaats van een gerechtelijke procedure. Door de onderhandelingen tijdens de mediation krijgt Diane een geldbedrag aangeboden en tevens een baan bij een ander bedrijf. Diane is tevreden en ze besluit op het aanbod in te gaan en niet naar de rechter te gaan.

Kom je er, zelfs na een poging tot conflictbemiddeling, toch niet uit? Dan kan er nog steeds een gerechtelijke procedure worden gestart. Het proces van mediation kan zelfs in dat onverhoopte geval nog voordelig zijn. Tijdens mediation kunnen de standpunten en belangen namelijk duidelijk worden. Zo gaat men met een beter beeld de rechtsgang in. Ook kan het voorkomen dat partijen het eens zijn over de meeste punten van het geschil, behalve een specifieke. Voor dit punt kan men dan alsnog naar de rechter gaan. Op die manier kan mediation als het ware een filterfunctie hebben.

Dit is slechts een greep uit de voordelen van buitengerechtelijke geschiloplossing. Wil je alle voordelen van mediation weten? Neem dan contact met ons op.

Wie is de mediator?

Een mediator hoeft niet per se een juridische achtergrond te hebben. Veel mediators komen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of uit overheidsfuncties. Dit betekent een mediator vaak zakelijke geschillen veel beter kan begrijpen dan een rechter bijvoorbeeld, omdat hij of zij zelf uit die wereld komt. Dit zorgt ervoor dat er passende hulp en begeleiding geboden kan worden.

Er zijn ook veel advocaten naast hun juridische praktijk ook fungeren als mediator. Zij hebben vanzelfsprekend als voordeel dat ze het best de juridische kanten van het conflict kunnen belichten.

In principe kan iedereen een mediator worden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je over de kwaliteit van een mediator moet twijfelen. Je kan vaak door naar de achtergrond van de mediator te kijken erachter komen welke kwaliteiten hij of zij bezit. Tevens bestaat er met het MfN-register een kwaliteitsregister voor mediators. Elke mediator moet hier ingeschreven zijn. Hiervoor moet hij of zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

De belangrijkste eigenschap van een mediator is dat deze onpartijdig naar een oplossing zoekt. Wanneer er sprake is van partijdigheid, kan mediation niet werken. Partijen kunnen namelijk ten alle tijden afzien van mediation, als er bijvoorbeeld een vermoeden van partijdigheid is. Dit is het verschil met een advocaat, welke in de regel altijd partijdig handelt.

Wil je weten wat voor soort mediator het best kan bemiddelen bij jouw geschil? Wij kunnen je er meer over vertellen en bovendien koppelen aan een gepaste mediator.

Hoe gaat het proces van mediation precies in zijn werk?

Ten eerste moeten partijen het initiatief nemen om mediation te starten. Zoals gezegd is het van groot belang dat beiden hiervoor openstaan en bereid zijn om naar oplossingen te zoeken. Als er eenmaal een geschikte mediator gevonden is, worden de gesprekken gestart. Hiervoor wordt een mediationovereenkomst ondertekent. Hierin staat, naast de essentie van het conflict, met welke stappen de mediation precies gaat verlopen.

Voordeel van zo’n wijze van geschillenbeslechting is dat het compleet kan worden afgestemd op het geschil. Dit heeft als gevolg dat er geen standaard procedure is bij mediation. Het ligt aan het conflict welke omstandigheden er worden besproken en wanneer.

Meestal zijn er meerdere bijeenkomsten nodig. Aan het eind van elk gesprek wordt de voortgang samengevat. Als de feiten en belangen volledig duidelijk zijn, kan de onderhandelingsfase beginnen. In die fase wordt naar een concrete oplossing toegewerkt. Deze oplossing kan val alles zijn. Vaak is de oplossing veel creatiever dan een uitspraak van een rechter. Is de oplossing gevonden die beide partijen acceptabel vinden? Dan tekenen de partijen hiervoor in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee worden ze gebonden aan de gemaakte afspraken.

Het komt voor dat partijen zich laten bijstaan door een advocaat tijdens het mediationproces. Deze kan je namelijk extra helpen bij het behartigen van jouw belangen. Nadeel is natuurlijk wel dat dit extra kosten met zich meebrengt en tot een zekere hoogte niet strookt met het samenwerkingskarakter van mediation. Ook moet de andere partij instemmen met het aanstellen van een advocaat.

Heb je vragen over wat er allemaal kan gebeuren tijdens het proces van mediation? Bel of mail ons dan.

Wat kost het oplossen van een geschil via mediation?

Een mediator wordt per uur betaald. Deze tarieven kunnen per mediator verschillen. Groot voordeel is dat de kosten over de partijen worden verdeeld. Dit kan een gelijke verdeling zijn, maar partijen kunnen ook een andere verdeling afspreken. Gemiddeld duurt mediation twee tot zes gesprekken van rond de twee uur. Wanneer men er toch niet uitkomt, moet de mediator toch betaald worden.

In het geval dat een partij een laag inkomen heeft, kan een deel van de mediation worden vergoed door middel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als hiervan sprake is, hoef je slechts een gedeelte van de kosten zelf betalen.

Wanneer wordt zakelijk conflict opgelost door arbitrage?

In het bedrijfsleven wordt ook vaak gekozen voor geschillenbeslechting via arbitrage. Ook dan gaat men niet naar de rechter, maar wordt er door een particuliere deskundige naar het conflict gekeken. Deze deskundigen kunnen door de partijen zelf worden gekozen. Deze doet uiteindelijk een bindende uitspraak.

Ook arbitrage gaat vaak een stuk sneller dan een gerechtelijke procedure. Wel is het vrij duur. Arbitrage wordt dan ook alleen gebruikt voor de zeer grote bedrijfsconflicten, waarbij de financiële belangen hoog zijn.

Wat kan een advocaat voor mij betekenen bij conflictbemiddeling?

Zoals benoemd combineren veel advocaten hun juridisch werk met hun werkzaamheden als mediator. Wij hebben dan ook een groot aantal advocaten in ons bestand die tevens mediator zijn. Grote kans dus dat wij je kunnen koppelen aan een mediator bij je past.

Daarbij is het mogelijk om een advocaat in de arm te nemen die jouw belangen tijdens het proces van mediation behartigt. Denk je dat dit nodig is en stemt de tegenpartij hiermee in? Neem dan contact met ons op en je wordt gekoppeld aan een ervaren advocaat.

Bel ons om de beste mediator te vinden! 088 - 833 88 88