• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Dit zijn je juridische rechten omtrent het coronavirus

Dit zijn je juridische rechten omtrent het coronavirus

Dit zijn je juridische rechten omtrent het coronavirus

Plaats direct je vraag

Wanneer heb ik recht op loon als ik niet op werk kom door het coronavirus?

Als je door het coronavirus thuisblijft heb je in bepaalde gevallen recht op het volledige loon. Dit hangt echter af van de omstandigheden van het geval. Wanneer een werknemer zelf besmet is met het coronavirus, moet deze natuurlijk thuisblijven om verdere besmettingen te voorkomen. Dan moet de werknemer zich ziekmelden en geldt het als een normale ziektesituatie. De gebruikelijke regels voor salarisbetaling bij ziekte gelden dan.

Er zijn ook mensen die door angst voor het coronavirus liever niet op werk verschijnen. In Nederland lijkt dat nu nog niet erg nodig te zijn, maar als de situatie verergert kan dit een legitieme zorg zijn. Kijk bijvoorbeeld naar fabrieken in China, waar het onverantwoord is om te werken gezien het aantal besmettingen. In de huidige situatie in Nederland moet je in principe gewoon naar werk komen, ook al ben je bang voor besmetting. Natuurlijk kun je proberen met de werkgever in gesprek te gaan om eventuele regelingen te treffen. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om het opnemen van vakantiedagen, het nemen van verlof of om af te spreken dat er thuis gewerkt kan worden. Thuiswerken kan je niet afdwingen, tenzij er veel besmettingen zijn op het werk.

Wanneer een werkgever zelf de werknemers vertelt dat ze thuis moeten werken, is het anders. Dan moet de werkgever de lonen gewoon door blijven betalen. De werkgever is namelijk verplicht om het loon door te betalen als de oorzaak voor het niet werken niet bij de werknemers ligt.

Het bedrijf ligt stil door het coronavirus, heb ik dan nog recht op hetzelfde loon?

Bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van leveringen uit China bijvoorbeeld, zullen merken dat ze door de epidemie minder geleverd krijgen. Gevolg hiervan is dat deze bedrijven minder of niet kunnen leveren aan klanten en dat er ook voor de werknemers minder werk is. Als werknemer sta je in dat geval toch nog sterk: de werkgever heeft namelijk een loondoorbetalingsplicht, zelfs als je korter moet werken door het coronavirus.

De werkgever zal dit in de meeste gevallen hebben opgevangen door een vergunning voor werktijdverkorting aan te hebben gevraagd. Als aan alle voorwaarden is voldaan (er moet bijvoorbeeld sprake zijn van minimaal 20% werkuitval), dan krijgt de werkgever een WW-uitkering, waarmee ze vervolgens het personeel gewoon hun normale loon kunnen betalen. Heeft de werkgever geen werktijdverkortingsregeling? In het ergste geval kan een werknemer dan ontslag aanvragen. Dit is echter nadelig voor zowel de werkgever als de werknemer. De laatste tijd zijn er in Nederland door het coronavirus een hoop verzoeken tot werktijdverkorting gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kan je niet of minder werken door het coronavirus en vraag je je af wat je rechten zijn? Of heb je andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor jouw werksituatie? Laat je dan koppelen aan een advocaat, die ervoor zorgt dat jij gewoon krijgt waar je recht op hebt.

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen door het coronavirus?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Het bedrijf moet dus goed op de hoogte zijn van alle risico’s en als het nodig is ook maatregelen nemen als er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting op het werk. Dit houdt ook in dat je als werknemer niet naar een gebied mag worden gestuurd met een negatief reisadvies bijvoorbeeld. Daarnaast moet het bedrijf er onder andere voor zorgen dat het de werkomgeving voldoende wordt gereinigd en dat er voldoende mogelijkheid is om handen te kunnen wassen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert bedrijven ook om een duidelijk plan (voor isolatieruimtes bijvoorbeeld) klaar te hebben liggen voor het geval dat er binnen het bedrijf een besmetting is.

Een werkgever heeft daarnaast ook een informatieplicht. Eventuele risico’s mogen niet worden achtergehouden. Twijfel je over bepaalde zaken binnen een bedrijf met betrekking tot het coronavirus? Dan kan het kan nooit kwaad om de werkgever op jouw zorgen te attenderen en het gesprek aan te gaan.

Ik moet in quarantaine, moet ik door mijn werkgever worden doorbetaald?

Stel je gaat naar het buitenland en moet in quarantaine, omdat er bijvoorbeeld in het hotel waar je verblijft een coronagevallen geconstateerd zijn. Dit kan natuurlijk ook gebeuren in Nederland. Je kan dan wel tot twee weken in quarantaine moeten blijven. In de meeste gevallen zal het dan gaan om thuisisolatie. Naast dat dit natuurlijk een zeer onplezierige ervaring is, betekent het ook dat je niet meer naar je werk kan. Wat gebeurt er dan met je salaris?

Of je nog salaris krijgt als je in quarantaine zit, hangt af van de situatie. In beginsel is het namelijk zo dat je recht hebt op salaris, ook al werk je niet. Dit is echter niet zo als je niet werkt en het je eigen schuld is dat je niet kan werken. Dit is bij het coronavirus lastig vast te stellen. In veruit de meeste gevallen zal er geen sprake zijn van eigen schuld. Bovendien heeft de werkgever er ook baat bij dat de werknemer niemand anders binnen het bedrijf kan besmetten. Hierdoor zal de werkgever meestal gewoon verplicht zijn tot het doorbetalen van het loon van de persoon in quarantaine.

Kan ik door het coronavirus calamiteitenverlof opnemen?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is geregeld onder welke omstandigheden je bepaalde soorten verlof kan nemen. Het calamiteitenverlof is een van de soorten verloven. Dit kan een werknemer opvragen als onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat hij of zij tijdelijk niet kan werken. Dit kan bijvoorbeeld een brand in huis zijn, maar ook een onverwacht ziekenhuisbezoek. Het loon moet tijdens de periode van het calamiteitenverlof volledig doorbetaald worden. De lengte hangt af van de situatie.

Een denkbare situatie in verband met het coronavirus waarbij men calamiteitenverlof kan krijgen, is bijvoorbeeld de sluiting van de school van de kinderen. Het is voor te stellen dat dan niet gelijk opvang geregeld kan worden. Het verlof duurt dan tot het moment dat opvang geregeld is. Deze periode mag natuurlijk niet te lang duren.

Wat betekent de uitbraak van het coronavirus voor mijn recht op privacy?

Het coronavirus kan voor bedrijven reden zijn om allerlei vragen te stellen aan het personeel over hun gezondheid. Sommige bedrijven ‘screenen’ hun werknemer zelfs door hun temperatuur op te nemen. Dit kan als ingrijpend worden ervaren. Zijn dit soort maatregelen toegestaan volgens de privacywetgeving?

Ook in tijden van een epidemie geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening regelt onder andere welke gegevens bedrijven mogen verzamelen van hun werknemers. Natuurlijk mag een bedrijf aan het personeel vragen waar ze op vakantie zijn geweest en of ze ziek zijn. Echter, de werknemers zijn niet verplicht hierop antwoorden te geven. Met het verzamelen van medische gegevens moet erg terughoudend gehandeld worden, zelfs als men deze informatie vrijwillig geeft. Dit zijn namelijk ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de zin van de AVG en hier gelden extra strenge regels voor.

Ook bij het afnemen van lichamelijke gezondheidstests bij werknemers is bedachtzaamheid geboden. Als werknemer hoef je dit niet zomaar te accepteren. Een bedrijf zou bijvoorbeeld wel je temperatuur kunnen opnemen als er sprake is van een ‘zwaarwegend algemeen belang’. Als er een direct, reëel gevaar is voor besmetting op de werkvloer, zou hieraan wellicht kunnen worden voldaan. Bedrijven moeten er dan wel alles aan doen om de privacy van de betrokkenen zo min mogelijk aan te tasten.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moeten bedrijven hun personeel inlichten over de risico’s van het werk en de maatregelen die daartegen genomen worden. Onder omstandigheden kunnen werkgevers aan het personeel vertellen dat er een besmetting is, maar ze mogen bijna nooit details geven over de personen in kwestie.

Denk je dat jouw recht op privacy is geschonden? Of wil je als weten waar je als werkgever op moet letten omtrent de verzameling van personeelsgegevens ter behoeve van het controleren van het coronavirus? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat die jou kan helpen.

Krijg ik mijn geld terug als ik mijn vakantie moet annuleren door het coronavirus?

Het coronavirus kan je vakantieplannen flink overhoopgooien. Veel mensen zijn genoodzaakt om hun reis te annuleren of eerder terug naar huis te gaan. In welke gevallen kan je je geld terugkrijgen?

Of je je geld terugkrijgt als je een reis geboekt hebt hangt heel erg af van waar je heen gaat, met welke luchtvaartmaatschappij en hoe je verzekerd bent. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kun je bijvoorbeeld vluchten naar China gratis annuleren en verschillende reisorganisaties bieden aan om je vakantie om te boeken. Ook verschilt het per hotel of je geld terugkrijgt als je de boeking annuleert. Als je via een reisorganisatie hebt geboekt en er wordt later een negatief reisadvies gegeven, dan zal de reisorganisatie de reis annuleren en krijg je je geld terug.

Krijg je altijd je geld terug van de verzekeraar als je een annuleringsverzekering hebt? Helaas niet. Veel verzekeraars vergoeden de kosten niet als je annuleert, zelfs niet als de overheid een negatief reisadvies heeft gegeven. Let dan ook heel goed op de voorwaarden voordat je een annuleringsverzekering afsluit. Ben je al in een land op het moment dat er een negatief reisadvies gegeven wordt? Dan krijg je de kosten wel vergoed door de verzekeraar. Hou dus, zowel voor als tijdens je reis, de reisadviezen goed in de gaten.

Welke kosten krijg je vergoed als je besmet bent geraakt met het coronavirus?

Op het moment van het schrijven van deze blog is er helaas nog geen vaccinatie tegen het virus. Mocht je besmet raken, worden de kosten in principe vergoed vanuit je basisverzekering. In het geval dat je in het buitenland besmet raakt, krijg je spoedeisende hulp vergoed. Het bedrag kan echter niet hoger zijn dan de kosten van die hulp in Nederland.

Wat kan een advocaat doen?

Er heerst nog een hoop onduidelijkheid rondom het coronavirus. Het is lastig in te zien wat je rechten precies zijn als je op welke manier dan ook beïnvloed raakt door de epidemie. Denk je dat je werkgever jouw rechten niet voldoende in achting neemt? Dan kan het van groot belang zijn om hulp van een advocaat te zoeken. Daarnaast kan deze je ook helpen als je bijvoorbeeld problemen hebt met je verzekeraar. Neem contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat die je juridisch advies op maat kan geven.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat