• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

De loondoorbetalingsplicht ten tijde van het coronavirus: waar moet u als werkgever rekening mee houden?

De loondoorbetalingsplicht ten tijde van het coronavirus: waar moet u als werkgever rekening mee houden?

De loondoorbetalingsplicht ten tijde van het coronavirus: waar moet u als werkgever rekening mee houden?

Plaats direct je vraag

Doorbetalingsplicht vast en tijdelijk contract

Bij een doorlopend (vast) contract van een werknemer houdt de doorbetalingsplicht in dat je het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon doorbetaalt met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar betaal je minstens 70 procent loon door. Dit mag minder zijn dan het minimumloon. Een cao kan aangeven dat je de werknemer meer moet betalen, bijvoorbeeld 100 procent in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede. Ook in de arbeidsovereenkomst kunnen hier aparte afspraken over worden opgenomen.

Voor werknemers met een tijdelijk contract heb je een doorbetalingsplicht tot het einde van hun dienstverband. Zij kunnen daarna een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Soms heeft een werknemer ook recht op een dergelijke uitkering via de werkgever. Het UWV betaalt meestal de uitkeringen aan de werkgever en deze betaalt vervolgens in loon aan de werknemer.

Of je loon moet doorbetalen bij een uitzendovereenkomst hangt af van de fase waarin de uitzendkracht zit. In fase A met een uitzendbeding hoef je geen loon door te betalen bij ziekte. Het dienstverband eindigt dan en de uitzendkracht kan vervolgens aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht vanwege het coronavirus?

Het RIVM heeft geadviseerd om niet te gaan werken bij verkoudheidsklachten of verhoging. Als een werknemer van uw onderneming het coronavirus heeft, kan deze werknemer niet naar het werk komen. Uw werknemer heeft dan wel recht op doorbetaling van zijn salaris. Bepalend daarbij is of de werknemer de overheidsrichtlijnen goed heeft gevolgd of niet. Voor zover mogelijk, dient uw werknemer vanuit huis te werken. Maakt u gebruik van de NOW-regeling, dan betaal u de werknemer het volledige salaris door voor de periode dat deze niet werkt. De NOW geldt ook voor uitzendkrachten met of zonder uitzendbeding en voor oproepkrachten.

Het recht op doorbetaling van salaris kan bijvoorbeeld onder druk komen te staan als een werknemer besluit af te reizen naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt en vervolgens in quarantaine moet. Het loon hoeft niet te worden doorbetaald, als de oorzaak voor het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Wat als mijn werknemer bang is het coronavirus op het werk op te lopen?

Een werknemer kan ook angstig zijn om besmet te worden met het coronavirus door collega’s of klanten. Als werkgever kunt u aangeven dat deze werknemer toch moet komen werken. Er is namelijk sprake van werkweigering als de werknemer besluit om niet te komen. In overleg kunnen uiteraard wel afspraken worden gemaakt over thuiswerken, het opnemen van vakantiedagen of het nemen van onbetaald verlof.   

Werkgeversadvies van ArboNed

ArboNed heeft op 3 maart 2020 een Werkgeversadvies coronavirus gepubliceerd, waarin verschillende maatregelen worden geadviseerd aan werkgevers. Het gaat daarbij om advies over maatregelen op het gebied van hygiëne, contact met anderen, thuiswerken en hoe om te gaan met een werknemer die mogelijk besmet is met het coronavirus.

Vragen over de doorbetalingsplicht?

Heeft u verdere vragen over de loondoorbetalingsplicht of over het coronavirus met betrekking tot uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op, zodat wij van Advocaatzoeken u kunnen koppelen aan een ervaren arbeidsrechtsadvocaat uit ons netwerk.

Plaats direct je vraag